De zorg kleurt buiten de lijnen Klinisch psychologen

  • Slides: 10
Download presentation
De zorg kleurt… buiten de lijnen. Klinisch psychologen, leerlingbegeleiders en ouders samen aan de

De zorg kleurt… buiten de lijnen. Klinisch psychologen, leerlingbegeleiders en ouders samen aan de slag om het welzijn van allochtone kinderen te bevorderen Katrien Vanfraussen, Geertrui Serneels, Annik Lampo

1. Inleiding � 1. 1 Het potentiële spanningsveld tussen twee contexten �Allochtone ouders �

1. Inleiding � 1. 1 Het potentiële spanningsveld tussen twee contexten �Allochtone ouders � School 1. 2 Het potentiële spanningsveld tussen twee generaties �Ouders Kinderen

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 1 Methodiek ◦ 2. 1. 1

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 1 Methodiek ◦ 2. 1. 1 Communitygerichte benadering: mobiliseren en verbinden ◦ 2. 1. 2 Etnopsychiatrische kijk: creëren van een poteniële ontmoetingsruimte

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 2 De professionele spelers op het

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 2 De professionele spelers op het terrein �Solentra �School- en CLB-medewerkers �Doorverwijzing naar Kinder- en Jeugdpsychiatrie

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 3 Doelgroep �Geselecteerd (SDQ) � 2

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 3 Doelgroep �Geselecteerd (SDQ) � 2 e, 3 e, 4 e leerjaar �Kinderen hier geboren, maar (groot)ouders afkomstig van Marokko/Turkije

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 4 In de praktijk ◦ 2.

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 4 In de praktijk ◦ 2. 4. 1 Uitnodiging en kennismaking: creëren van een gemeenschapsgevoel �Bezorgdheid om het kind (van de school) �Samenkomen met ouders, eventueel ook vrienden/familie �Welzijn van het kind = wat iedereen verbindt �Intercultureel Bemiddelaar (ICB)

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 4 In de praktijk ◦ 2.

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 4 In de praktijk ◦ 2. 4. 2 Probleembeschrijving �School en ouders benaderen ontwikkelingsverloop van het kind anders

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 4 In de praktijk ◦ 2.

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 4 In de praktijk ◦ 2. 4. 3 Gemeenschappelijke doelen �Voor beiden tot acceptabele oplossing (gedrag) komen

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 4 In de praktijk ◦ 2.

2. Het project ‘Zorg in kleur’ � 2. 4 In de praktijk ◦ 2. 4. 4 Oplossingen, strategieën en wederzijdse verwachtingen �Welke verwachtingen? �Soms bijkomende hulpbronnen nodig �Vrijetijdsbesteding �Dialoog + proces van geven en nemen compromis

3. Besluit �Inspanning �Te weinig begeleiding emotionele, sociale, gedrags- en/of schoolse problemen �Gemeenschapsgevoel rond

3. Besluit �Inspanning �Te weinig begeleiding emotionele, sociale, gedrags- en/of schoolse problemen �Gemeenschapsgevoel rond het welzijn van het kind �Methodiek huidig maatschappelijk klimaat �Problemen voorkomen �Rimpeleffect