Det andra vrldskriget Versaillesfreden mellankrigstiden och det andra

  • Slides: 12
Download presentation
Det andra världskriget Versaillesfreden, mellankrigstiden och det andra världskrigets utbrott

Det andra världskriget Versaillesfreden, mellankrigstiden och det andra världskrigets utbrott

Mellankrigstiden Ø Ø Ø Mellankrigstiden kallas åren mellan det första och det andra världskriget

Mellankrigstiden Ø Ø Ø Mellankrigstiden kallas åren mellan det första och det andra världskriget (1919– 1939). Åren var väldigt stökiga, med politisk, ekonomisk och militär oro i många länder. Det var kamp mellan olika politiska ideologier: kapitalism (USA) och kommunism (Sovjet). Trots detta var det fascism/nazism som dominerade tiden.

Versaillesfreden Ø • • • Hårda villkor för Tyskland: Krigsskadestånd: 138 miljarder guldmark (främst

Versaillesfreden Ø • • • Hårda villkor för Tyskland: Krigsskadestånd: 138 miljarder guldmark (främst till Frankrike) Ensam ta skulden för kriget. Tyskland förlorade landområden och alla sina kolonier • • • B. la Ruhrområdet Hård nedrustning: liten armé/inget flygvapen/u-båtar etc. ”Demokratiskt” styrelseskick: Weimar -republiken.

Tyskland under Weimarrepubliken

Tyskland under Weimarrepubliken

Ekonomisk oro: Inflation Ø Ø Ø Tyskland drabbades av inflation och ”hyperinflation” – pengarna

Ekonomisk oro: Inflation Ø Ø Ø Tyskland drabbades av inflation och ”hyperinflation” – pengarna förlorade i värde. De blev till slut nästan helt värdelösa. Orsaker: Krigsskadeståndet, massarbetslöshet och börskraschen i New York 1929 Frankrike pressar Tyskland genom att ockupera Ruhrområdet

Politisk oro Ø Ø Ø Med Weimarrepubliken fick Tyskland ett demokratiskt styrelseskick. De politiska

Politisk oro Ø Ø Ø Med Weimarrepubliken fick Tyskland ett demokratiskt styrelseskick. De politiska partierna var dock många och små och de bråkade ofta och gärna. Det var svårt att bilda stabil regeringar som kunde styra landet på ett bra sätt. Mellan 1919 och 1933 hade Tyskland 20 olika regeringar. Många blev tveksamma till demokratin, och drömde om ett kejsardöme igen.

Militär förnedring • • • Tysklands militär hade tvingats gå med på en stor

Militär förnedring • • • Tysklands militär hade tvingats gå med på en stor nedrustning: 100. 000 man i armén, inget flygvapen eller flotta. Detta var vanhedrande för ett land med så stolta militära traditioner som Tyskland. Dessutom hade man ju tvingats erkänna sig ensamt ansvarig för det första världskriget (trots att det började i Serbien och Österrike/Ungern).

Revansch! Ø Ø • • Allt detta sammantaget skapade en revanschlusta hos många i

Revansch! Ø Ø • • Allt detta sammantaget skapade en revanschlusta hos många i Tyskland. Hitler sa det många ville höra: Kommunism och kapitalism var judiska/utländska påhitt som skadade Tyskland! Det var demokratins fel att Tyskland förlorade kriget och att allt var kaos! Förr hade Tyskland en kejsare – då var Tyskland starkt! Vad Tyskland behövde var inre enhet mot det skadliga utländska inflytandet: Ett rike - ett folk – en führer.

Nazisterna mot makten Ø Ø Under det politiskt stormiga 1920 -talet gick det tyska

Nazisterna mot makten Ø Ø Under det politiskt stormiga 1920 -talet gick det tyska folket ofta till val. Nazisterna ökade andelen väljare för varje val. Vid valet 1932 röstade 13, 7 miljoner på nazisterna, som blev det största partiet i ”Reichstag”. Efter lite bråk blev Hitler rikskansler.

Hitler vid makten Ø Ø I februari 1933, bara få dagar innan nazisterna skulle

Hitler vid makten Ø Ø I februari 1933, bara få dagar innan nazisterna skulle inta riksdagshuset i Berlin brann det ner – Hitler beskyllde vips kommunisterna. Kommunistpartiet förbjöds och dess medlemmar fängslades eller mördades. Senare förföljdes även socialdemokraterna och alla andra partier förbjöds! I mars 1933 överfördes riksdagens makt till regeringen = Nazisterna och Hitler hade all politisk makt.

Staten blir nazistisk Ø Ø I december 1933 beslutades att ”Nazistpartiet var för evigt

Staten blir nazistisk Ø Ø I december 1933 beslutades att ”Nazistpartiet var för evigt sammanbundet med statsmakten”. På alla ledande poster inom alla statliga myndigheter, departement och organisationer sattes trogna nazister. Alla statsanställda byråkrater, militärer, lärare, domare etc. svor trohetsed till Hitler personligen. Hitler hade på mindre än ett år blivit Tysklands diktator!

Kommer du ihåg? ? n n Mellankrigstiden… Politisk oro… Ekonomisk oro… Nazismen kommer till

Kommer du ihåg? ? n n Mellankrigstiden… Politisk oro… Ekonomisk oro… Nazismen kommer till makten…