Delphi a databze MS SQL Server Delphi Vvojov

  • Slides: 14
Download presentation
Delphi a databáze MS SQL Server

Delphi a databáze MS SQL Server

Delphi • • Vývojové prostředí firmy Borland Aktuální verze 8 Od 5. verze podpora

Delphi • • Vývojové prostředí firmy Borland Aktuální verze 8 Od 5. verze podpora databází Od 6. verze podpora pro vetšinu datových zdrojů (ODBC, OLEDB, BDE, …) • 8. verze – podpora pro. NET platformu

Architektura databazí v Delphi Typy databází: BDE – Borland database engine ADO – Active.

Architektura databazí v Delphi Typy databází: BDE – Borland database engine ADO – Active. X Data Objects db. Express – nezávislá na OS Interbase – samostatný databázový stroj

ADO – Active. X data objects • Vychází z technologie COM • Pro přístup

ADO – Active. X data objects • Vychází z technologie COM • Pro přístup k datům využívá: – OLE DB (mssql) – ODBC (Access, MSDE) –… - Snaha umožnit přístup k datům různé povahy (relační/nerelační)

MS SQL Server • Relační databázový systém typu klient/server • Aktuální verze >=2000 •

MS SQL Server • Relační databázový systém typu klient/server • Aktuální verze >=2000 • Dvojí autentizace: – Windows NT: kontroluje uživatelské jméno a heslo uživatele Windows – Smíšená – NT + SQL Server

MS SQL Server • • • Podporuje všechny běžné funkce Uživatelské rozhraní Transakční SQL

MS SQL Server • • • Podporuje všechny běžné funkce Uživatelské rozhraní Transakční SQL Integrace s NT (autentizace, šifrování, …) Podpora pro více procesorů Podpora IIS, Exchange, Office, …

Delphi – implementace databází

Delphi – implementace databází

Delphi – implementace databází • • Uživatelské rozhraní Zdroj dat Datová sada Připojení k

Delphi – implementace databází • • Uživatelské rozhraní Zdroj dat Datová sada Připojení k datům

Delphi - připojení • Třída TCustom. Connection a její potomci • Zajišťují připojení k

Delphi - připojení • Třída TCustom. Connection a její potomci • Zajišťují připojení k databází a odpojení od ní • Přihlášení, podpora zabezpečeného připojení • Správa datových sad

Delphi – Datová sada • Obsahuje vlastní data • Bázová třída: TDataset • Obsahuje

Delphi – Datová sada • Obsahuje vlastní data • Bázová třída: TDataset • Obsahuje metody pro zadávání SQLpříkazů, navigaci, modifikaci, definici dat • Potomci: – Table – Query – Command

Delphi- zdroj dat • Zpřistupňuje data v datové sadě • Napojují se na něj

Delphi- zdroj dat • Zpřistupňuje data v datové sadě • Napojují se na něj již vizuální komponenty (Edit, Combo-box, …)

Manipulace s datovými sadami • Metody: – Open() – Close() – Insert() – Edit()

Manipulace s datovými sadami • Metody: – Open() – Close() – Insert() – Edit() – Delete() – Post() – Cancel()

Stavy datových sad • Můžeme např. povolit nebo zablokovat vybraná tlačítka – ds. Browse

Stavy datových sad • Můžeme např. povolit nebo zablokovat vybraná tlačítka – ds. Browse – režim prohlížení – ds. Edit – režim úprav – ds. Insert – režim vkladání –…

Filtrování datových sad • Omezení počtu řádků v datové sadě • Událost On. Filter.

Filtrování datových sad • Omezení počtu řádků v datové sadě • Událost On. Filter. Record • U serveru lepší využít filtru na straně serveru (většinou rychlejší)