Destinasyon Markalar ve zellikleri Destinasyon Markalar ve zellikleri

  • Slides: 10
Download presentation
Destinasyon Markaları ve Özellikleri

Destinasyon Markaları ve Özellikleri

Destinasyon Markaları ve Özellikleri Destinasyonlar turizm endüstrisinin en büyük markalarıdır. Destinasyonlar ün ve prestij

Destinasyon Markaları ve Özellikleri Destinasyonlar turizm endüstrisinin en büyük markalarıdır. Destinasyonlar ün ve prestij kazanmak için birbirleri ile kıyasıya rekabet etmekte ve markalaşmaya çalışmaktadır.

Destinasyon Markaları ve Özellikleri Başarılı bir destinasyon markasının 11 gerekliliği şu şekilde sıralanmaktadır: Güçlü

Destinasyon Markaları ve Özellikleri Başarılı bir destinasyon markasının 11 gerekliliği şu şekilde sıralanmaktadır: Güçlü konumlama Baştan satın alım yaratma Etkileyenleri etkilemek Yerel şampiyonlar yaratmak Bir marka, yüzlerce ortak ve tek ses gibi hareket etmek Bir reklam kampanyasından daha fazla bir şey ifade etmek Toplu marka Süreklilik ve odaklanma sağlamak Toplam destinasyon deneyimi geliştirmek Uzun süreli bağlılık kurmak Objektif bir bakışa sahip olmak

Destinasyon Markaları ve Özellikleri Destinasyon marka gelişimi için gerekli 4 prensip; Turiste yönelik olmak

Destinasyon Markaları ve Özellikleri Destinasyon marka gelişimi için gerekli 4 prensip; Turiste yönelik olmak Odaklanmak Bağlılık kurmak Temel almak

Destinasyon Markaları ve Özellikleri Destinasyon marka oluşumunda atılması gereken adımlar şu şekildedir. : Öncelikli

Destinasyon Markaları ve Özellikleri Destinasyon marka oluşumunda atılması gereken adımlar şu şekildedir. : Öncelikli hedef kitleyi belirlemek Kaliteye karşı miktar Pazar bölümlemesi Turist motivasyonu Marka konumlama açıklamaları

Ülke Markaları ve Özellikleri Bir ülkenin dünya konumu son derece önemlidir. Kendi ülkeleri dışındaki

Ülke Markaları ve Özellikleri Bir ülkenin dünya konumu son derece önemlidir. Kendi ülkeleri dışındaki yabancı ülkeler hakkında bir çok insan çok az şey bilmektedir. Bir ülkenin imajı o ülkenin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel değerleri ile şekillenmekte ve oluşumu uzun yıllar almaktadır. Turizme dayalı ekonomileri olan ülkeler destinasyon markalamasına daha çok önem vermekte ve ihtiyaç duymaktadır. Turizm pazarında yer alan ülke sayısı arttıkça ülkelerde markalaşma tolunu seçmişlerdir.

Ülke Markaları ve Özellikleri Bir devlet planlaması kapsamında markalaşma programı için yapılması gerekenler şu

Ülke Markaları ve Özellikleri Bir devlet planlaması kapsamında markalaşma programı için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir; Devlet, endüstri, sanat, eğitim, spor ve medya temsilcileri ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Aynı grup hedef kitleyi belirlemeli ve tanımlamalıdır. Çalışma grubu ülkenin güçlü ve zayıf yönlerini ele alarak danışmanlık yapmalıdır. Ulusal markanın temel alacağı ana fikir belirlenmeli ve buna yönelik program geliştirilmelidir.

Ülke Markaları ve Özellikleri Rehber niteliğinde bir marka kitabı hazırlanmalı ve girişimcilerin ulusal betime

Ülke Markaları ve Özellikleri Rehber niteliğinde bir marka kitabı hazırlanmalı ve girişimcilerin ulusal betime bağlı olarak fikir geliştirmek istemeleri durumunda rehberlik etmelidir. Farklı fakat tamamlayıcı nitelikteki sektörler için ana fikri yansıtan ve her kitleye uygun yatırım, ihracat ve turizm açısından koordineli ve uyumlu mesajlar hazırlanmalıdır. Bir ülke tarafından üretilen ya da ülkeyi temsil eden her unsuru tanıtabilmek için koordinasyon sağlanmalıdır. Çalışma grubu ticaret, sanayi ve medya işletmeleri ile bir irtibat sistemi geliştirmelidir.

Marka Oluşumunun Turist Sadakatine Etkisi Bir destinasyona karşı turist sadakati, turistin o destinasyonu tekrar

Marka Oluşumunun Turist Sadakatine Etkisi Bir destinasyona karşı turist sadakati, turistin o destinasyonu tekrar ziyaret etmek istemesi ve başkalarına tavsiye etmesi ile ölçüldüğü için turistlerin sadakati ile ilgili bilgiler pazarlamacı ve yöneticiler için önemlidir.

Marka Oluşumunun Turist Sadakatine Etkisi Marka sadakatini oluşturan unsurlar; Değer (fiyat-kalite) İmaj (markanın kişiliği

Marka Oluşumunun Turist Sadakatine Etkisi Marka sadakatini oluşturan unsurlar; Değer (fiyat-kalite) İmaj (markanın kişiliği ve itibarı) Güven ve ulaşım kolaylığı Memnuniyet Hizmet Garanti