Delirium Program Kort gennemgang af delirium Gennemgang af

  • Slides: 25
Download presentation
Delirium

Delirium

Program ● Kort gennemgang af delirium. ● Gennemgang af CAM score. ● Gruppe arbejde.

Program ● Kort gennemgang af delirium. ● Gennemgang af CAM score. ● Gruppe arbejde. ● Hvordan har vi grebet det an på Anker Fjord Hospice. ● Hvordan dokumentere CAM score.

Delirium er en somatisk krisesituation, en akut hjerneinsufficiens ● ● Hyperaktivt delirium- 25% ●

Delirium er en somatisk krisesituation, en akut hjerneinsufficiens ● ● Hyperaktivt delirium- 25% ● Hypoaktivt delirium – 25% ● Blandingsdelirium – 50%

Prævalens af delirium Patientgruppe Hyppighed Hospitaliserede patienter 10 -30% Hospitaliserede ældre patienter 10 -40%

Prævalens af delirium Patientgruppe Hyppighed Hospitaliserede patienter 10 -30% Hospitaliserede ældre patienter 10 -40% Hospitaliserede cancer patienter 25% Hospitaliserede AIDS patienter 30 -40% Terminalt syge patienter 80%

Risiko for udvikling af delirium Nedsatte kognitive evner Høj alder Nedsat funktionsniveau Øget comorbiditet

Risiko for udvikling af delirium Nedsatte kognitive evner Høj alder Nedsat funktionsniveau Øget comorbiditet Nedsat syn og hørelse

Udløsende årsager Patofysiologiske årsager Infektion Medikamenter Smerter Søvnmangel Dehydrering / ernæringsdeficit Urinretention Obstipation Hypoxi

Udløsende årsager Patofysiologiske årsager Infektion Medikamenter Smerter Søvnmangel Dehydrering / ernæringsdeficit Urinretention Obstipation Hypoxi Polyfarmaci Biokemiske forstyrrelser Hurtigt indsættende sygdom Tidligere misbrug

Udløsende årsager Psykosociale årsager Angst Nye omgivelser

Udløsende årsager Psykosociale årsager Angst Nye omgivelser

Nonfarmakologiske tiltag Sikring af patientens basale behov Søvn, smertebehandling, medicinsanering, væske, ernæring, ilttension, blære

Nonfarmakologiske tiltag Sikring af patientens basale behov Søvn, smertebehandling, medicinsanering, væske, ernæring, ilttension, blære og tarm funktion, mobilisering. Opmærksomhed på omgivelser Ro. God belysning. Ur og kalender. Radio/TV. Familiære objekter. God kommunikation Briller. Høreapparat. Enkel og anerkendende omgang med patienten. Kontinuitet i patientens indlæggelses forløb. Kontaktpersoner. Individuel sygepleje. Døgnrytmeplan. Pårørende Udlevere informationsmateriale om delirium.

CAM score 1. Akut indsættende og fluktuerende forløb: Oplysninger om dette kendetegn fås normalt

CAM score 1. Akut indsættende og fluktuerende forløb: Oplysninger om dette kendetegn fås normalt fra familie eller plejepersonale. Er der tegn på en akut ændring i patientens mentale tilstand i forhold til den habituelle? Varierer denne (abnorme) adfærd i løbet af døgnet, dvs. kommer og går den eller bliver den mere eller mindre alvorlig? 2. Uopmærksomhed: Dette kendetegn viser sig ved et positivt svar på følgende spørgsmål: Har patienten svært ved at fastholde opmærksomhed, er let at distrahere, har svært ved at holde styr på det der blev sagt? 3. Uorganiseret tankegang: Dette kendetegn viser sig ved et positivt svar på følgende spørgsmål: Er patientens tankegang uorganiseret og usammenhængende med vrøvlende og irrelevant tale, uklare og ulogiske tanker eller uforudsigelige skift fra et emne til et andet? 4. Ændret bevidsthedsniveau: Dette kendetegn viser sig ved et positivt svar på følgende spørgsmål: Er patientens bevidsthedsniveau ændret, således at patienter er: På vagt (overopmærksom) Sløv (søvnig) Som i en døs (vanskeligt at få opmærksomhed) Ukontaktbar. For at stille diagnosen delirium skal kendetegn 1 og 2 og 3 eller 4 være tilstede.

1. Akut indsættende og fluktuerende forløb Er der tegn på en akut ændring i

1. Akut indsættende og fluktuerende forløb Er der tegn på en akut ændring i patientens mentale tilstand i forhold til det habituelle? Varierer den abnorme adfærd i løbet af døgnet, dvs. kommer og går den eller bliver den mere eller mindre alvorlig?

2. Uopmærksomhed Har patienten svært ved at fastholde opmærksomheden, er let at distrahere, har

2. Uopmærksomhed Har patienten svært ved at fastholde opmærksomheden, er let at distrahere, har svært ved at hold styr på det der blev sagt?

3. Uorganiseret tankegang. Er patientens tankegang uorganiseret og usammenhængende med vrøvlende og irrelevant tale,

3. Uorganiseret tankegang. Er patientens tankegang uorganiseret og usammenhængende med vrøvlende og irrelevant tale, uklare og ulogiske tanker eller uforudsigelig skift fra et emne til et andet?

4. Ændret bevidsthedsniveau Er patientens bevidshedsniveau ændret, således at patienten er : På vagt

4. Ændret bevidsthedsniveau Er patientens bevidshedsniveau ændret, således at patienten er : På vagt (overopmærksom), Sløv (søvnig) Som i en døs (vanskeligt at få opmærksomhed) Ukontaktbar.

CAM prætest Klassificer de otte kategorier i prætesten i forhold til 4 kategorier i

CAM prætest Klassificer de otte kategorier i prætesten i forhold til 4 kategorier i CAM. ● Diskuter hvorledes de 17 patient eksempler kan scores i forhold til CAM. ●

Hvordan har vi grebet CAM an på Anker Fjord Hospice? Gennemgået træningsmanualen fra den

Hvordan har vi grebet CAM an på Anker Fjord Hospice? Gennemgået træningsmanualen fra den kliniske retningslinje om delirium. ● ● Fokusgruppe emne om delirium. ● Udarbejdet vores eget hjælpeskema til CAM score.

Dokumentation i EPJ 1. Akut indsættende og fluktuerende forløb ( ) ikke tilstede (

Dokumentation i EPJ 1. Akut indsættende og fluktuerende forløb ( ) ikke tilstede ( ) tilstede 2. Uopmærksomhed ( ) ikke tilstede ( ) tilstede 3. Uorganiseret tankegang ( ) ikke tilstede ( ) tilstede 4. Ændret bevidsthedsniveau ( ) ikke tilstede ( ) tilstede

Dokumentation i EPJ ● Tilstedeværelse af diagnose delirium ● ( ) CAM positiv (Diagnose

Dokumentation i EPJ ● Tilstedeværelse af diagnose delirium ● ( ) CAM positiv (Diagnose delirium er til stede) ● ( ) CAM negativ (Diagnose delirium er ikke til stede) ● Psykosocialt:

Husk ● Skriv så objektivt som muligt. ● Skriv det du ser, og ikke

Husk ● Skriv så objektivt som muligt. ● Skriv det du ser, og ikke det du tolker

Eksempel fra EPJ ● Patienten er scoret positiv for delirium ● Psykosocialt: Patienten er

Eksempel fra EPJ ● Patienten er scoret positiv for delirium ● Psykosocialt: Patienten er sort snakkende og hallucineret. Datter siger ja til alle de beskrevne symptomer i delir pjecen. Får efter rammeordination serenase. ●

Eksempel fra EPJ ● Psykosocialt: Sidst på aftenen mener Niels han har slået hovedet

Eksempel fra EPJ ● Psykosocialt: Sidst på aftenen mener Niels han har slået hovedet i bordet og tabt alle sine piller. Det stemmer ikke, da jeg så han tog dem. Niels tager ud efter ting i luften som ikke er der. Han snakker om penge og piller. Skiller afløbet af på håndvasken og er sikker på at noget er faldet i. Han bliver vred, da jeg korrigerer ham. Der gives serenase. ●

Eksempel fra EPJ Psykosocialt: Patienten siger at tankerne flyver rundt i hovedet på ham,

Eksempel fra EPJ Psykosocialt: Patienten siger at tankerne flyver rundt i hovedet på ham, og han ikke når at få den ene tanke tænkt færdig, inden næste er på vej. Senere siger han til hustruen ”Birgitte kan du ikke se de ikke har rent mel i posen her”.

Eksempel fra EPJ ● Psykosocialt: Patientens øjne glider væk i samtalen. Han er svær

Eksempel fra EPJ ● Psykosocialt: Patientens øjne glider væk i samtalen. Han er svær at holde øjenkontakt med. ● Senere snakker han om en lastbil der skal flytte nogle møbler fra en møbelfabrik. ●

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Tak for opmærksomheden

Tak for opmærksomheden