DAN SJEANJA NA RTVE VUKOVARA P P i

  • Slides: 22
Download presentation
DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE VUKOVARA P. P. i A. B. , 2. d

DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE VUKOVARA P. P. i A. B. , 2. d

POČETAK BITKE ZA VUKOVAR • 25. kolovoza 1991 godine, započeo je sveopći napad na

POČETAK BITKE ZA VUKOVAR • 25. kolovoza 1991 godine, započeo je sveopći napad na Vukovar nakon što je oklopno vozilo JNA naišlo na miniranu barikadu na prijelazu Borova naselja u Borovo selo. • Potaknut je napad vojske JNA i pobunjenoj srpskog stanovništva na Borovo naselje i grad Vukovar, no hrvatske snage su napad odbile. • Ovim je događajima započela krvava bitka za Vukovar, u kojoj je JNA brzom akcijom planirala osvojiti grad.

 • Dana 28. kolovoza 1991. godine, iz smjera istoka, iz Ovčare prema Vučedolu

• Dana 28. kolovoza 1991. godine, iz smjera istoka, iz Ovčare prema Vučedolu su se smjestili tenkovi JNA i počeli s ukopavanjem. • U rujnu 1991. godine, ponovno, počinju borbe na prilazima Vukovaru. Selo Berak je palo 2. rujna, uz protjerivanje stanovništva. • Dana 5. rujna 1991 godine, bilježi se do tada najžešći napad na Vukovar, kojem branitelji odoljevaju.

ZAPOVJEDNICI OBRANE GRADA • Organizaciju obrane Vukovara vodili su : Tomislav Merčep i Blago

ZAPOVJEDNICI OBRANE GRADA • Organizaciju obrane Vukovara vodili su : Tomislav Merčep i Blago Zadro • Dana 1. rujna na mjesto zapovjednika obrane Vukovara postavljen je potpukovnik Mile Dedaković( Jastreb ) koji se sredinom listopada premješta u Vinkovce, a obranom grada zapovijeda njegov zamjenik kapetan Branko Borković( Mladi Jastreb )

TIJEK BITKE • Najžešći pokušaj proboja u grad počeo je 14. rujna i trajao

TIJEK BITKE • Najžešći pokušaj proboja u grad počeo je 14. rujna i trajao je do 20. rujna, u tih sedam dana do tada najžešćih borbi u Domovinskom ratu, branitelji Vukovara uništili su oko 60 srpskih tenkova, a Trpinjska cesta na kojoj se odvijala glavnina napada, prozvana je „grobljem tenkova” • Padom strateški važnih Marinaca 1. listopada još se više učvrstio srpski obruč oko Vukovara, presječen je tzv. kukuruzni put • To se u konačnici pokazalo kao ključan događaj jer je njime onemogućena bilo kakva logistička pomoć braniteljima, osim zračna. ( poljoprivredni avioni ) •

 • Borbe koje su u Vukovaru vođene od sredine listopada pa do kraja

• Borbe koje su u Vukovaru vođene od sredine listopada pa do kraja bitke ubrajaju se u najteže i najkrvavije bitke Domovinskog rata. • Na položaje branitelja kao i na ostatak grada dnevno je padalo 8000 granata, raketa i avionskih bombi. • U vukovarsku bolnicu koja je bila svakodnevno granatirana , bez lijekova i ostale medicinske opreme, dnevno je dolazilo 20 ranjenika.

 • Vremenski kasnije je krenuo drugi napad kroz samu Trpinjsku cestu. Krenula je

• Vremenski kasnije je krenuo drugi napad kroz samu Trpinjsku cestu. Krenula je kolona tenkova i oklopnih vozila kojih je bilo više od 30. • Na tom punktu bila je skupina Marka Babića koji je sam uništio 5 tenkova, od ukupno 11 tenkova i 3 transportera koliko ih je ostalo na cesti. • Po procjeni branitelja, stradalo je barem 70 pješaka. • Krenuli su i tenkovi vojske JNA po Trpinjskoj cesti gdje je skupina Blage Zadre uništila 3 tenka i 2 oklopna transportera.

 • Taj dan su novinar HTV-a Nedžad Haznadar i njegov snimatelj Dean Lukić

• Taj dan su novinar HTV-a Nedžad Haznadar i njegov snimatelj Dean Lukić načinili snimke tih tenkova koji su se još dimili i Trpinjska cesta je dobila naziv "groblje tenkova". • Epilog trodnevnih žestokih borbi u Vukovaru bio je: 30 uništenih tenkova i oklopnih vozila, jedan avion i oko 500 pješaka. Zauzet je prostor od nekoliko ulica oko srpskog naselja Petrova Gora, dok je ostali dio oko vojarne bio "ničija zemlja".

JNA je uspjela odsjeći Vinkovce od Vukovara radi čega je jako poraslo značenje Bogdanovaca,

JNA je uspjela odsjeći Vinkovce od Vukovara radi čega je jako poraslo značenje Bogdanovaca, preko kojih se je jedino mogla vršiti opskrba Vukovara. • 18. Rujna 1991, kada je na snagu trebalo stupiti primirje, dvije velike kolone tenkova krenule su Trpinjskom cestom iz Trpinje, a drugi dio njih iz smjera Bršadina.

 • Dana 3. listopada 1991. godine, vode se teške borbe na prilazima Vinkovcima.

• Dana 3. listopada 1991. godine, vode se teške borbe na prilazima Vinkovcima. JNA osvaja selo Karadžićevo. • Dana 10. listopada 1991. godine, počeo je najjači napada na Vukovar s juga. • Od 15. listopada 1991. godine, Vukovar je u potpunom okruženju. Potpora hrvatske strane opkoljenom gradu od toga dana se uglavnom svela na povremene topničke udare.

 • U bitci 16. listopada u Borovu Naselju poginuo je BLAGO ZADRO jedan

• U bitci 16. listopada u Borovu Naselju poginuo je BLAGO ZADRO jedan od ključnih ljudi u obrani Vukovara •

PAD VUKOVARA • Dana 12. studenog 1991. godine, počeo je posljednji, četvrti organizirani pokušaj

PAD VUKOVARA • Dana 12. studenog 1991. godine, počeo je posljednji, četvrti organizirani pokušaj deblokade Vukovara. • Nakon cjelodnevnih tenkovsko - pješačkih borbi, cesta još nije pala. Sljedeći dan, 6 tenkova se konačno probilo do Priljeva i tenkovskom paljbom natjeralo hrvatske branitelje sa silosa dolje. • Tada je konačno pala komunikacija Vukovar – Borovo Naselje i pad grada je postao izvjestan. Dio branitelja povukao se u Vukovar, a dio u Borovo Naselje.

 • 18. studenog 1991. g. JNA i srpske paravojne postrojbe su okupirale Vukovar

• 18. studenog 1991. g. JNA i srpske paravojne postrojbe su okupirale Vukovar i nakon pada Grada počinili zločin protiv čovječnosti 19. studenog 1991. g. u nazočnosti međunarodne zajednice srpski okupatori su iz vukovarske bolnice odveli 200 ranjenika te ih ubili i zatrpali u masovnu grobnicu na Ovčari. • Na Ovčari su tijekom eshumacije pronađeni i posmrtni ostaci legendarnog urednika i novinara Hrvatskog Radio Vukovara Siniše Glavaševi

OVČARA • Na Ovčari su pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi počinili ratni zločin

OVČARA • Na Ovčari su pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi počinili ratni zločin u noći s 20. na 21. studenoga 1991. • Ubijeno je između 255 i 264 civila i vojnika, većinom Hrvata, dok su još uglavnom tada bili pacijenti, deportirani iz Vukovarske, odvezeni u logor te potom smaknuti u divljini. • To je najveći pojedinačni pokolj u Domovinskom ratu.

ZAKLJUČAK • Poginulo je između 10 000 i 15. 000 vojnika. • Ranjenih vojnika

ZAKLJUČAK • Poginulo je između 10 000 i 15. 000 vojnika. • Ranjenih vojnika bilo je između 5 000 i 10 000 • Protiv sebe su imali i omjer snaga koji je iznosio 30: 1 u korist neprijatelja. • Branitelji Vukovara nisu bili nadljudi kakve gledamo u ratnim filmovima, ali su branili svoju dom i svoju slobodu!!!

HVALA NA PAŽNJI !

HVALA NA PAŽNJI !