DESTEK HZMETLER GENEL MDRL YER SALIK VE GVENLK

  • Slides: 24
Download presentation
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2018

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2018

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir okul ortamında eğitim

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir okul ortamında eğitim almaları için koruyucu ve önleyici tedbirlerin aksatılmadan alınması, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda eğitim ortam ve süreçlerinde huzurun tesis edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda; Bakanlığımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında “Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. 2

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi 20. 000 Temizlik Personeli 60.

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi 20. 000 Temizlik Personeli 60. 000 TYP kapsamında okullarımıza 2018 -2019 eğitim öğretim yılında (9 ay süreyle) Polis Memuru 5. 329 Jandarma Kolluk Personeli 1. 506 3

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Görevlendirilecek özel güvenlik ve kolluk personelinin illere göre

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Görevlendirilecek özel güvenlik ve kolluk personelinin illere göre dağılımı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı birimlerince müştereken yürütülen güvenlik kayıtları, fiziki ve çevre durumları göz önünde bulundurularak belirlenmiş, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince doğrulanmıştır. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı kanun kapsamında almaları gereken güvenlik politikaları eğitimini Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerince verilecektir. 4

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti sunumunda dikkat edilecek hususlar 1 - Okul yönetimleri, okulun bağlı bulunduğu güvenlik birimleri, özel güvenlik ve kolluk görevlileri arasında; açık iletişim, sürekli koordinasyon ve hizmetin gereği işbirliğinin tesis edilmesi, 2 - Okul özel güvenlik ve kolluk görevlilerinin, sunulan hizmetin gereğine uygun şartlarda görev yapmaları için gerekli altyapı ve ihtiyaç duyulan şartların sağlanması, 5

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti sunumunda dikkat edilecek hususlar 3 - Özel güvenlik görevlisi kıyafetlerinin İçişleri Bakanlığınca onaylanmış, ek -2’de yer alan tek tip kıyafet uygulamasına uygun olması, 4 - Okul özel güvenlik ve kolluk görevlilerinin etkin bir şekilde görev yapabilmeleri için okul giriş-çıkışını görebilecekleri ve ani gelişen olaylara müdahale edebilecekleri, eğitim kurumunun fiziki yapısına uygun bir mekânın sağlanması, 6

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 5 - Okul özel güvenlik görevlilerinin ek-4’te yer

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 5 - Okul özel güvenlik görevlilerinin ek-4’te yer alan talimata göre çalışmalarını yürütmesi, Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti sunumunda dikkat edilecek hususlar 6 - Okul yönetimlerince; özel güvenlik görevlilerinin hizmet sunumunda güvenlik zafiyetine ilişkin tespit edilen hususların kolluk birimlerine, görev giriş-çıkış saatlerine aykırı durumların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne, ayrıca her türlü aykırılıkların İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunulması, 7

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI EK-4 8

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI EK-4 8

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti sunumunda dikkat edilecek hususlar 7 - İl Millî Eğitim Müdürlüğünde; Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü (İşveren Vekili) koordinesinde, İl İSGB Koordinatörü ve Sivil Savunma Uzmanı/Amirlerinin katılımı ile hizmetlerin aksatılmadan gerçekleştirilmesi, sahada oluşan eksikliklerin yönetilmesi için izleme ve değerlendirme yapılması, 8 - İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde; Şube Müdürü (İşveren Vekili) koordinesinde ilçe İSG Büro Yöneticileri tarafından hizmetlerin aksatılmadan sunumu için izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi, 9

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti sunumunda dikkat edilecek hususlar 9 - Okullarda gerçekleşen güvenlik olaylarının okul yönetimince ek -3 formu üzerinden kayıt altına alınması, kayıtların en geç 3 (üç) iş günü içinde İl/İlçe İSGB birimlerine iletilmesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğünde tutulan kayıtlara ait icmal tablosunun her eğitim öğretim yılı sonunda Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmesi, 10 - Okul girişlerinde ziyaretçilerin mutlaka kayıt altına alınması, özel güvenlik görevlileri tarafından her türlü giriş ve çıkışın kontrollü bir biçimde yapılmasının sağlanması, 10

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3 11

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3 11

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti sunumunda dikkat edilecek hususlar 11 - Okul özel güvenlik ve kolluk görevlilerinin çocuk psikolojisine uyumlu hizmet sunumu için gerekli şartların sağlanması, pedagojik açıdan uzmanlık gerektiren yaklaşımların sergilenmesi için, okul rehberlik öğretmenlerinin destek sağlaması, okul yönetimlerinin süreci izlemesi, 12 - Okullarımızın; konumu, öğrenci sayısı, kız öğrenci yoğunluğu, özel politika gerektiren bireylerin bulunması vb. diğer özel şartlar dikkate alınarak, okul özel güvenlik ve kolluk görevlilerinin belirlenmesi, 12

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk Görevlilerince güvenlik hizmeti sunumunda dikkat edilecek hususlar 13 - Okul özel güvenlik görevlilerinin ilgi (f) protokol doğrultusunda eğitimlerinin tamamlatılması gerekmektedir. 13

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 14

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 14

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1 -Görev yaptıkları okulda okul kolluk görevlisi varsa

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1 -Görev yaptıkları okulda okul kolluk görevlisi varsa koordineli olarak çalışacak, okul kolluk görevlisi yoksa okuldan sorumlu güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile okul güvenliği konularında sürekli irtibat halinde bulunacaktır. 2 -Okul içinde meydana gelen olaylara karşı öncelikle kendi can güvenliğini sağlayacak şekilde müdahale edecek, kolluk ile irtibata geçerek, ilgili ekip olay yerine gelene kadar olayla ilgi not alıp, olaya karışan şahıslar, olayın konusu, siyasi bir yönünün bulunup bulunmadığı, kaç kişi oldukları vb. konuları tespit ederek gelen ekibe bildirecektir. 3 -Okulda turnike, x-ray, metal dedektör, kamera vb. güvenlik cihazlarının bulunması halinde sağlam ve çalışır vaziyette olacak şekilde kontrolünü sağlayacaktır. 15

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 4 -Okulda yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi bulunması

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 4 -Okulda yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi bulunması halinde okul çevresini kameralı güvenlik sistemiyle takip ederek, suç teşkil eden görüntülerin muhafaza edilmesi ve okul müdürünün koordinesinde ilgili kolluk birimlerine teslim edilmesini sağlayacaktır. 5 -Okul ve çevresinde öğrenci sağlığını tehdit eden maddelerin satılıp satılmadığı konusunda duyarlı olacak, maddelerin tespiti halinde okul yönetimine; genel kolluk ve belediye zabıtasına bilgi verilmesi için bildirimde bulunacaktır. 6 -Okulda oluşabilecek olaylara karşı hazırlıklı olacak, okul kolluk görevlisi ya da okul içinde kurulan müdahale birimleri varsa birlikte hareket edecektir. 16

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 7 -Okul çevresinde ve öğrencilere yönelik olarak tespit

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 7 -Okul çevresinde ve öğrencilere yönelik olarak tespit ettikleri her türlü suç ve suçlularla ilgili konuları, geciktirmeksizin rapor haline getirerek gerekli işlemlerin yapılması için okul yönetimine ileterek, okul yönetimince okul kolluk görevlisi /güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile paylaşımda bulunulmasını sağlayacaktır. 8 -Yangın söndürme alet, cihaz vasıtaları ile yangın musluklarının yerini ve nasıl kullanacağını ayrıca, elektrik, sigorta, havagazı ana musluğu, su ana vanasının bulunduğu mahallerin yerlerini öğrenerek sürekli kontrolünü sağlayacaktır. 9 -Her zaman görev tanımına uygun hareket edecek, giysilerini temiz ve ütülü bulunduracaktır. 17

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 10 -Güvenlik görevlileri; bürolarda, kantinde, merdivenlerde, yemekhane vb.

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 10 -Güvenlik görevlileri; bürolarda, kantinde, merdivenlerde, yemekhane vb. yerlerde oturmayacaktır. Okulda öğrencilere olumsuz örnek teşkil etmeyecek şekilde davranışlarda bulunacaktır. 11 -Okulun zaman çizelgesine uymak, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde mutlaka görev yerinde bulunmak, 12 -Yemek saati vb gibi zorunlu durumlarda görev yerine başka personel bırakılmadan görev yerini terk etmeyecektir. 13 -Görevlerini yerine getirirken nezaket kuralları içerisinde hareket edecek gerek okul çalışanları ve öğrenciler ile ziyaretçilerle gereksiz tartışmaya girmeyecektir. Herhangi bir olumsuzlukta nöbetçi müdür yardımcısına durumu derhal bildirecektir. 18

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 14 -Velisi olmaksızın ya da izinsiz okul bahçesinden

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 14 -Velisi olmaksızın ya da izinsiz okul bahçesinden dışarı çıkmaya çalışan öğrencileri nöbetçi öğretmene ya da nöbetçi müdür yardımcısına ivedilikle bildirecektir. 15 -Okulca gerçekleştirilen; sosyal ve sportif etkinliklerde güvenlikten sorumlu olacaktır. 16 -Güvenlik görevlisi, görevi sırasında gördüğü, keşfettiği veya kuşkulandığı bütün olayları (örneğin; Bir cam kırılması, anahtarın kaybolması, bir lambanın yanmaması, kopuk bir elektrik teli, gaz sızıntısı vb. )yazılı olarak olay rapor formuna kaydedecektir. Kendilerine verilen talimatlar ve eğitim sürecinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket ederek, vakit geçirmeden nöbetçi öğretmene ya da nöbetçi müdür yardımcısına bildirilecektir. 19

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 17 -Seyyar satıcıların okulun önlerinde, korkuluk veya çevre

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 17 -Seyyar satıcıların okulun önlerinde, korkuluk veya çevre duvarı kenarlarında bulunmalarını, satış yapmaları durumunu okul nöbetçi müdür yardımcısına bildirimde bulunacaktır. 18 -Öğrenci ve ziyaretçilere ait herhangi bir malzeme veya ekipman güvenlik kulübesinde muhafaza edilmeyecek, kesinlikle emanet alınmayacaktır. 19 -İş güvenliği talimat ve tedbirlerine uymak, kendisine teslim edilen donanımı doğru kullanmak ve korumak. 20

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 20 -Bina giriş ve çıkışlar “Ziyaretçi Kayıt Defteri

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 20 -Bina giriş ve çıkışlar “Ziyaretçi Kayıt Defteri ile sürekli takip ve kontrol edilecektir. Kuruma gelen ziyaretçiler, ziyaretçi özel defterine kayıtları yapıldıktan sonra kiminle ve hangi birim ile görüşecekleri konusu tespit edilecek, görevli ilgili şahıs veya birim ile görüşecek, ziyaretçilerinin olduğunu söyleyecek, görüşme talebi kabul edilirse, müracaat sahibi misafir giriş kartı verilerek içeri alınacaktır. 21 -Bunların dışında okul idaresinin görev alanı ile ilgili verdiği diğer görevleri yapar. Okul müdürlüğü gerektiğinde Koruma ve Güvenlik Talimatında değişiklik yapabilir. 21

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ayrıca, Bakanlığımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ayrıca, Bakanlığımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla, bireylerin iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek için İŞKUR Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, okullarımızın çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik işlerinde hizmet sunmak üzere 60. 000 personel istihdamı sağlanması işbirliği protokolü imzalanmıştır. Görevlendirilecek temizlik, bakım-onarım personelinin illere göre dağılımı; okullarda mevcut yardımcı hizmetli sayısı, işçi sayısı, illerin talebi ile sosyal ve fiziki durumları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Okullarımızda TYP protokolleri ile temizlik, bakım-onarım, çevre düzenlemesi için 60. 000 ve güvenlik 20. 000 olmak üzere toplam 80. 000 personelin kurumsal kültürümüze ve okul iklimine uyumlarını sağlama ve daha kaliteli hizmet sunumu için aşağıda yer alan uygulamalar planlanmaktadır. 22

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI • Oryantasyon (iş başı) eğitim verilmesi, (2 saatlik)

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI • Oryantasyon (iş başı) eğitim verilmesi, (2 saatlik) • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitim verilmesi, (8 saatlik) • Temizlik personelleri ile ilgili yapılan protokolün 6/i maddesi gereğince haftada bir gün mesleki ve kişisel gelişim alanlarında 6 saatlik Bakanlığımız ilgili Hayat Boyu Eğitim Modülleri üzerinden Halk Eğitim Merkezleri tarafından eğitimlerin düzenlenmesi, • Özel güvenlik görevlilerine İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak üzere 6 saat eğitim verilmesi, 23

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hedeflenen eğitimlerin, protokollerde belirtildiği üzere, Ø Halk Eğitim

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hedeflenen eğitimlerin, protokollerde belirtildiği üzere, Ø Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilmesi, Ø Özel uzmanlık gerektiren alanlarda ise İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile İl/İlçe İş Güvenliği Uzmanlarının katılımı ve desteği sağlanacaktır. Ø Eğitim dokümanları merkezisgb. meb. gov. tr web adresinde eğitimler sekmesine eklenecek olup, ülke sathında örnek dokümanların kullanılması sağlanacaktır. Ø Eğitim dokümanları, Bakanlığımız kurumsal yapısına uygun olarak, herhangi bir ek mali kaynak kullanımına ihtiyaç duyulmadan hazırlanacaktır. 24