Detta hnder i miljsamverkan 2021 Vinterhlsning 2020 Foto

  • Slides: 19
Download presentation
Detta händer i miljösamverkan 2021 Vinterhälsning 2020 Foto: Malin Andersson

Detta händer i miljösamverkan 2021 Vinterhälsning 2020 Foto: Malin Andersson

Det Önskade läget

Det Önskade läget

Organisation Verksamhetsplanering Strategiska beslut Gemensamma styrgruppen miljösamverkan Länsstyrelsen En miljöchef från respektive länsdel Två

Organisation Verksamhetsplanering Strategiska beslut Gemensamma styrgruppen miljösamverkan Länsstyrelsen En miljöchef från respektive länsdel Två representanter Halland Verksamhetsplan Budget Principbeslut Styrgrupp för respektive miljösamverkan Länsstyrelsen Kommunförbunden (VG) Miljöchefer från respektive kommun (Halland) Planering Underlagsmaterial Handledningar Samordning Information Samverkan Projektledare Beredningsgrupp Administrativt stöd Länsstyrelsen Västra Götaland respektive Region Halland Lokalt genomförande och kontakter med målgrupperna Personal på kommunerna och Länsstyrelsen Projektgrupper Chefssamverkan Chefsnätverket Kontaktpersoner En på varje miljökontor samt på Länsstyrelsen

Hur deltar miljökontoren? § Bidrar med projektförslag och medverkar vid val av projekt. §

Hur deltar miljökontoren? § Bidrar med projektförslag och medverkar vid val av projekt. § Använder handläggarstöd vid inspektioner och beslut. § Deltar i projektgrupper, tillsynskampanjer, utbildningar. § Ingår i styrgrupp och beredningsgrupp.

Miljösamverkan arbetar med olika delar § Tillsynsprojekt. § Serviceprojekt. § Kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. §

Miljösamverkan arbetar med olika delar § Tillsynsprojekt. § Serviceprojekt. § Kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. § Omvärldsbevakning.

Samverkan ger framgång genom att. . ü Effektivisera tillsynsarbetet. ü Göra likartade bedömningar för

Samverkan ger framgång genom att. . ü Effektivisera tillsynsarbetet. ü Göra likartade bedömningar för mer enhetlig tillsyn. ü Känna trygghet i inspektörsrollen. ü Utveckla vår kompetens och verksamhet. ü Dela erfarenheter om arbetssätt och tillsynsmetoder. ü Använda resurserna bättre.

Detta händer 2021 Tillsyns- och serviceprojekt § § § Granskning detaljplaner för bostäder (forts.

Detta händer 2021 Tillsyns- och serviceprojekt § § § Granskning detaljplaner för bostäder (forts. från 2020) Behovsutredning (forts. från 2020) Samverkan kring förorenade område (forts. från 2020) Oljeavskiljare tillsyn och bedömning (forts. från 2020) Släckvatten (forts. från 2020) Redlighet fisk på restaurang (forts. från 2020) Kemikalier i förskolan Juridiken som verktyg i tillsynen Avfall för anläggningsändamål 2 -dagars utbildning förorenad mark Kosttillskott

Forts. detta händer 2021 Kompetens- och verksamhetsutveckling § § § § Uppstart Mötesplats Goda

Forts. detta händer 2021 Kompetens- och verksamhetsutveckling § § § § Uppstart Mötesplats Goda exempel 2022 (våren) Kommunikation och bemötandeutbildning (K&B) dag 1 -3 Fortsättning K&B dag 4 Upphandling av utbildning i kommunikation och bemötande Omhändertagande av resultatet från utvärderingen Chefsmöten, den 7 maj och den 14 -15 oktober Övriga aktiviteter enligt samverkansplanen

Projekten fördelade 2021 Det som är markerat med rött är gemensamma tillsynskampanjer. Det som

Projekten fördelade 2021 Det som är markerat med rött är gemensamma tillsynskampanjer. Det som är markerat med gult är annat arbete i projekt. X = Aktivitet i projektet så som utbildningstillfälle, Kick-off

VI SÖKER PROJEKTGRUPPSDELTAGARE! • Juridiken som verktyg i tillsynen • Mötesplats Goda exempel 2022

VI SÖKER PROJEKTGRUPPSDELTAGARE! • Juridiken som verktyg i tillsynen • Mötesplats Goda exempel 2022

Uppdrag efter utvärderingen av miljösamverkan 1) Se över våra kommunikationskanaler med utgångspunkt i medskick

Uppdrag efter utvärderingen av miljösamverkan 1) Se över våra kommunikationskanaler med utgångspunkt i medskick från gemensamma styrgruppen. 2) Ta fram alternativ på förenklad verksamhetsplaneringsprocess samt dess för och nackdelar. 3) Sammanställa en handlingsplan med utgångspunkt från mötets förslag om hur vi kan utveckla chefernas delaktighet på chefsträffarna. 4) Beskriva vad vi menar med mindre insatser och vad det kan innebära samt förslag till förenklat projektstöd. + Ökad delaktighet för livsmedel- och avloppshandläggare. + Digitala arbetssätt.

Vår digitala resa • Alla projekt genomförs helt digitalt. • Digitala träffar/utbildningar/kickoff under våren

Vår digitala resa • Alla projekt genomförs helt digitalt. • Digitala träffar/utbildningar/kickoff under våren 2021. • Ingår i ett projekt som Länsstyrelsen Västra Götaland driver om metodstöd för webbinarier. • Tillsynsportalen Väst, en del i uppdraget att se över kommunikationskanaler från utvärderingen.

Kommande digitala aktiviteter 2021 • • • 29 januari - inspiration för chefer att

Kommande digitala aktiviteter 2021 • • • 29 januari - inspiration för chefer att skapa det goda mötet. 11 februari - utbildning oljeavskiljare. 3 mars – nätverksträff förorenade områden. 18 mars – kontaktpersonträff. 7 maj- chefsträff.

Återanvänd tidigare projekt Här hittar du materialet: Webbsida Miljösamverkan Västra Götaland Tips till våren

Återanvänd tidigare projekt Här hittar du materialet: Webbsida Miljösamverkan Västra Götaland Tips till våren Ø Använd dina kunskaper i kommunikation och bemötande genom att ta del av kommunikationsguiden som togs fram i projektet Tillsyn på mindre lantbruk. Ø Återanvänd material från några av de tillsynskampanjer som genomförts: ü Planerad strandskyddstillsyn ü Tillsyn på dagvattenanläggningar ü Tillsyn på mindre lantbruk

Lämna projektförslag Lämna förslag senast den 19 januari 2021 på Tillsynsportalen Väst och ingången

Lämna projektförslag Lämna förslag senast den 19 januari 2021 på Tillsynsportalen Väst och ingången Miljösamverkans verksamhetsplanering och Inventeringsenkäten.

DEADLINE 19 januari 2021 Inventeringsenkäten stängs BEREDNINGSGRUPPEN Projektförslag från miljökontoren och Länsstyrelserna Väljer projekt

DEADLINE 19 januari 2021 Inventeringsenkäten stängs BEREDNINGSGRUPPEN Projektförslag från miljökontoren och Länsstyrelserna Väljer projekt till röstningsenkät Januari December Februari Inventeringsenkäten på Tillsynsportalen Väst öppnas 3 mars- 31 mars November Mars Start 2020 Oktober Stopp 2021 Process för verksamhetsplan 2022 September April Miljökontoren röstar på projekt i enkät GEMENSAMMA STYRGRUPPEN OCH BEREDNINGSGRUPPEN Beslut om projekt Maj BEREDNINGSGRUPPEN Tar fram förslag på VP Augusti MILJÖKONTOR OCH MOTSVARANDE PÅ LÄNSSTYRELSEN Ta med miljösamverkans verksamhetsplan 2020 i den egna verksamhetsplaneringen Juni Juli STYRGRUPPEN Beslut om verksamhetsplan 2020 Spridning av verksamhetsplan 2020

Tillsynsportalen Väst Vad? Tillsynsportalen Väst är en digital samarbetsyta för handläggare och chefer på

Tillsynsportalen Väst Vad? Tillsynsportalen Väst är en digital samarbetsyta för handläggare och chefer på miljömyndighet i Västra Götaland och Hallands län Varför? På Tillsynsportalen Väst ska användarna kunna mötas, samverka, dela erfarenheter, kompetens och dokument samt få information och tillsynsvägledning Hur? Bli användare genom att skicka dina kontaktuppgifter tillsynsportalenvast@lansstyrelsen. se Felanmäl direkt om du har problem att logga in eller något krånglar!

Projektledare Malin Andersson, Miljösamverkan Halland Maria Anderson, Miljösamverkan Västra Götaland Anneli Kylén, Miljösamverkan Västra

Projektledare Malin Andersson, Miljösamverkan Halland Maria Anderson, Miljösamverkan Västra Götaland Anneli Kylén, Miljösamverkan Västra Götaland Sofie Halsius, Miljösamverkan Västra Götaland Jorge Pena, Miljösamverkan Västra Götaland

Läs mer om projekten på våra hemsidor och i verksamhetsplanen! Hör av er till

Läs mer om projekten på våra hemsidor och i verksamhetsplanen! Hör av er till projektledarna om ni har frågor eller funderingar! Foto: Malin Andersson