De docent in de internationale werkomgeving DE DOCENT

  • Slides: 8
Download presentation
De docent in de internationale werkomgeving

De docent in de internationale werkomgeving

DE DOCENT IN DE INTERNATIONALE WERKOMGEVING Een HRM instrument International Competences Matrix • een

DE DOCENT IN DE INTERNATIONALE WERKOMGEVING Een HRM instrument International Competences Matrix • een instrument om managers te helpen vast te stellen of hun (nieuwe) docenten de benodigde/gewenste competenties hebben om in de internationale werkomgeving te functioneren → bij de werving van nieuw personeel → in functioneringsgesprekken met zittende personeel • een instrument om docenten te helpen inzicht te krijgen in hun competenties → persoonlijk ontwikkelingsplan

DE DOCENT IN DE INTERNATIONALE WERKOMGEVING Een HRM instrument Functie van de matrix •

DE DOCENT IN DE INTERNATIONALE WERKOMGEVING Een HRM instrument Functie van de matrix • managers en docenten doen beseffen dat het werken in een internationale omgeving betekent dat er aandacht moet zijn voor andere/extra competenties en dat training nodig kan zijn • docent en leidinggevende bespreken en komen tot overeenstemming over internationale competenties • beiden zien het als gezamenlijke verantwoordelijkheid → leidinggevende faciliteert → docent committeert zich

DE DOCENT IN DE INTERNATIONALE WERKOMGEVING Een HRM instrument A working document • •

DE DOCENT IN DE INTERNATIONALE WERKOMGEVING Een HRM instrument A working document • • Niet in steen gehouwen: het kan en moet worden aangepast aan de gebruiker (organisatie(eenheid)) Beperkingen: • voldoende gedetailleerd, maar leesbaar/werkbaar • werkt alleen met een redelijk homogene doelgroep

DE DOCENT IN DE INTERNATIONALE WERKOMGEVING Een HRM instrument Implementatie • • Het moet

DE DOCENT IN DE INTERNATIONALE WERKOMGEVING Een HRM instrument Implementatie • • Het moet duidelijk zijn: • wat de status van de matrix is – awareness-raising <> verplichte minimumeisen • aarzeling bij management om zich vast te leggen Scholing/training beschikbaar maken: • Niet alleen taalcursussen, ook interculturele communicatie en interculturele didactiek • Geen one-size-fits-all • Zoek naar alternatieve (werk)vormen

DE DOCENT IN DE INTERNATIONALE WERKOMGEVING Aandacht voor scholing Bij aanvang van een aanstelling

DE DOCENT IN DE INTERNATIONALE WERKOMGEVING Aandacht voor scholing Bij aanvang van een aanstelling PDB (Pedagogisch Didactische Bekwaamheid) • is vaak alleen gericht op een niet-internationale onderwijsomgeving • geen aandacht voor de international classroom > dus: teach the teachers • ontwikkel een variant gericht op buitenlandse docenten/docenten voor de internationale werkomgeving

DE DOCENT IN DE INTERNATIONALE WERKOMGEVING Aandacht voor scholing Als her- en bijscholing •

DE DOCENT IN DE INTERNATIONALE WERKOMGEVING Aandacht voor scholing Als her- en bijscholing • taalvaardigheid > maar: toegespitst op de taak • interculturele vaardigheden > trendy topic relevant voor persoonlijke ontwikkeling! relevant voor de taak? • interculturele didactiek > wat is de invloed van interculturele klas op het onderwijs > hoe ga je daar mee om

p. e. van. der. werf@pl. hanze. nl

p. e. van. der. [email protected] hanze. nl