Dajme ancu odpadu Nzov tmy Odpad v rukch

  • Slides: 17
Download presentation
Dajme šancu odpadu Názov témy: Odpad v rukách umelca Marek Bekéni ZŠs. MŠ Jarok

Dajme šancu odpadu Názov témy: Odpad v rukách umelca Marek Bekéni ZŠs. MŠ Jarok Školiteľ: Mgr. Ľubica Zaujecová

Úvod • Všetci vieme, že odpad tvorí súčasť nášho života. • Sú ľudia, ktorí

Úvod • Všetci vieme, že odpad tvorí súčasť nášho života. • Sú ľudia, ktorí vedia vytvoriť z odpadu pekné umelecké alebo praktické veci, takto odpad dostáva druhú šancu. • Cieľom mojej práce bolo poukázať na široké možnosti využitia odpadov, ktoré nám môžu opakovane poslúžiť.

Metodika práce • Pri spracovaní tejto témy som si prácu rozdelil na 2 časti.

Metodika práce • Pri spracovaní tejto témy som si prácu rozdelil na 2 časti. • V prvej časti som sa venoval odbornej terminológii. • V druhej časti som zozbieral nápady využitia odpadov v našej škole a mojej vlastnej tvorbe.

Triedenie odpadu • Správne vytriedený odpad možno recyklovať – teda vrátiť späť do obehu

Triedenie odpadu • Správne vytriedený odpad možno recyklovať – teda vrátiť späť do obehu v podobe iného alebo aj rovnakého výrobku, či materiálu a ušetriť nové suroviny na jeho výrobu. • Triedenie odpadu nám prináša ekonomické, sociálne a environmentálne výhody.

Prečo separovať? ? ? Dôvodov prečo separovať, je naozaj veľa. Správne triedenie odpadov: •

Prečo separovať? ? ? Dôvodov prečo separovať, je naozaj veľa. Správne triedenie odpadov: • šetrí prírodné zdroje surovín a energie, • redukuje množstvo odpadu na skládkach, • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov, • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou.

Separovanie odpadov v obci Jarok • Obec Jarok je súčasťou Ponitrianskeho združenia obcí. •

Separovanie odpadov v obci Jarok • Obec Jarok je súčasťou Ponitrianskeho združenia obcí. • V obci sa nachádza stredisko separovaného zberu, kde sa separuje niekoľko surovín. • Každá domácnosť vlastní 4 farebné kontajnery. Žltý na plasty, modrý na papier, tetra-pak a umyté plechovky od mäsových a rybacích konzerv, hnedý na bioodpad a 1 klasický na komunálny odpad.

Tvorivé dielne • Tvorivá dielňa je priestor, kde deti, ale aj dospelí môžu rozvíjať

Tvorivé dielne • Tvorivá dielňa je priestor, kde deti, ale aj dospelí môžu rozvíjať svoju fantáziu, estetické cítenie, predstavivosť, ale aj trpezlivosť. • V tvorivých dielňach môžeme používať rôzny odpadový materiál, napr. PET fľaše, tetrapaky, textil, staré gombíky, kartóny, obaly z vajíčok a iné. . .

Odpad v rukách detí od materskej školy až po 9. ročník ZŠ • Aj

Odpad v rukách detí od materskej školy až po 9. ročník ZŠ • Aj u nás na škole sa učitelia snažia podporovať ekologické návyky žiakov. • Už v predškolskom veku sa deti oboznamujú s tvorbou z odpadových materiálov. • Tradičné boli tvorivé dielne na Vianoce či Veľkú noc, keď sa s k nám pridali aj rodičia a spoločne sme si vyrábali rôzne ozdoby.

1. stupeň ZŠ • Na škole máme aj krúžok Šikovníček pre deti prvého stupňa.

1. stupeň ZŠ • Na škole máme aj krúžok Šikovníček pre deti prvého stupňa. • V školskom klube vyrábajú deti za pomoci vychovávateliek veľmi pekné diela, ktorými vyzdobujú našu školu.

2. stupeň ZŠ Na našej škole každoročne prebieha súťaž „Nevyhodím, využijem!“, kde žiaci vyrábajú

2. stupeň ZŠ Na našej škole každoročne prebieha súťaž „Nevyhodím, využijem!“, kde žiaci vyrábajú veľmi pekné výrobky z odpadových materiálov.

Tvorba z odpadu v našej obci • Aj v našej obci Jarok je veľmi

Tvorba z odpadu v našej obci • Aj v našej obci Jarok je veľmi veľa šikovných a kreatívnych ľudí. • Svojou trpezlivosťou dokážu vyrobiť veľmi pekné výrobky, ktoré sa dajú aj prakticky využiť.

Moja tvorivá práca • Je veľa rôznych materiálov, z ktorých sa dá niečo vytvoriť.

Moja tvorivá práca • Je veľa rôznych materiálov, z ktorých sa dá niečo vytvoriť. • Najznámejšie sú rolky z toaletného papiera, nanukové paličky, plechovky a plastové fľaše.

 • Ďalším materiálom, ktorý som použil, boli prepravky na vajíčka. Tu je znázornený

• Ďalším materiálom, ktorý som použil, boli prepravky na vajíčka. Tu je znázornený postup výroby.

 • Počas tejto práce som si uvedomil, že z odpadu sa dajú tvoriť

• Počas tejto práce som si uvedomil, že z odpadu sa dajú tvoriť veľmi pekné veci. • Odpad sám o sebe neznamená nič, ale keď ho dotvoríme, dozdobíme, tak vznikajú veľmi pekné výrobky. Výsledky

Záver • Som rád, že naša škola využíva pri svojich prácach odpadový materiál, zapája

Záver • Som rád, že naša škola využíva pri svojich prácach odpadový materiál, zapája sa do tvorby ekovýrobkov a budem rád, keď nás bude aj naďalej podporovať. • Stačí málo a z nepotrebnej veci si vieme urobiť niečo pekné a užitočné. Veci takto dostávajú druhú šancu a môžu nám ešte poslúžiť.

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem za pozornosť