Det gamle testamentet Det gamle testamentet hva GT

  • Slides: 10
Download presentation
Det gamle testamentet

Det gamle testamentet

Det gamle testamentet - hva GT har å si oss i dag 3 grunnleggende

Det gamle testamentet - hva GT har å si oss i dag 3 grunnleggende tanker

Synd – Offer - Soning Synd: ü Brudd på Guds bud/ vilje ü Å

Synd – Offer - Soning Synd: ü Brudd på Guds bud/ vilje ü Å ikke gjøre det gode ü Avsette Gud som Herre ü Noe(n) i tillegg til Herren.

Synd – Offer - Soning Konsekvenser: «…men om frukten på det treet som er

Synd – Offer - Soning Konsekvenser: «…men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere. » (1. Mos. 3, 3)

Synd – Offer - Soning 3. Mosebok 1 -7 ”Dette er loven om brennofferet,

Synd – Offer - Soning 3. Mosebok 1 -7 ”Dette er loven om brennofferet, om matofferet og om syndofferet og om skyldofferet og om innvielsesofferet og om fredsofferet, den som Herren ga Moses på Sinai berg den dagen han bød Israels barn at de skulle ofre til Herren sine offer i Sinai ørken. ” (3. Mos. 7, 37 -38)

Synd – Offer - Soning ”Når noen altså har ført skyld over seg ved

Synd – Offer - Soning ”Når noen altså har ført skyld over seg ved noe av dette, skal han bekjenne den synden har begått, og han skal bære fram for Herren et skyldoffer for den synden har gjort. Det skal være et hunndyr av småfeet, en sau eller en geit til syndoffer. Og presten skal gjøre soning for ham for hans synd. ” (3. Mos 5, 5 -6)

Synd – Offer - Soning « 5 Av Israels barns menighet skal han/presten få

Synd – Offer - Soning « 5 Av Israels barns menighet skal han/presten få to geitebukker til syndoffer og en vær til brennoffer. 6 Så skal Aron føre fram sin egen syndofferokse og gjøre soning for seg og sitt hus. 7 Og han skal ta de to geitebukkene og stille dem fram for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt. 8 Aron skal kaste lodd om de to geitebukkene, ett lodd for Herren og ett lodd for den (bukken) som skal sendes bort (Asasel). 9 Den bukken som ved loddkasting er tilfalt Herren, skal Aron føre fram og ofre til syndoffer. 10 Men den bukken som loddet var falt på, den som skal sendes bort, skal stilles levende fram for Herrens åsyn, for at det skal gjøres soning ved den, og så skal den slippes løs for å sendes ut i ørkenen. » (3. Mos 16, 5 -10)

Synd – Offer - Soning Om blodet på alteret - 3. Mos. 17, 11

Synd – Offer - Soning Om blodet på alteret - 3. Mos. 17, 11 ”For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det”. (NB 88) ”For en skapnings liv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for livet deres. Blodet soner fordi livet er i det. ” (2011)

Synd – Offer - Soning «Men nå er Jesus blitt åpenbart én gang ved

Synd – Offer - Soning «Men nå er Jesus blitt åpenbart én gang ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. " Hebreerne 9, 26

Synd – Offer - Soning ”Et hellig presteskap som skal bære fram åndelige offer,

Synd – Offer - Soning ”Et hellig presteskap som skal bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. ” 1. Pet. 2, 5 «Ilden skal holdes brennende på alteret, den må ikke slokne. » 3. Mos 6, 5