Den administrative forandringsproces AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces

  • Slides: 28
Download presentation
Den administrative forandringsproces AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Den administrative forandringsproces AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Program: § Forandringsprocessens baggrund i den universitetspolitiske ramme, fusion og strategi. § Organisering i

Program: § Forandringsprocessens baggrund i den universitetspolitiske ramme, fusion og strategi. § Organisering i forandringsprocessen, projektarbejdets værktøjer og tilpasningen til Aarhus Universitet § Uddannelse for projektdeltagere m. fl. i projektarbejdet § Status i de enkelte spor § Ekstern og intern kommunikation i forandringsprocessen § Forandringsprocessen og ledelsen på universitetet § Forandringsprocessens risici og den indre sammenhæng i processen § Afslutning Fællesmøde den 10. september 2008

Hvorfor en administrativ forandringsproces § Fusionen § Strategien § Administrative servicecentre AARHUS UNIVERSITET Den

Hvorfor en administrativ forandringsproces § Fusionen § Strategien § Administrative servicecentre AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Fusionsmålene § § Faglig synergi Nye uddannelser og forskning Stærkere universiteter Mere effektive universiteter

Fusionsmålene § § Faglig synergi Nye uddannelser og forskning Stærkere universiteter Mere effektive universiteter AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Fusionen § I 2006: § Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning § I 2007: §

Fusionen § I 2006: § Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning § I 2007: § § Danmarks Jordbrugs. Forskning Danmarks Miljøundersøgelser Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet Fællesmøde den 10. september 2008

Tre store universiteter Nyt universitet Fusionspartnere Københavns Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet Den Kgl. Veterinær-

Tre store universiteter Nyt universitet Fusionspartnere Københavns Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Aarhus Universitet Handelshøjskolen i Århus Aarhus Universitet Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks Jordbrugsforskning Danmarks Pædagogiske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Forskningscenter Risø Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Fødevareforskning Danmarks Rumforskning Danmarks Fiskeriundersøgelse AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Formål med AU’s strategi Udnyttelse af potentialer ved fusionen Skabe retning for den fremtidige

Formål med AU’s strategi Udnyttelse af potentialer ved fusionen Skabe retning for den fremtidige vækst Udbygge eksisterende styrkepunkter Optimere ressourceanvendelsen Stimulere dannelsen af en fælles identitet § Markedsføring § § § AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Strategiprocessens faser 1. fase § En overordnet strategi for universitet, der: § Beskriver kerneaktiviteterne

Strategiprocessens faser 1. fase § En overordnet strategi for universitet, der: § Beskriver kerneaktiviteterne og målene for disse § Beskriver forudsætningerne for at nå målene § Beskriver særlige indsatsområder 2. fase § Den overordnede strategis udfyldes af lokale planer § Løbende tilpasning af lokale planer til strategien § Opfølgning AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Aarhus Universitets strategi 2008 -2012 AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september

Aarhus Universitets strategi 2008 -2012 AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Aarhus Universitets strategi 2008 -2012 AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september

Aarhus Universitets strategi 2008 -2012 AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Aarhus Universitets har besluttet at: § § § yde professionel støtte til universitetets kerneaktiviteter

Aarhus Universitets har besluttet at: § § § yde professionel støtte til universitetets kerneaktiviteter sikre effektiv og brugerorienteret teknisk og administrativ service på hele universitetet udvikle en helhedsorienteret og fleksibel tværgående opgavevaretagelse nytænke den teknisk-administrative organisation universitetet vil orientere sig mod fælles løsninger der skal udarbejdes servicemål for alle væsentlige administrative og tekniske områder og arbejdes med effektivisering af de administrative rutiner AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Aarhus Universitets strategi 2008 -2012 AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september

Aarhus Universitets strategi 2008 -2012 AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Aarhus Universitets har besluttet at: § udarbejde en visionsplan for den fysiske udvikling af

Aarhus Universitets har besluttet at: § udarbejde en visionsplan for den fysiske udvikling af det samlede universitet frem til 2028 § udarbejde en sammenhængende it-strategi med fælles campusnet og systemunderstøttelse, der effektivt binder universitetet sammen § udarbejde en udviklingsplan for universitetets biblioteksfaciliteter AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Aarhus Universitets strategi 2008 -2012 AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september

Aarhus Universitets strategi 2008 -2012 AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Aarhus Universitets mål er at: § konkurrere om de bedste medarbejdere § have strategiske

Aarhus Universitets mål er at: § konkurrere om de bedste medarbejdere § have strategiske kompetenceudviklingsprogrammer for alle medarbejdergrupper § etablere en intern HR-organisation § udvikle arbejdsmiljø og incitamentssystemer § justere procedurerne, således at en forskelligartet og mangfoldig rekruttering fremmes AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Beslutning om statslige servicecentre § Gennemføres frem til og med 2010 § Administrative løn

Beslutning om statslige servicecentre § Gennemføres frem til og med 2010 § Administrative løn og økonomifunktioner, HR funktioner, it-drift, it-infrastruktur og mere § Baseres på udpræget standardisering § Skal spare arbejdskraft § Pligt for statslige myndigheder § Faglige opgaver og strategi bliver tilbage AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Udviklingen i universitetssektoren § § STADS Navision E-læring Forskningsnettet AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces

Udviklingen i universitetssektoren § § STADS Navision E-læring Forskningsnettet AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Masser af udfordringer: § Interne Fusion, strategi, nye uddannelser, forskning, myndighedsbetjening § Eksterne Servicesektor,

Masser af udfordringer: § Interne Fusion, strategi, nye uddannelser, forskning, myndighedsbetjening § Eksterne Servicesektor, int. konkurrence, finanslov, budgetomlægninger, globaliseringsmidler § Proces og ikke plan Fællesmøde den 10. september 2008

Organisering af processen AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Organisering af processen AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Status for de enkelte spor § § § IT-sporet Studiesporet Økonomisporet Bygningssporet HR-sporet AARHUS

Status for de enkelte spor § § § IT-sporet Studiesporet Økonomisporet Bygningssporet HR-sporet AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

It-sporet Sammenhængende datanet for universitetet Fælles directory struktur Fælles mail – og kalender Fælles

It-sporet Sammenhængende datanet for universitetet Fælles directory struktur Fælles mail – og kalender Fælles service disk for it og tværgående systemer (Snitflader mellem centrale og decentrale enheder) § (Etablering af en samlet ledelsesmodel for AU it ) § § § AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Studiesporet § Tekniske forhold vedr. omlægning og integration § Indholdmæssige konverteringer § Organisatorisk udvikling

Studiesporet § Tekniske forhold vedr. omlægning og integration § Indholdmæssige konverteringer § Organisatorisk udvikling § Snitflade mellem central og decentrale enheder § (Optagelse, indskrivning, markedsføring, planlægning) AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Økonomisporet § § § Navision Stat Økonomistyringsmodel Workflow, faktura betaling Økonomistyring af projekter Budgetteringsværktøj

Økonomisporet § § § Navision Stat Økonomistyringsmodel Workflow, faktura betaling Økonomistyring af projekter Budgetteringsværktøj AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Bygningssporet § Omlægning af driftsområderne på 8000 C § Snitflade mellem centralt og decentralt

Bygningssporet § Omlægning af driftsområderne på 8000 C § Snitflade mellem centralt og decentralt niveau (8000 C) § (Bygningsadministrationssystem) § (Bygningstjenesten på hele universitetet) AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

HR-sporet § Løn og personalesystem § Kompetence og personoaleforhold § Snitflade mellem centrale og

HR-sporet § Løn og personalesystem § Kompetence og personoaleforhold § Snitflade mellem centrale og decentrale enheder § Specialistfunktionen § (organisering af universitetets samarbejde med organisationerne) AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Kommende spor/projekter § § ESDH Undervisningsplanlægning E-læring (Tværgående sammenhæng) AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces

Kommende spor/projekter § § ESDH Undervisningsplanlægning E-læring (Tværgående sammenhæng) AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008

Mere om forandringsprocessen § Nyhedsbreve § Hjemmeside http: //www. au. dk/da/politik/strategi/admforandring § Referater §

Mere om forandringsprocessen § Nyhedsbreve § Hjemmeside http: //www. au. dk/da/politik/strategi/admforandring § Referater § Møder AARHUS UNIVERSITET Den administrative forandringsproces Fællesmøde den 10. september 2008