De kommunala arbetsgivarnas socialfrskringsavgifter I procent av den

  • Slides: 1
Download presentation
De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter (I procent av den lön som ligger som grund för

De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter (I procent av den lön som ligger som grund för avgiften) AVGIFT/ÅR 2016 2017 2018 2019* 2020* Sjukförsäkringsavgift Arbetslöshetsförsäkringsavgift Kom. PL-avgift (i snitt) e) 2, 12 3, 90 a) 23, 21 1, 08 3, 30 b) 21, 95 0, 86 2, 60 c) 21, 60 0, 75 2, 60 d) 21, 20 1, 32 2, 40 d) 20, 30 g) 17, 10 0, 90 5, 21 - 17, 05 0, 90 4, 00 - 16, 75 1, 00 3, 85 - 16, 25 1, 0 h) 3, 95 - 15, 85 1, 0 3, 45 g) Statens pensionsavgift för kommunsektorn ÖVRIGA (i snitt) 18, 35 0, 70 16, 99 0, 70 16, 88 0, 70 16, 84 0, 70 16, 44 0, 70 Arbetsgivarens avgifter (i snitt) Avgiftens ändring, %-enheter från föregående år 29, 44 0, 12 26, 53 -2, 91 25, 29 -1, 25 24, 81 -0, 47 23, 48 -1, 34 Försäkrades pensionsavgift (under 53 år eller över 62 år) Försäkrades pensionsavgift (53 -62 -åringar) 5, 70 7, 20 6, 15 7, 65 6, 35 7, 85 6, 75 8, 25 7, 15 8, 65 - arbetsgivarens lönebaserade avgift 2019 - den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften - den pensionsutgiftsbaserade avgiften f) Kommunernas och landskapens utjämningsavgift * g) prognos a) 1, 00 % av lönesumman upp till 2 044 500 euro b) 0, 80 % av lönesumman upp till 2 059 500 euro c) 0, 65 % av lönesumman upp till 2 083 500 euro d) Procent av den andel som överstiger gränsen för lönesumman e) Från år 2019 en lönebaserad pensionsavgift som enbart bildas av den arbetsinkomstbaserade pensionsavgiften och invalidpensionsavgiften. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt f) I vårdreformen föreslås att den pensionsutgiftsbaserade avgiften slopas år 2020 I samband med vård- och landskapsreformen föreslås en ny utjämningsavgift som inte är beroende av lönesumman. År 2020 är avgiftsprognosen 3, 45 procent av hela pensionssystemets lönesumma. För de övriga medlemssamfunden än kommunernas och landskapens är den genomsnittliga pensionsavgiften 16, 85 procent. h) Förtidsavgifterna slopas 2019 och ersätts av en ny invalidpensionsavgift som varierar beroende på medlemssamfund. g) Källa: Keva, PSC, prognoserna FM (Kommunekonomiprogrammet, JTS) MPunakallio, 14. 6. 2018