Delo na unih postajah Lernen an Stationen metoda

  • Slides: 15
Download presentation
Delo na učnih postajah Lernen an Stationen

Delo na učnih postajah Lernen an Stationen

metoda dela, s katero lahko dosežemo visoko stopnjo diferenciacije in individualizacije pouka n aktivnosti

metoda dela, s katero lahko dosežemo visoko stopnjo diferenciacije in individualizacije pouka n aktivnosti samostojnega učenja delno ali v celoti vgradimo v učni proces n glede na obseg in cilje, ki smo si jih zastavili, jih lahko poljubno prilagodimo lastnim potrebam n

učenci so ves čas aktivni in se odgovorno lotevajo nalog na posameznih učnih postajah

učenci so ves čas aktivni in se odgovorno lotevajo nalog na posameznih učnih postajah n vrstni red reševanja in tempo si določajo sami, glede na njihov interes in sposobnosti n določen je obseg nalog in čas, ki ga imajo na voljo n

Potek: l l l l l Pripravila sem osem učnih postaj, zadnja je kontrolna

Potek: l l l l l Pripravila sem osem učnih postaj, zadnja je kontrolna postaja. Uvodna motivacija: ponovitev ob slikovnem materialu. Navodila za delo in pregled učnih postaj. Učenci so morali rešiti vsaj 5 od 7 nalog. Nekatere naloge imajo priložene tudi pomoči. Dobili so tudi kontrolni listič, na katerega so sproti beležili svoje dosežke. 1. naloga: Učenci so v dvojicah reševali vajo na računalniku (Schubert Verlag). …na prosojnici so imeli ves čas načrt mesta… Na 8. , kontrolni postaji so si sami prekontrolirali rešitve. Kratek evalvacijski pogovor.

Učne postaje:

Učne postaje:

Kontrollblatt n Po vsaki opravljeni nalogi oceni svoj dosežek. Označi obrazek, ki najbolj ustreza

Kontrollblatt n Po vsaki opravljeni nalogi oceni svoj dosežek. Označi obrazek, ki najbolj ustreza tvojemu dosežku.

Učinki dela na učnih postajah so … … visoka stopnja motivacije, boljša delovna klima,

Učinki dela na učnih postajah so … … visoka stopnja motivacije, boljša delovna klima, boljši rezultati učenja in izognemo se frontalnemu pouku.

Zakaj pri svojem delu vedno pogosteje uporabljam to metodo? učne postaje omogočajo vsakemu učencu

Zakaj pri svojem delu vedno pogosteje uporabljam to metodo? učne postaje omogočajo vsakemu učencu samostojno delo na vsaki učni postaji n učitelj je spremljevalec dogajanja n učenci sami kreirajo svojo pot do znanja n