De BioScope case Over HR Structuur en Cultuur

  • Slides: 13
Download presentation
De ‘Bio-Scope’ case Over HR, Structuur en Cultuur

De ‘Bio-Scope’ case Over HR, Structuur en Cultuur

De Vlaamse Milieu. Maatschappij • Water, Lucht, Milieu • n +1000 • heterogeen pakket

De Vlaamse Milieu. Maatschappij • Water, Lucht, Milieu • n +1000 • heterogeen pakket van activiteiten & profielen • Geografisch verspreid (+20 locaties) 2

visie op HR-beleid Positief (streef)mensbeeld Organisatie-eigen Eenvoudig 3

visie op HR-beleid Positief (streef)mensbeeld Organisatie-eigen Eenvoudig 3

Waarden als structuurelement waarden hebben sturend vermogen net als overleg, direct toezicht, standaardisering van

Waarden als structuurelement waarden hebben sturend vermogen net als overleg, direct toezicht, standaardisering van output, van input, van processen 4

Voldoening! arbeidstevredenhei d brengt engagement ‘fat and happy’ ? 5

Voldoening! arbeidstevredenhei d brengt engagement ‘fat and happy’ ? 5

Theoretisch onderbouwd: Theorie X en Y Mc Gregor, self-fulfilling prophecy (bijv. Rosenthal Experimenten) Zie

Theoretisch onderbouwd: Theorie X en Y Mc Gregor, self-fulfilling prophecy (bijv. Rosenthal Experimenten) Zie ook visietekst Modern HR-Beleid dec 2012, ‘ 360° vertrouwen’: [De Vlaamse Overheid] gelooft in het potentieel van mensen, vanuit een positief mens- en maatschappijbeeld. => Opdracht van HR = het creëren van een rijke en stimulerende werkomgeving 6

Medio 2007: Implementatie VMM-waarden 5 Waardegebonden competenties 7 ( 4 VO + Milieusparend gedrag,

Medio 2007: Implementatie VMM-waarden 5 Waardegebonden competenties 7 ( 4 VO + Milieusparend gedrag, IV niveaus)

Personeelspeiling als monitor & HR-beleidsinformatie PP 2008, in eigen beheer, relatief eenvoudige analyses Waardenbeleving

Personeelspeiling als monitor & HR-beleidsinformatie PP 2008, in eigen beheer, relatief eenvoudige analyses Waardenbeleving VMM gemiddeld 0, 5 pt hoger dan VO => HR jaaractieplannen 2008 & 2009: ‘cultuuropbouw bewaken door middel van themajaren’ 8

2008, 2009 9

2008, 2009 9

Personeelspeiling 2010 Ism met AGO, Doorgedreven analyse Factord r e analyse e e g

Personeelspeiling 2010 Ism met AGO, Doorgedreven analyse Factord r e analyse e e g n eri fo i b v in m C o ids o t c e le de orr e al el el g m be te ge as ati vr m p e ed en ec en e ten he – id 10

resultaten Waardenbeleving gedaald t. o. v. 2007 Maar: Sterke correlatie waardenbeleving met algemene tevredenheid,

resultaten Waardenbeleving gedaald t. o. v. 2007 Maar: Sterke correlatie waardenbeleving met algemene tevredenheid, in het bijzonder ‘milieusparend werken’ & ‘waardevol werk leveren voor de maatschappij’ 11

Actieplan 1. 8 deelaspecten verhogen met 0, 2 pt tegen PP 2012 dmv 9

Actieplan 1. 8 deelaspecten verhogen met 0, 2 pt tegen PP 2012 dmv 9 concrete acties Vb. Peter/meterschap om beter te scoren op ‘Ik word goed begeleid’ 1. Versterken identiteit & betrokkenheid dmv milieu-waarde 12

 • • +0, 5 VTE op interne milieuzorg Reactivering WG Intern Leefmilieu EMAS

• • +0, 5 VTE op interne milieuzorg Reactivering WG Intern Leefmilieu EMAS – plannen Herneming & verbeterde versie van Bio-Scope 13