Dalykas Lietuvi valstybin kalba Klas 10 Tema Udavinys

  • Slides: 2
Download presentation
Dalykas. Lietuvių (valstybinė) kalba Klasė. 10 Tema Uždavinys Biblijos motyvai literatūroje ir mene Tinkamai

Dalykas. Lietuvių (valstybinė) kalba Klasė. 10 Tema Uždavinys Biblijos motyvai literatūroje ir mene Tinkamai naudodamiesi literatūros teorijos, gimtosios rusų kalbos, dailės, tikybos ir etikos dalykų žiniomis, mokiniai susipažins su Biblijos pagrindais, dirbdami grupėmis skaitys grožinių tekstų ištraukas, pildys lenteles-koliažus, aptars kultūrinio konteksto ženklus, įvaizdžius, gebės atpažinti Biblijos motyvus ir apibrėš 5 Biblijos motyvų prasmę literatūroje. Mokinių pasiekimai • Ugdosi asmeninį santykį su literatūra (kultūra) bei kritinį mąstymą. • Vertina skaitymą kaip siužetų, simbolių šaltinio ir pasaulio pažinimo būdą. • Aptaria “sūnaus palaidūno”, “paskutinės vakarienės”, “judo pabučiavimas” sampratą. • Atpažįsta Biblijos motyvų atspindžius meno kūriniuose. • Atranda literatūros kūrinių sąsajas su Biblija, atpažįsta interpretuojamus Biblijos motyvus. • Paaiškina Biblijos motyvų prasmę grožinėje literatūroje. Vertinimas Formalusis. Tęstinumas Literatūros teorijos ir praktinių gebėjimų taikymo testas „Kultūrinis kontekstas grožiniame kūrinyje“.

Biblijos motyvai literatūroje ir mene Trukmė Mokomoji veikla/tema Užduotys Metodai/kompetencijos 5 Sužadinimas Proto mankšta

Biblijos motyvai literatūroje ir mene Trukmė Mokomoji veikla/tema Užduotys Metodai/kompetencijos 5 Sužadinimas Proto mankšta (pateiktis). Loginis/kritinis mąstymas. Aktualumas šiandien. 2 Įžanga (tema, uždavinys, Mokytojo žodis veikla, siektini rezultatai, vertinimas) 13 Biblija. Biblioteka Pateiktis. Diskusija. Blic interviu. 13 Biblijos motyvai ir jų prasmė grožinės literatūros kūriniuose Savarankiškas darbas. Darbas grupėse (veiklos lapų pildymas). “Klajojantys klausimai”, KV 5 Darbų pristatymas ir aptarimas Lentelės-koliažai. Kalbėjimas. 3 Apibendrinimas. Refleksija Kas sunku/mano pasiekimai 4 Įsivertinimas Pateiktis. Vertinimas Namų darbai