DELPHI DELPHI Delphi je objektnoorijentisan jezik koji omoguava

  • Slides: 13
Download presentation
DELPHI

DELPHI

DELPHI Delphi je objektno-orijentisan jezik koji omogućava lako i brzo projektovanje grafičkog korisničkog interfejsa

DELPHI Delphi je objektno-orijentisan jezik koji omogućava lako i brzo projektovanje grafičkog korisničkog interfejsa u skladu sa specifikacijom koju je postavila firma Microsoft. ikona programa FORMA (KONTEJNER) je osnovni element svake Windows aplikacije u koji se smeštaju vizuelne i nevizuelne komponente.

DELPHI Za korisnika forma je PROZOR (window) ili okvir pomoću koga on komunicira sa

DELPHI Za korisnika forma je PROZOR (window) ili okvir pomoću koga on komunicira sa aplikacijom. Programer kreira formu koju korisnik vidi kao prozor. Svaka aplikacija ima barem jedan prozor koji se naziva GLAVNI PROZOR (main window) aplikacije. Delphi obezbeđuje standardni WINDOWS izgled aplikacije, ali je na programeru da odredi namenu prozora,

DELPHI Programski jezik koji koristi Delphi je modernizovana verzija Pascala pod nazivom objekt Paskal.

DELPHI Programski jezik koji koristi Delphi je modernizovana verzija Pascala pod nazivom objekt Paskal. Krajnji rezultat rada u Delphi-ju je izvršni (EXE) program. Prva verzija Delphi-ja je nastala 1995. godine u firmi BORLAND, kao direktna posledica nastanka Windows-a 95.

DELPHI Kada se otvori Delphi na ekranu se pojavljuje radno okruženje programa

DELPHI Kada se otvori Delphi na ekranu se pojavljuje radno okruženje programa

DELPHI – radno okruženje

DELPHI – radno okruženje

DELPHI Kada se otvori Delphi na ekranu se pojavljuje radno okruženje programa koji ima

DELPHI Kada se otvori Delphi na ekranu se pojavljuje radno okruženje programa koji ima 8 delova: • • Naslovna linija Linija alata Meni linija Linija komponenti Prozor za hijerarhijski prikaz komponenti aplikacije Prozor za određivanje osobina i događaja objektima u aplikaciji - Inspektor objekta Prozor obrazca za dizajniranje aplikacije -Forma Prozor za pisanje programskog koda

DELPHI FORMA (Form)- radna površina programa na koju se postavljaju objekti.

DELPHI FORMA (Form)- radna površina programa na koju se postavljaju objekti.

DELPHI Ispod forme je prozor koji se zove EDITOR PROGRAMSKOG KODA (Unit)- sadrži kodove,

DELPHI Ispod forme je prozor koji se zove EDITOR PROGRAMSKOG KODA (Unit)- sadrži kodove, funkcije i procedure koji obrađuju događaje. U njemu se nalazi i Code explorer u kome se vide nazivi svih komponenti koje smo ugradili u svoj program, nazivi svih promenljivih i konstanti koje su deklarisane i definisane i njihove veze.

DELPHI Sa leve strane forme se nalaze: • STABLO OBJEKATA (Object Tree. View) -

DELPHI Sa leve strane forme se nalaze: • STABLO OBJEKATA (Object Tree. View) - sadrži padajuću listu svih komponenti razmeštenih na formu uključujući i samu formu.

DELPHI • INSPEKTOR OBJEKATA (Object Inspector) – služi za postavljanje osobine objekata koji se

DELPHI • INSPEKTOR OBJEKATA (Object Inspector) – služi za postavljanje osobine objekata koji se stavljaju na formu kao i same forme. • On ima dve kartice: OSOBINE (Properites) i DOGAĐAJI (Events). U slučaju da se inspektor objekata ne vidi ide se View-Object Inspector ili se pritisne taster F 11.

DELPHI Iznad forme se nalazi linija komponenti odakle se biraju komponente koje stavljamo na

DELPHI Iznad forme se nalazi linija komponenti odakle se biraju komponente koje stavljamo na formu. Sastoji se od više stranica. Pri pokretanju programa aktivna je stranica Standard.

DELPHI editor programskog koda forma stablo objekta inspektor objekta

DELPHI editor programskog koda forma stablo objekta inspektor objekta