Det gamle Egypt Foto Egraf Det gamle Egypt

  • Slides: 13
Download presentation
Det gamle Egypt Foto: Egraf

Det gamle Egypt Foto: Egraf

Det gamle Egypt • • • De første landsbyene i Egypt oppstod for 7000

Det gamle Egypt • • • De første landsbyene i Egypt oppstod for 7000 år siden. Etter hvert vokste landsbyene sammen til to store kongeriker. I år 3000 før Kristus ble de to rikene slått sammen.

Det gamle Egypt • • Grunnlaget for Egypts kultur var Nilen gav drikke og

Det gamle Egypt • • Grunnlaget for Egypts kultur var Nilen gav drikke og mat, i tillegg til at elva var transportvei for skipene. Hvert år i juli kom det flom. Flommen kunne gjøre at vannstanden steg med Den årlige flommen kunne ta livet av både elleve meter. mennesker og dyr, men det viktigste var Foto: www. bigphoto. com likevel at de store vannmassene la igjen vann og næring til jorda.

Det gamle Egypt • • I det gamle Egypt var de fleste bønder. I

Det gamle Egypt • • I det gamle Egypt var de fleste bønder. I flomperioden jobbet bøndene på de kongelige byggverkene. Dersom det var stor flom, måtte bøndene betale mer skatt. Egyptisk bonde Bilde: King. Tut. One. com

Det gamle Egypt • • • Prestene var viktige i det gamle Egypt. Den

Det gamle Egypt • • • Prestene var viktige i det gamle Egypt. Den guden som betydde mest var solguden Ra. Egypterne trodde farao var solgudens sønn. Egypterne trodde at Ra ble født hver morgen, og at han reiste gjennom dødsriket om natten. Farao var den øverste presten. Her ser vi Tut Ankh Amon som barn.

Det gamle Egypt • • I Egypt var det embetsmennene som passet på den

Det gamle Egypt • • I Egypt var det embetsmennene som passet på den daglige driften av riket. Embetsmennene hadde ansvar for: • å kreve inn skatter. å passe på byggearbeidene. å holde orden på økonomien. • kornkamrene. • • De mektigste embetsmennene levde et luksusliv i flotte hus. Ofte hadde de egne landsted hvor de ferierte. Foto: Bigfoto. com

Det gamle Egypt • • • Det gamle Egypts håndverkere var dyktige, og de

Det gamle Egypt • • • Det gamle Egypts håndverkere var dyktige, og de nøt stor respekt. Håndverkere i samme fag bodde ofte i egne landsbyer. Når en ny pyramide skulle bygges, flyttet håndverkerne dit. Foto: Guillaume Blanchard Eksempler på egyptisk kunst og håndverk. Foto: Przemyslaw Idzkiewicz

Det gamle Egypt • Egyptiske handelsfolk reiste langt for å kjøpe varer som tømmer,

Det gamle Egypt • Egyptiske handelsfolk reiste langt for å kjøpe varer som tømmer, gull, elfenben, skinn og myrra. Foto: www. bigphoto. com

Det gamle Egypt • • Egypternes skriftspråk kalles hieroglyfer. Bare gutter fikk lære å

Det gamle Egypt • • Egypternes skriftspråk kalles hieroglyfer. Bare gutter fikk lære å skrive. Hieroglyfene bestod av bildetegn og lydtegn. Man kunne skrive i den retningen man ville. Hieroglyfer

Det gamle Egypt • • • Pyramidene ble bygd av steinblokker med en vekt

Det gamle Egypt • • • Pyramidene ble bygd av steinblokker med en vekt på 2 -5 tonn hver. Til Kheopspyramiden brukte man 2, 5 millioner steinblokker. Grunnflaten på Kheopspyramiden tilsvarer fem fotballbaner. Det tok titusener arbeidere tjue år å bygge Kheopspyramiden. Foto: Bigfoto. com

Det gamle Egypt På nært hold får man et inntrykk av den enorme størrelsen

Det gamle Egypt På nært hold får man et inntrykk av den enorme størrelsen på Kheopspyramiden.

Det gamle Egypt § § § Pyramidene var faraoenes gravkammer. Med seg fikk den

Det gamle Egypt § § § Pyramidene var faraoenes gravkammer. Med seg fikk den døde faraoen dyrebare skatter. Når en farao var død, ble han mumifisert. Etter at den gamle faraoen var død, begynte den nye faraoen å forberede sin egen død ved å starte byggingen av sin egen pyramide. Foto: Guillaume Blanchard Den døde faraoen ble omhyggelig behandlet før han ble lagt i en sarkofag.

Det gamle Egypt Bilde: Link: Rettighetsinformasjon: Sfinx og pyramide http: //farm 3. static. flickr.

Det gamle Egypt Bilde: Link: Rettighetsinformasjon: Sfinx og pyramide http: //farm 3. static. flickr. com/2326/1659437631_2 ddd 6 b 4 c 27_b. jpg http: //creativecommons. org/licenses/by-sa/2. 0/ Kart www. powerped. com rogersolhaug@powerped. com Nilen www. bigphoto. com Bonde www. kingtutone. com Tut Ankh Amon http: //commons. wikimedia. org/wiki/Image: Winifred_Bruntons_Tut. jpg http: //en. wikipedia. org/wiki/Public_domain Dyrket jord www. bigphoto. com Krukke http: //commons. wikimedia. org/wiki/Image: Egypte_louvre_182. jpg http: //creativecommons. org/licenses/by-sa/1. 0/ Ring http: //commons. wikimedia. org/wiki/Image: Egypte_louvre_127. jpg http: //creativecommons. org/licenses/by-sa/1. 0/ Sfinx og pyramide http: //commons. wikimedia. org/wiki/Image: Cairo%2 C_Gizeh%2 C_Sphinx_and_Pyramid_of_Khufu%2 C_Egypt%2 C_Oct_2004. jpg http: //creativecommons. org/licenses/by/2. 5/ Skip www. bigphoto. com rogersolhaug@powerped. com Kart www. powerped. com http: //en. wikipedia. org/wiki/Public_domain Ørken http: //en. wikipedia. org/wiki/Image: Egyptian. Desert. JPG http: //en. wikipedia. org/wiki/Public_domain Pyramide og kamel http: //commons. wikimedia. org/wiki/Image: Pyramid. Camel. Stereo 1. jpg http: //en. wikipedia. org/wiki/Public_domain Hieroglyfer http: //en. wikipedia. org/wiki/Image: Egyptian_hieroglyphs_Black_Schist_sarcophagus_Ankhnesneferibre. jpg http: //en. wikipedia. org/wiki/Public_domain Kheopspyramiden www. bigphoto. com Kheopspyramiden http: //commons. wikimedia. org/wiki/Image: Pyramide_Kheops. JPG http: //www. gnu. org/copyleft/fdl. html Mumie http: //commons. wikimedia. org/wiki/Image: Rammumy. jpg http: //en. wikipedia. org/wiki/Public_domain Sarkofag http: //commons. wikimedia. org/wiki/Image: Egypte_louvre_004. jpg http: //creativecommons. org/licenses/by-sa/1. 0/ Bønder http: //commons. wikimedia. org/wiki/Image: Maler_der_Grabkammer_des_Nacht_002. jpg http: //www. gnu. org/copyleft/fdl. html Arbeidere http: //commons. wikimedia. org/wiki/Image: Maler_der_Grabkammer_des_Rechmir%C 3%AA_002. jpg http: //www. gnu. org/copyleft/fdl. html Kunst http: //commons. wikimedia. org/wiki/Image: Maler_der_Grabkammer_des_Ramose_002. jpg http: //www. gnu. org/copyleft/fdl. html