DERS retim Teknolojisi Ve Materyal Tasarm KONU HAC

  • Slides: 44
Download presentation
DERS: Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Tasarımı KONU: HAC HAZIRLAYAN: Nazlı Hilal YILMAZ NO: 1736080137

DERS: Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Tasarımı KONU: HAC HAZIRLAYAN: Nazlı Hilal YILMAZ NO: 1736080137

İÇERİK • KONULAR: • • İslam Ve İbadet Nedir? Hac Nedir Ve Niçin Yapılır?

İÇERİK • KONULAR: • • İslam Ve İbadet Nedir? Hac Nedir Ve Niçin Yapılır? Hac Ve Umre İlğili Kavramlar Kurban Umre Kutsal Mekanlar Haccın Faydaları

 • Hac ve umre ilgili mekân ve kavramların anlamlarını kavrar. • Hac ibadetinin

• Hac ve umre ilgili mekân ve kavramların anlamlarını kavrar. • Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar. • Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini bilir. • Hac ve umreyi tanımlar arasındaki farkları açıklar. • Kurban ibadetinin anlamını, özelliklerini açıklar.

İslam Nedir? • Allah’ın bütün peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinin ortak adıdır. • İslam, inananları

İslam Nedir? • Allah’ın bütün peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinin ortak adıdır. • İslam, inananları hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştıracak dindir. • Bu dine inanan kimselere müslüman denir.

İslam’ın Şartları Kelime-i şehadet getirmek Zekat vermek Oruç tutmak Namaz kılmak Hacca gitmek

İslam’ın Şartları Kelime-i şehadet getirmek Zekat vermek Oruç tutmak Namaz kılmak Hacca gitmek

İbadet Nedir? • İbadet; Allah'a saygı göstermek, onun buyruklarını yerine getirmek ve yasakların dan

İbadet Nedir? • İbadet; Allah'a saygı göstermek, onun buyruklarını yerine getirmek ve yasakların dan kaçınmaktır.

İbadet Niçin Yapılır? • Allah emrettiği için yapılır. • Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılır.

İbadet Niçin Yapılır? • Allah emrettiği için yapılır. • Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. • Allah'a olan sevgimizi ifade etmek ve Allah'ın sevgisini kazanmak amacıyla yapılır. • Allah'ın bize verdiği nimetlerden dolayı ona şükretmek amacıyla yapılır.

İBADETLERİMİZ -Bedenle yapılan ibadetler 1 -Namaz 2 -Oruç -Malla yapılan ibadetler Zekat -Hem beden

İBADETLERİMİZ -Bedenle yapılan ibadetler 1 -Namaz 2 -Oruç -Malla yapılan ibadetler Zekat -Hem beden hem de malla yapilan ibadetler Hac

Hac Nedir? • Hac, Kabe’yi ve etrafındaki kutsal mekanları, hac mevsiminde, usulüne uygun olarak

Hac Nedir? • Hac, Kabe’yi ve etrafındaki kutsal mekanları, hac mevsiminde, usulüne uygun olarak ziyaret etmektir. • Bu ibadeti yerine getirene HACI denir. • Hac hem bedenle hem de malla yapılan bir ibadettir. Hicretin 9. Yılında farz kılınmıştır.

Hac Kimlere Farzdır: • Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmalıdır. • Özgür olmalıdır. •

Hac Kimlere Farzdır: • Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmalıdır. • Özgür olmalıdır. • Ekonomik durumu yeterli olmalıdır. Hacca gidecek kişinin borçlu olmaması, kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek zenginliğe sahip olması gerekir. • Hac yapmaya engel olacak bir sağlık sorunu bulunmamalıdır. • Yol güvenliği bulunmalı, yolda savaş, bulaşıcı hastalık gibi güvenlik sorunu olmamalıdır.

Hac Niçin Yapılır? • Hac, Allah rızası için ibadet maksadıyla yapılır. Yüce Allah, belirli

Hac Niçin Yapılır? • Hac, Allah rızası için ibadet maksadıyla yapılır. Yüce Allah, belirli şartları taşıyan kişilerin ömründe bir kez hacca gitmesini emretmiştir. Kur’an’da; “Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın…” buyrulmuştur. • Hacca giden insanlar, Allah’ın kendilerine verdiği zenginlik ve sağlık için şükretmiş olurlar. Kutsal yerleri ziyaret ederek Allah’a dua ve ibadet ederler. Hz. Muhammed’in doğduğu ve yaşadığı yerleri görürler. Bu da onları mutlu eder.

Haccın Farzları İhram Kâbe'yi tavaf Arafat'ta vakfe

Haccın Farzları İhram Kâbe'yi tavaf Arafat'ta vakfe

Hac ve umre ile İlgili Kavramlar • 1 -MİKAT: : Mekke civarında Cebrail A.

Hac ve umre ile İlgili Kavramlar • 1 -MİKAT: : Mekke civarında Cebrail A. S. tarafından peygamberimize gösterilmiş 5 noktadan oluşan İhrama girme sınırları. • Hacı adayları bu sınırları geçmeden önce ihrama girmelidir.

2 -İHRAM • Haccın farzlarından biridir. “ihram” vücudun belden itibaren alt kısmına sarılan ve

2 -İHRAM • Haccın farzlarından biridir. “ihram” vücudun belden itibaren alt kısmına sarılan ve sırta alınan bir havludan ibarettir. Bu erkekler içindir. Kadınlar ihrama girmez, uzunca bir entari giyerler. • Hac niyeti ile bir kimsenin normal zamanda kendisine helal olan bazı şeyleri (tıraş olmak, yeşillik koparmak, avlanmak, canlı öldürmek, kavga etmek, tırnak kesmek…) haram kılmasıdır.

3 -Vakfe: • Vakfe “durmak” demektir. Dîni bir terim olarak Arefe günü (Kurban bayramından

3 -Vakfe: • Vakfe “durmak” demektir. Dîni bir terim olarak Arefe günü (Kurban bayramından bir gün önce öğleden sonra bayramın birinci günü sabahına kadar bu zaman içerisinde belli bir vakit Arafat’ta kalmaktır. Orada ibadet ve dua edilir.

4 -Tavaf: • Kurban bayramının ilk üç gününde Kâbe’yi tavaf etmek farzdır. Kâbe’nin etrafında

4 -Tavaf: • Kurban bayramının ilk üç gününde Kâbe’yi tavaf etmek farzdır. Kâbe’nin etrafında dualar okunarak yedi kez dönmeye tavaf denir. Bir kez dönüşe şavt denir.

5 -Sa’y: • Kâbe’nin yakınında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. Bu

5 -Sa’y: • Kâbe’nin yakınında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. Bu gidiş ve gelişler, Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya üç olmak üzere yedi defadır.

Telbiye ne demektir? • "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şeriyke lebbeyk. İnnel hamde ven-Nimete

Telbiye ne demektir? • "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şeriyke lebbeyk. İnnel hamde ven-Nimete leke ve mülk, lâ şeriyke lek: ” • Anlamı: Allah’ım! Davetine uyarak emrine boyun eğdim. Senin davetine uymak benim boynumun borcudur. Senin eşin ve ortağın yoktur. Senin emrine boyun eğdim. Hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk de senindir. Senin eşin ve ortağın yoktur.

HACCIN YAPILIŞI

HACCIN YAPILIŞI

KURBAN NEDİR? • • Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmak için kesilen belli nitelikteki

KURBAN NEDİR? • • Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmak için kesilen belli nitelikteki hayvana denir. Kur’anı Kerim’de; “Rabbin için kurban kes” (Kevser 2) ayetiyle kurbanın vacip olduğu belirtilmiştir. Kurban, Kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurbanı parasal durumu iyi olan müslümanlar keser. Kurban, deve sığır, koyun ve keçiden kesilir. Devenin en az beş, sığırın iki, koyun ve keçinin bir yaşında olması gerekir. Tavuk, horoz ve ördek gibi hayvanlardan kurban olmaz. Kurban kesilecek hayvanın özürlü ve zayıf olmaması gerekir. Koyun ve keçi bir kişi tarafından kesilmekle birlikte deve ve sığır cinsinden olan hayvanlar yedi kişiye kadar ortaklaşa kesilebilir.

UMRE • Umre ne demektir? • Eğer Kâbe hac mevsimi dışında ihramlı olarak tavaf

UMRE • Umre ne demektir? • Eğer Kâbe hac mevsimi dışında ihramlı olarak tavaf edilir ve Safa ile Merve arasında say edilirse buna Umre denir. Umre yapmak sünnettir. Umre için belirli bir zaman yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman umre yapılır. • Umrenin Yapılışı • Umre yapmak isteyen kimse “Mikat” sınırları dışında gerekli temizliği yaptıktan sonra umreye niyet edip, telbiye getirerek İhram’a girer. • Mekke’ye varınca usulüne uygun Kâbe’nin etrafında umre tavafını yapar. Tavaf bitince iki rekat “Tavaf namazı” kılar. • Daha sonra Safa ile Merve arasında umrenin say’ını yapar. • Say’ı bitirince tıraş olur ve ihramdan çıkar. Böylece umre tamamlanmış olur.

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR • • • Umre sünnet, hac farzdır. Umrede kurban

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR • • • Umre sünnet, hac farzdır. Umrede kurban yok, hacda vardır. Umre de vakfe yapılmaz, hacda yapılır. Umrede şeytan taşlanmaz, hacda taşlanır. Ramazan ayında yapılan bir umre sevap yönünden hacca bedeldir.

 MEKKE KABE -Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (as) tarafından yapılmıştır. -Müslümanların kıblesi

MEKKE KABE -Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (as) tarafından yapılmıştır. -Müslümanların kıblesi yani namaz kılarken yöneldikleri yerdir. -Kâbeyi kutsal kılan en önemli sebep yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılan ilk bina olmasıdır. -Beytullah, beyti şerif, mescidi haram gibi isimleri de vardır.

ARAFAT -Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştukları, kavuştukları yerdir. -Peygamber Veda

ARAFAT -Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştukları, kavuştukları yerdir. -Peygamber Veda yerdir. -Orada Efendimizin Hutbesini söylediği Cebeli Rahmet (rahmet tepesi ) isminde bir tepe vardır. Mekke’nin 25 km. güney doğusunda bulunur.

MÜZDELİFE • Arafat dağı ile Mina arasında kalan bir bölgenin adıdır. Hac esnasında Arafat’tan

MÜZDELİFE • Arafat dağı ile Mina arasında kalan bir bölgenin adıdır. Hac esnasında Arafat’tan dönüşte Müzdelife’de vakfe yapılır.

MİNA • Şeytan taşlama ve kurban kesme yeridir. • Büyük, küçük ve orta olmak

MİNA • Şeytan taşlama ve kurban kesme yeridir. • Büyük, küçük ve orta olmak üzere üç tane şeytan vardır. • Bunlara toplam 70 taş atılır. • Mekke’nin 8 km. doğusundadır

NUR DAĞI-HİRA MAĞARASI

NUR DAĞI-HİRA MAĞARASI

MEDİNE MESCİDİ NEBEVİ (Peygamber Mescidi) • Peygamber Efendimizin Medine’de yaptığı ilk mescittir. • Aynı

MEDİNE MESCİDİ NEBEVİ (Peygamber Mescidi) • Peygamber Efendimizin Medine’de yaptığı ilk mescittir. • Aynı zamanda Peygamberimiz, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in kabirleri de burada bulunmaktadır.

Peygamberimizin Doğduğu Ev

Peygamberimizin Doğduğu Ev

S

S

KÜBA MESCİDİ • İslam tarihinde Peygamber (sav) Efendimizin Medine’ye hicret ederken yaptığı ilk mescittir.

KÜBA MESCİDİ • İslam tarihinde Peygamber (sav) Efendimizin Medine’ye hicret ederken yaptığı ilk mescittir. SEVR MAĞARASI . Peygamber (sav) Efendimizin Mekke’ den Medine’ye hicret ederken Hz. Ebu Bekirle beraber gizlendiği mağara

HACCIN FAYDALARI • İhrama girerek dünya elbiselerinden sıyrılan, günahlarından da sıyrılacak bir daha günah

HACCIN FAYDALARI • İhrama girerek dünya elbiselerinden sıyrılan, günahlarından da sıyrılacak bir daha günah bataklığına dalmamak için Allah’a dua edecek ve ona tevbe edecektir. • Hac Müslümanların birlik beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirir. • Hac Müslümanların şefkat ve merhamet duygularını coşturur. • Hac dini duyguları coşturur. • Zorluklara sabretme alışkanlığı kazandırır

TEŞEKKÜRLER…

TEŞEKKÜRLER…