Dchanie Biolgia 7 ronk Dchanm sa privdza do

  • Slides: 7
Download presentation
Dýchanie Biológia 7. ročník

Dýchanie Biológia 7. ročník

Dýchaním sa privádza do tela kyslík a odvádza oxid uhličitý. Dýchanie sa delí na:

Dýchaním sa privádza do tela kyslík a odvádza oxid uhličitý. Dýchanie sa delí na: • nádych (inspírium) • výdych (exspírium). Podľa miesta výmeny dýchacích plynov na: vonkajšie (medzi pľúcami a vonkajším prostredím) a vnútorné dýchanie (medzi bunkami a krvou).

Dýchacie pohyby hrudníka vykonávajú medzirebrové svaly a bránica. Bránica – plochý sval rozdeľuje telovú

Dýchacie pohyby hrudníka vykonávajú medzirebrové svaly a bránica. Bránica – plochý sval rozdeľuje telovú dutinu na hrudníkovú a brušnú. Dýchacie pohyby sa pri nádychu a výdychu v pokoji opakujú priemerne 15 -krát za minútu. Vymení sa pritom 3 – 7 litrov vzduchu.

Nádych Hrudníková dutina sa zväčšuje, lebo bránica klesá dolu a medzirebrové svaly sa rozťahujú

Nádych Hrudníková dutina sa zväčšuje, lebo bránica klesá dolu a medzirebrové svaly sa rozťahujú smerom dopredu. Nádych je aktívny proces, pri ktorom sa vháňa do pľúc vzduch.

Výdych Hrudníková dutina sa zmenšuje, lebo bránica stúpa hore, medzirebrové svaly sa uvoľňujú. Výdych

Výdych Hrudníková dutina sa zmenšuje, lebo bránica stúpa hore, medzirebrové svaly sa uvoľňujú. Výdych je pasívny proces, pri ktorom sa z pľúc vytláča vzduch.

Dýchanie sa prispôsobuje potrebám organizmu (závisí od fyzickej námahy človeka. Ak svaly pracujú určitú

Dýchanie sa prispôsobuje potrebám organizmu (závisí od fyzickej námahy človeka. Ak svaly pracujú určitú chvíľu bez kyslíka vzniká kyslíkový dlh (prejavuje sa zadýchaním). Vitálna kapacita pľúc maximálny výdych po maximálnom nádychu Kapacita pľúc sa meria spirometrom.

Kašľanie • reakcia na podráždenie hrtana, priedušnice alebo pľúc, • je prudké vydýchnutie na

Kašľanie • reakcia na podráždenie hrtana, priedušnice alebo pľúc, • je prudké vydýchnutie na prečistenie pľúc. Kýchanie • vyvolané podráždením nosovej sliznice. Zívanie • spôsob, ktorým si telo rýchlo zabezpečí dávku kyslíka a zbaví nadbytočného oxidu uhličitého. Štikútanie • prudký náhly sťah bránice, ktorý vznikne pri rýchlom prehĺtaní potravy alebo pití