Den grimme elling YNGVE NORDKVELLES BETRAKTNINGER OVER NDVENDIGE

  • Slides: 5
Download presentation
Den grimme elling YNGVE NORDKVELLES BETRAKTNINGER OVER NØDVENDIGE GREP SOM MÅ TAS FOR Å

Den grimme elling YNGVE NORDKVELLES BETRAKTNINGER OVER NØDVENDIGE GREP SOM MÅ TAS FOR Å GJØRE FØRSTELEKTORKVALIFISERING TIL EN PHD

Førstelektorens historie Opprinnelsen er ved universitetet i Oslo Lektorer ved Universitetet akseptert stilling fra

Førstelektorens historie Opprinnelsen er ved universitetet i Oslo Lektorer ved Universitetet akseptert stilling fra 1937 Steen-utvalget 1950 åpnet adgang for opprykk til førstelektor Steen: Folkets mann, historieforteller og formidler Førstelektor som opprykk siden 1969 pga lønnsforhold Ansettelsesprosedyrer «modernisert» Sverre Steen (1898 -1983)

Akademisk drift eller bakevje Akademiene har historisk sett fornyet høyere utdanning Akademisk kunnskap har

Akademisk drift eller bakevje Akademiene har historisk sett fornyet høyere utdanning Akademisk kunnskap har fått nye betydninger Behovet for å gjenfinne akademiets fokus på foreningen av teoretiske og praktiske kunnskapsformer Bergenskommunikeet 2005: ”We urge universities to ensure that their doctoral programmes promote interdisciplinary training and the development of transferable skills, thus meeting the needs of the wider employment market. " (sitert etter Huijsman og Naidoo 2006, s. 2).

Hva er gjort? Ph. D-retningslinjene er scannet for «stoppere» og alle hindre skal være

Hva er gjort? Ph. D-retningslinjene er scannet for «stoppere» og alle hindre skal være fjernet: ½ tid over 6 år Stor sjangervariasjon Opptakskriteriet B er problematisk Noen Ph. D-program har tatt opp studenter fra 1. lektorprogram

Ph. D - hvor i opptatt førstelektoren Behov for et teoretisk rammeverk Over relasjonen

Ph. D - hvor i opptatt førstelektoren Behov for et teoretisk rammeverk Over relasjonen teori-praksis-refleksjon (Schøn, m. fl. ) Over utøverkunnskapen og den etiske relasjon mellom episteme-techne-fronesis (Eikeland m. fl. ) Over kunnskapsformer i samfunn, praksisfelt og utdanning m. fl. ) De fire scholarships (Boyer m. fl. 1990) Behov for en organisasjon Forskerskole (med NAFOL/PROFRES som modell) Finansiering Behovet for en Fo. U-offentlighet, publiseringskanaler (Triple helix/Mode ½) (Elzinga