Dag 6 Avbestilling og oppsigelse Lasse Simonsen 1

  • Slides: 39
Download presentation
Dag 6 Avbestilling og oppsigelse Lasse Simonsen

Dag 6 Avbestilling og oppsigelse Lasse Simonsen

1 Innledning Hva er avbestilling? Andre grunner til ineffektive kontrakter

1 Innledning Hva er avbestilling? Andre grunner til ineffektive kontrakter

Avbestilling: D -Fratredelsesrett -Uforholdsmessig tyngende -Læren om bristende forutsetninger -Avtl § 36 K Y

Avbestilling: D -Fratredelsesrett -Uforholdsmessig tyngende -Læren om bristende forutsetninger -Avtl § 36 K Y Erklæring fra K – avbestilling (Fratar debitor retten til å oppfylle) Lasse Simonsen

Ineffektive kontrakter: Avbestilling, ugyldighet og heving: D K Y Erklæring -Avbestilling -Ugyldighet -Heving Lasse

Ineffektive kontrakter: Avbestilling, ugyldighet og heving: D K Y Erklæring -Avbestilling -Ugyldighet -Heving Lasse Simonsen

Avbestilling: Erklæring som retter seg mot partenes ytelsesplikter (forutsetter bindende avtale) Avbestilling Heving Partenes

Avbestilling: Erklæring som retter seg mot partenes ytelsesplikter (forutsetter bindende avtale) Avbestilling Heving Partenes ytelsesplikter: - Realytelsen - Betalingen Avtalen: Ugyldighet § Ansvarsfraskrivelser § Verneting § Voldgift Lasse Simonsen

Avbestilling forutsetter en bindende avtale: Suspensiv betingelse: Dersom betingelsen ikke inntrer, foreligger det ingen

Avbestilling forutsetter en bindende avtale: Suspensiv betingelse: Dersom betingelsen ikke inntrer, foreligger det ingen bindende avtale Avtale § Betingelse Finansiering Lasse Simonsen

Ulikheter: Avbestilling og heving ex nunc: Erstatning Avbestilling D K Heving Vesentlig kontraktbrudd Y

Ulikheter: Avbestilling og heving ex nunc: Erstatning Avbestilling D K Heving Vesentlig kontraktbrudd Y Erstatning Lasse Simonsen

Vilkår for å avbestille: Forhold til heving Svikt ved oppfyllelsen Avbestilling Glidende overganger Særlige

Vilkår for å avbestille: Forhold til heving Svikt ved oppfyllelsen Avbestilling Glidende overganger Særlige grunner Forhold til ugyldighet (lemping) Situasjonen for kreditor Lasse Simonsen

Fra vederlag til erstatning: Vederlag Erstatning Retten til vederlaget faller bort som følge av

Fra vederlag til erstatning: Vederlag Erstatning Retten til vederlaget faller bort som følge av at oppfyllelsesretten tas vekk I stedet får D (normalt) rett til erstatning Fkjl § 41: ”kan selgeren ikke fasthold kjøpet og kreve betaling” Lasse Simonsen

Heterogent institutt: Debitor fratas oppfyllelsesretten (og dermed retten til vederlaget) Ingen grunner I rimelig

Heterogent institutt: Debitor fratas oppfyllelsesretten (og dermed retten til vederlaget) Ingen grunner I rimelig tid Ikke erstatning Avbestilling Særlige grunner Delvis erstatning Osv Full erstatning Vilkår Virkninger Lasse Simonsen

2 Avbestilling (gjenstående ytelser)

2 Avbestilling (gjenstående ytelser)

2. 1 Innledning

2. 1 Innledning

Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling Omgjøring (gjenstående ytelser) Fri rett – ingen erstatning (eksisterende

Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling Omgjøring (gjenstående ytelser) Fri rett – ingen erstatning (eksisterende ytelser) Særlig grunn – ingen erstatning Hjemmel Tidsbestemt Gradert erstatning Fri rett – full erstatning Hovedregelen Lasse Simonsen

Avbestilling ex nunc: Utført Står igjen Avbestilling Lasse Simonsen

Avbestilling ex nunc: Utført Står igjen Avbestilling Lasse Simonsen

2. 2 Adgangen

2. 2 Adgangen

(1) Hovedregel – fri avbestillingsrett mot full erstatning: Fri adgang Full erstatning Unngå sløsing

(1) Hovedregel – fri avbestillingsrett mot full erstatning: Fri adgang Full erstatning Unngå sløsing med ressurser: -Kjl § 52, 1 -Fkjl § 41, 1 -Hvtjl § 40 (1) -Buofl § 52, 1 D skal ikke påføres noe tap -NS 8405 pkt 38 -Osv Lasse Simonsen

(2) Fri avbestillingsrett uten erstatning (opsjon): Fri adgang Dagliglivets små kontraktsforhold Ingen erstatning Ingen

(2) Fri avbestillingsrett uten erstatning (opsjon): Fri adgang Dagliglivets små kontraktsforhold Ingen erstatning Ingen konsekvenser Lasse Simonsen

(3) Tidsbestemt avbestilling – gradert erstatning: Tidsbestemt adgang Gradert erstatning D får tid nok

(3) Tidsbestemt avbestilling – gradert erstatning: Tidsbestemt adgang Gradert erstatning D får tid nok til å inngå nye kontrakter Størrelsen på erstatningen avhengig av avbestillingstidspunktet -Kutyme, liberale yrker mv -Pakkereisel § 4 -2 -Skoleavtaler, se retningslinjer Lasse Simonsen

Eksempel på avbestillingsvilkår: Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et

Eksempel på avbestillingsvilkår: Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et administrasjonsgebyr som ikke skal overstige kr 300, - pr person frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter. a) Ved avbestilling mer enn 30 dager før avreise, mot å betale et administrasjonsgebyr til X på kr 300, - pr person. b) Ved avbestilling mellom 30 og 15 dager til avreisedato, beholder X depositumsbeløpet og avbestillingsbeskyttelsen. c) Ved avbestilling mellom 14 og 4 dager før avreise, beholder X 50% av reisens pris. d) Ved avbestilling 3 dager før og frem til avreisedato eller hvis den reisende ikke møter ved avreise eller mangler nødvendige dokumenter for å kunne delta på reisen, beholder X hele reisens pris.

(4) Avbestillingsrett under særlige vilkår – ingen (eller redusert) erstatning: Særlig sterke grunner Utenfor

(4) Avbestillingsrett under særlige vilkår – ingen (eller redusert) erstatning: Særlig sterke grunner Utenfor kontroll-unntaket mv: -Hvtjl § 40 (2) -Buofl § 52, 4 -Pakkereisel § 4 -1 og § 4 -3 -Skolekontrakter, se retningslinjer Glidende overgang mot bruk av avtl § 36 Ingen erstatning Ingen konsekvenser Lasse Simonsen

2. 3 Avbestillingsoppgjøret Ved krav om full erstatning

2. 3 Avbestillingsoppgjøret Ved krav om full erstatning

Betaling for utført arbeid: Erstatning Utført Står igjen Betaling etter kontrakten Avtale kr 1.

Betaling for utført arbeid: Erstatning Utført Står igjen Betaling etter kontrakten Avtale kr 1. 000 Lasse Simonsen

Det økonomiske poenget ved avbestilling – erstatningen er lavere enn vederlaget: Vederlag Erstatning Retten

Det økonomiske poenget ved avbestilling – erstatningen er lavere enn vederlaget: Vederlag Erstatning Retten til vederlaget faller bort som følge av at oppfyllelsesretten tas vekk I stedet får D (normalt) rett til erstatning Lasse Simonsen

Erstatning – compensatioprinsippet: (Fradrag for debitors fordeler vunnet ved avbestillingen) Avbestilling ak rs Å

Erstatning – compensatioprinsippet: (Fradrag for debitors fordeler vunnet ved avbestillingen) Avbestilling ak rs Å ng he en m am ss Konneksitet Fordeler Ulemper (tap av vederlaget) Nettotapet - Sparte utgifter - Økte inntekter Avbestillingserstatning = differansen Lasse Simonsen

Sparte utgifter: D Sparte utgifter Avbestilling K Redskap Folk Materialer Lasse Simonsen

Sparte utgifter: D Sparte utgifter Avbestilling K Redskap Folk Materialer Lasse Simonsen

Den økonomiske betydningen av avbestilling: A Produksjon Tidlig avbestilling Sen avbestilling Lønnsomt Ulønnsomt Compensatioprinsippet

Den økonomiske betydningen av avbestilling: A Produksjon Tidlig avbestilling Sen avbestilling Lønnsomt Ulønnsomt Compensatioprinsippet Lasse Simonsen

Subtraksjonsmetoden Kreditor påviser besparelser Addisjonsmetoden - + + Debitor påviser utgifter + Avtalt vederlag

Subtraksjonsmetoden Kreditor påviser besparelser Addisjonsmetoden - + + Debitor påviser utgifter + Avtalt vederlag Tapspostene Lasse Simonsen

Avtalt vederlag Fortjenesten Differanseberegninger U 1 U 2 Avbestilt - Fortsatt lønn til ansatte

Avtalt vederlag Fortjenesten Differanseberegninger U 1 U 2 Avbestilt - Fortsatt lønn til ansatte - Innkjøpte materialer - Leiekostnader - Osv U 3 I Faktisk utført Påviste utgiftsposter Nye inntekter Andel av vederlaget Lasse Simonsen

Metoder: Dekningsbidrag: -Bransjens fortjeneste -Firmaets fortjeneste -Avtalens fortjeneste Netto fortjeneste Firmaets faste kostnader Dekningsbidraget

Metoder: Dekningsbidrag: -Bransjens fortjeneste -Firmaets fortjeneste -Avtalens fortjeneste Netto fortjeneste Firmaets faste kostnader Dekningsbidraget Vederlaget Avtale 1 Avtale 2 Avtale 3 Lasse Simonsen

Rt 2003 side 486 Block Watne-dommen: Omsetningen Produksjonskapasitet Ny bestilling Frigjorte ressurser ? Avbestilling

Rt 2003 side 486 Block Watne-dommen: Omsetningen Produksjonskapasitet Ny bestilling Frigjorte ressurser ? Avbestilling Lasse Simonsen

3 Omgjøring (eksisterende ytelser)

3 Omgjøring (eksisterende ytelser)

Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling Omgjøring (gjenstående ytelser) (eksisterende ytelser) Ingen adgang Unntak Kjl

Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling Omgjøring (gjenstående ytelser) (eksisterende ytelser) Ingen adgang Unntak Kjl § 52(1) Avhl § 5 -2(1) Før levering Retur etter levering Fkjl § 41 Lasse Simonsen

Omgjøring ex tunc fkjl § 41: Ingen avbestillingsrett Fri avbestillingsrett A L (med mindre

Omgjøring ex tunc fkjl § 41: Ingen avbestillingsrett Fri avbestillingsrett A L (med mindre avtale) Lasse Simonsen

Unntak – K rett til å gjøre om avtalen (retur): Retur etter levering Angrerettloven

Unntak – K rett til å gjøre om avtalen (retur): Retur etter levering Angrerettloven Avtale om prøve HR-2010 -2191 Finn. no Fkjl § 42 Lasse Simonsen

4 Oppsigelse

4 Oppsigelse

Løpende ytelser: Løpende ytelser Avtale Oppsigelsesfrist Oppsigelse Lasse Simonsen

Løpende ytelser: Løpende ytelser Avtale Oppsigelsesfrist Oppsigelse Lasse Simonsen

Løpende kontrakter: Oppsigelses -adgangen Tidsubestemte avtaler Tidsavgrensede avtaler Hovedregel Unntak Rimelig oppsigelsesfrist Umiddelbar virkning

Løpende kontrakter: Oppsigelses -adgangen Tidsubestemte avtaler Tidsavgrensede avtaler Hovedregel Unntak Rimelig oppsigelsesfrist Umiddelbar virkning Ingen oppsigelsesadgang Særlige grunner Lasse Simonsen

Tidsubegrensede avtaler: Rimelig oppsigelsesfrist Hovedregel Lovgivning UNIDROIT -Husll § 9 -4 Art 5. 8

Tidsubegrensede avtaler: Rimelig oppsigelsesfrist Hovedregel Lovgivning UNIDROIT -Husll § 9 -4 Art 5. 8 -Aml § 15 -3 Oppsigelsesfrist -Agl § 25 -Kml § 46, jf §§ 50 og 51 Rettspraksis -Rt-2003 -134 - Rt-1999 -1672 Fysioterapi Lasse Simonsen

Tidsavgrensede avtaler: Ingen oppsigelsesadgang Hovedregel Lovgivning -Husll § 9 -2 -Aml kap 15, forutsetningsvis

Tidsavgrensede avtaler: Ingen oppsigelsesadgang Hovedregel Lovgivning -Husll § 9 -2 -Aml kap 15, forutsetningsvis av systemet -Agl § 26 Lasse Simonsen