Dekriminalizcia marihuany Zuzana Miklokov 3 D o je

  • Slides: 13
Download presentation
Dekriminalizácia marihuany Zuzana Miklošková 3. D

Dekriminalizácia marihuany Zuzana Miklošková 3. D

Čo je to dekriminalizácia a legalizácia marihuany? �Dekriminalizáciou sa rozumie vyňatie určitého konania, ktoré

Čo je to dekriminalizácia a legalizácia marihuany? �Dekriminalizáciou sa rozumie vyňatie určitého konania, ktoré je podľa platného práva trestným činom z pôsobnosti Trestného zákona. �Legalizáciou sa rozumie uznanie určitého protiprávneho konania za zákonné, teda zákonom povolené bez akéhokoľvek sankcionovania alebo nariadenia určitej povinnosti zo strany danej osoby.

Význam dekriminalizácie marihuany � počet osôb, ktoré majú skúsenosť s užitím drog napriek trestnosti

Význam dekriminalizácie marihuany � počet osôb, ktoré majú skúsenosť s užitím drog napriek trestnosti ich držby dlhodobo narastá �uložením trestu vo väčšine prípadov nerieši dôvod vzniku samotného protiprávneho konania a nenapĺňa sa dostatočne výchovný účel trestu �následky vedenia trestného konania pre páchateľov týchto trestných činov sú neúmerné následkom konania, ktoré spáchali �vedenie trestných konaní týchto minoritných prečinov zaťažuje orgány činné v trestnom konaní a súdy �človek, ktorý padol do drogovej závislosti potrebuje od spoločnosti pomocnú ruku a nie trest

Trest za držanie marihuany � nájdeme v zákone č. 300/2005 Z. z v platnom

Trest za držanie marihuany � nájdeme v zákone č. 300/2005 Z. z v platnom znení(Trestný zákon), konkrétne v ustanoveniach § 171 až 173 a ustanovení § 174 �Trest za držbu marihuany závisí od množstva, kvality, výpočtu jednorazovej dávky a účelu prechovávania drogy

Opis konania Právna kvalifikácia Množstvo zadržanej drogy Účel Najvyšší možný trest Prechovávanie drog pre

Opis konania Právna kvalifikácia Množstvo zadržanej drogy Účel Najvyšší možný trest Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu § 171 ods. 1 Trestného zákona Od 1 do 3 jednorazových dávok Osobná potreba Trest odňatia slobody až na 3 roky Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu § 171 ods. 2 Trestného zákona Od 4 do 10 jednorazových dávok Osobná potreba Trest odňatia slobody až na 5 rokov Prechovávanie drog § 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona Viac ako 10 jednorazových dávok Nerozhoduje Trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov Prechovávanie drog § 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona Nerozhoduje Pre iného Trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov Výroba, prevoz, dovoz, vývoz, kúpa, predaj, výmena, zadováženie drog § 172 ods. 1 písm. a) až c) Trestného zákona Nerozhoduje Trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov

Postavenie dekriminalizácie marihuany na Slovensku �Politici začínajú taktiež uvažovať nad dekriminalizáciou marihuany �Dôkazom je

Postavenie dekriminalizácie marihuany na Slovensku �Politici začínajú taktiež uvažovať nad dekriminalizáciou marihuany �Dôkazom je aj blog Róberta Fica, kde sa tiež prikláňa k riešeniu tejto otázky �Taktiež kladný postoj na túto tému ma aj strana Sa. S

Ako to vidia ľudia? �väčšina ľudí je za dekriminalizáciu marihuany �rôzne ankety a diskusné

Ako to vidia ľudia? �väčšina ľudí je za dekriminalizáciu marihuany �rôzne ankety a diskusné príspevky potvrdzujú, že Slováci sú za dekriminalitzáciu �taktiež už prebieha 4. ročník podujatia Bratislava Million Marihuana March, ktorý ľuďom má pripomenúť pozitívne vlastnosti rastliny rodu Cannabis (konope)

Internetová anketa �Otázka: „Boli by ste za dekriminalizáciu marihuany? “ � 89% odpovedalo za

Internetová anketa �Otázka: „Boli by ste za dekriminalizáciu marihuany? “ � 89% odpovedalo za dekriminalizáciu � 11% odpovedalo proti dekriminalizácii �Celkový počet opýtaných - 908 Internetová anketa za dekriminalizáciu proti dekriminalizácii 11% 89%

Vlastná anketa �Otázka: „ Si za dekriminalizáciu marihuany a prečo? “ �Za bolo 51

Vlastná anketa �Otázka: „ Si za dekriminalizáciu marihuany a prečo? “ �Za bolo 51 respondentov �Proti bolo 18 respondentov � 2 boli aj za aj proti � 3 na to nemajú názor �Celkový počet opýtaných - 74

Za dekriminalizáciu 51 68, 92% Proti dekriminalizácii 18 24, 32% Aj za aj proti

Za dekriminalizáciu 51 68, 92% Proti dekriminalizácii 18 24, 32% Aj za aj proti dekriminalizácii 2 2, 70% Bez názoru 3 4, 05%

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem za pozornosť