Departament Polityki Makroekonomi cznej PM Samodzielne Stanowisko do

  • Slides: 1
Download presentation
Departament Polityki Makroekonomi cznej PM Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyzacji SI Pełnomocnik Ministra Finansów

Departament Polityki Makroekonomi cznej PM Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyzacji SI Pełnomocnik Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji Podsekretarz Stanu Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych LESZEK SKIBA Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów GEM Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński Minister Finansów Gabinet Polityczny Biuro Ministra BMI MARIAN BANAŚ Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Generalny Inspektor Informacji Finansowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Sekretarz Stanu Szef Krajowej Administracji Skarbowej PIOTR WALCZAK Piotr Dziedzic Departament Polityki Wydatkowej PW Departament Wspierania Polityk Gospodarczych PG Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych BDF Departament Podatku od Towarów i Usług PT Departament Podatków Dochodowych DD Departament Systemu Podatkowego SP Departament Prawny PR Departament Cen Transferowych i Wycen DCT Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier PS Departament Podatku Akcyzowego PA Departament Poboru Podatków DPP Departament Kluczowych Podmiotów DKP Departament Audytu Środków Publicznych DAS Departament Nadzoru nad Kontrolami DNK Departament Ceł DC Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej DOS Departament Analiz DPA Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej DZP Departament Informacji Finansowej IF Biuro Inspekcji Wewnętrznej BIW z wyłączeniem określonym w art. 12 d ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Biuro Komunikacji i Promocji BKP w zakresie działalności informacyjno–promocyjnej Krajowej Administracji Skarbowej Biuro Komunikacji i Promocji BKP z wyłączeniem działalności informacyjno– promocyjnej Krajowej Administracji Skarbowej Biuro Inspekcji Wewnętrznej BIW w zakresie określonym w art. 12 d ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Departament Zarządzania Strategicznego DZT Podsekretarz Stanu Dyrektor Generalny TOMASZ ROBACZYŃSKI BARBARA BRODOWSKAMĄCZKA Departament Współpracy Międzynarodowej WM Departament Budżetu Państwa BP Departament Długu Publicznego DP Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST Biuro Logistyki Biuro Kontroli i BL Audytu Wewnętrznego Departament BKA Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji DB Podsekretarz Stanu PIOTR NOWAK Departament Gwarancji i Poręczeń DG Departament Rozwoju Rynku Finansowego FN Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej DR Komitet Standardów Rachunkowości Departament Finansowania Sfery Gospodarczej FG Departament Finansowania Sfery Budżetowej FS Departament Instytucji Płatniczej IP Departament Informatyzacji DI Biuro Dyrektora Generalnego BDG Departament Finansów i Księgowości FK Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych