Demografske posljedice Domovinskog rata dr sc Dario Pavi

  • Slides: 16
Download presentation
Demografske posljedice Domovinskog rata dr. sc. Dario Pavić Demografski razvoj Hrvatske

Demografske posljedice Domovinskog rata dr. sc. Dario Pavić Demografski razvoj Hrvatske

Utjecaj ratnih sukoba na demografsku sliku • Mortalitet mlađeg muškog stanovništva i njihova odsutnost

Utjecaj ratnih sukoba na demografsku sliku • Mortalitet mlađeg muškog stanovništva i njihova odsutnost • Mortalitet civilnog stanovništva, posebice „ranjivih skupina” – djeca i stariji • Prisilne migracije dijela stanovništva • Različite vrste stresa: psihički, nutritivni. . . • Slabija zdravstvena zaštita – pojava epidemija • Negativan udarac na ekonomsko stanje • Zbog više navedenih čimbenika: smanjen fertilitet, povećan mortalitet dojenčadi

Nekoliko definicija • Ukupni demografski gubitak zbog rata – razlika između broja stanovnika u

Nekoliko definicija • Ukupni demografski gubitak zbog rata – razlika između broja stanovnika u određeno vrijeme na određenom teritoriju da nije bilo rata (procjena) i broja stanovnika zatečenog na tom teritoriju u to određeno vrijeme • Dvije skupine: – Stvarni demografski gubici • Izravni dem. gubici (žrtve rata) • Migracijski gubici – Posredni (neizravni) gubici – broj stanovnika koji se nisu rodili zbog ratnih prilika, a vjerojatno bi.

Izravni demografski gubici • Poginuli hrvatski branitelji, poginulo civilno stanovništvo, nestali hrvatski branitelji i

Izravni demografski gubici • Poginuli hrvatski branitelji, poginulo civilno stanovništvo, nestali hrvatski branitelji i civili, poginuli i nestali Srbi, pripadnici vojske tzv. RSK i civili. • Poginuli hrvatski branitelji: 8147 branitelj • Nestali hrvatski branitelji: 521 branitelj • Uk. Izravni dem. gubici hrv. Branitelja: 8668

Izravni demografski gubici – hrv. branitelji - nastavak • 80% stradalih branitelja – 1991,

Izravni demografski gubici – hrv. branitelji - nastavak • 80% stradalih branitelja – 1991, 1992, 1993. • Prostorni razmještaj: 16. 4% pog. hrv. br. Vukovarsko-srijemska ž. , 14. 3% Zagrebačka i Grad Zagreb, 11. 6% Osječko-baranjska ž. , 6. 9% Splitsko-dalmatinska ž. , po 6. 8% Sisačkomoslavačka i Karlovačka ž. • 76% poginulih, nestalih i umrlih branitelja – između 20 i 40 godina života.

Izravni demografski gubici – vojska tzv. RSK + civili • 6222 poginule/nestale osobe, od

Izravni demografski gubici – vojska tzv. RSK + civili • 6222 poginule/nestale osobe, od kojih je 5479 rođeno u Hrvatskoj – problem – ne znači da su i živjeli u Hrvatskoj • Većinom poginuli 1991. i 1995. • Gubici u Istočnoj Hrvatskoj 25%, Središnjoj 31. 5%, Južnoj 30. 7%, Zapadnoj 12. 7%

Izravni demografski gubici – stradalo civilno stanovništvo i nestali • Poginuli + ekshumirani –

Izravni demografski gubici – stradalo civilno stanovništvo i nestali • Poginuli + ekshumirani – oko 6605 osoba • Najviše u Istočnoj Hrvatskoj – 71. 2% • Nestali, nasilno odvedeni i zatočeni hrv. branitelji i civili – do 2003. – 1309 osoba.

Izravni demografski gubici - ukupno • 16061 – poginuo, ubijen, umro zbog posljedica rata

Izravni demografski gubici - ukupno • 16061 – poginuo, ubijen, umro zbog posljedica rata te nasilno odveden, zatočen i nestao hrvatski branitelj i civil. • Dodajući iste kategorije za srpsko stanovništvo – ukupne izravne žrtve rata 22283.

Ratom inducirane prisilne migracije • Prognanici – osobe prognane srpskom agresijom koje su ostale

Ratom inducirane prisilne migracije • Prognanici – osobe prognane srpskom agresijom koje su ostale u RH • Izbjeglice - osobe prognane srpskom agresijom koje su otišle iz RH • Iseljeni Srbi – Srbi koji su nakon odlaska iz RH privremeno boravili u Srbiji, Bi. H i trećim zemljema • Raseljeni Srbi – napustili domove u RH ali ostali unutar RH

Ratom inducirane prisilne migracije • Krajem 1991. oko 500000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti

Ratom inducirane prisilne migracije • Krajem 1991. oko 500000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti dom u RH • Dodatno, 150000 ljudi izbjeglo u inozemstvo. • Sred. 1996. – 297543 osobe izbjegle na teritorij tadašnje „SRJ”. – izbjeglo najviše 1995. • 2003. – u Srbiji, Crnoj Gori, Bih – još 237160 osoba s izbjegličkim statusom iz RH

Ratom inducirane prisilne migracije povratak • U svoja predratna prebivališta se od rujna 1995.

Ratom inducirane prisilne migracije povratak • U svoja predratna prebivališta se od rujna 1995. do 2003. vratilo 209297 povratnika • U to nije uključen broj od oko 290000 osoba koje su se vratile u svoje domove koji nisu bili na okupiranim područjima, ali su bili u neposrednoj opasnosti (povratak tijekom 1992. ) • Između prosinca 1995. i rujna 2003. u svoje se domove vratilo 82357 srpskih izbjeglica + 23000 onih koji su izbjegli u Hrvatsko podunavlje

Ratom inducirane prisilne migracije Bi. H • Izbjeglih iz Bi. H u RH najviše

Ratom inducirane prisilne migracije Bi. H • Izbjeglih iz Bi. H u RH najviše tijekom 1992. godine – 305271 • Do 1998. trajno nastanjenih osoba u RH iz Bi. H – 150000

Ratom inducirane prisilne migracije

Ratom inducirane prisilne migracije

Ratom inducirane prisilne migracije

Ratom inducirane prisilne migracije

Ratom inducirane prisilne migracije

Ratom inducirane prisilne migracije

Zaključak • 1991. u RH 4 499 049 osoba, 2001. 4 211 309 osoba.

Zaključak • 1991. u RH 4 499 049 osoba, 2001. 4 211 309 osoba. • U ovom padu 77, 3% otpada na negativnu grubu migracijsku bilancu – ratom inducirane migracije • 22. 7% - negativna prirodna promjena – velikim dijelom posljedica ratnog mortaliteta