Czym jest i czym nie jest fala Stadium

  • Slides: 33
Download presentation
Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves 1

Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves 1

Fale na powierzchni wody Catch the Wave 2

Fale na powierzchni wody Catch the Wave 2

Water Waves Dr. Dan Russell, Kettering University

Water Waves Dr. Dan Russell, Kettering University

Fala dźwiękowa czyli… rozchodzące się zagęszczenia i rozrzedzenia cząsteczek np. powietrza 4

Fala dźwiękowa czyli… rozchodzące się zagęszczenia i rozrzedzenia cząsteczek np. powietrza 4

Fala elektromagnetyczna Pole elektryczne E Pole magnetyczne B Kierunek propagacji k Długość fali 5

Fala elektromagnetyczna Pole elektryczne E Pole magnetyczne B Kierunek propagacji k Długość fali 5

Zaburzanie pola elektrycznego Kierunek propagacji Pole oscylującego ładunku Vibrating Charges and Electromagnetic Waves 6

Zaburzanie pola elektrycznego Kierunek propagacji Pole oscylującego ładunku Vibrating Charges and Electromagnetic Waves 6

Jest fala – jest drganie! 7

Jest fala – jest drganie! 7

Klasyfikacja fal • • Fale sprężyste i fale elektromagnetyczne Fale harmoniczne i nieharmoniczne Fale

Klasyfikacja fal • • Fale sprężyste i fale elektromagnetyczne Fale harmoniczne i nieharmoniczne Fale płaskie i fale kuliste Fale poprzeczne i podłużne 8

Polaryzacja fali Polaryzator 1 Polaryzator 2 Fala padająca Fala spolaryzowana Sumowanie zaburzeń o różnych

Polaryzacja fali Polaryzator 1 Polaryzator 2 Fala padająca Fala spolaryzowana Sumowanie zaburzeń o różnych polaryzacjach 9

Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych 10

Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych 10

Zmiany wychylenia w czasie dla najprostszego drgania 11

Zmiany wychylenia w czasie dla najprostszego drgania 11

Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych 12

Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych 12

Długość, amplituda i prędkość fali 13

Długość, amplituda i prędkość fali 13

Zaburzenie prawie prostokątne 14

Zaburzenie prawie prostokątne 14

Superpozycja fal (!) ale nie zawsze: 15

Superpozycja fal (!) ale nie zawsze: 15

Interferencja konstruktywna (zaburzenia się dodają) 16

Interferencja konstruktywna (zaburzenia się dodają) 16

Interferencja destruktywna (zaburzenia się odejmują – „kasują się”) Sumowanie zaburzeń od dwóch fal Długość

Interferencja destruktywna (zaburzenia się odejmują – „kasują się”) Sumowanie zaburzeń od dwóch fal Długość fali 17

Interferencja fal „kulistych” na powierzchni wody Interferencja fal z punktowych źródeł To samo tylko

Interferencja fal „kulistych” na powierzchni wody Interferencja fal z punktowych źródeł To samo tylko statycznie 18

Na pewnych kierunkach wzmacnianie, a na innych wygaszanie… 19

Na pewnych kierunkach wzmacnianie, a na innych wygaszanie… 19

Doświadczenie Younga (to samo, tylko że dla światła) 20

Doświadczenie Younga (to samo, tylko że dla światła) 20

Doświadczenie Younga Interferencja dla dwóch szczelin 21

Doświadczenie Younga Interferencja dla dwóch szczelin 21

Interferencja - podsumowanie • Powstanie „stałego w czasie” rozkładu miejsc, w których fale się

Interferencja - podsumowanie • Powstanie „stałego w czasie” rozkładu miejsc, w których fale się wzmacniają bądź osłabiają (czyli prążków interferencyjnych) • Warunki interferencji: 1) Jednakowa częstotliwość 2) „Stała w czasie” różnica faz 3) Jednakowa polaryzacja 22

Zasada Huygensa 23

Zasada Huygensa 23

Powielanie się frontów falowych 24

Powielanie się frontów falowych 24

Odbicie i załamanie fali - zasada Huygensa w akcji Angles of Reflection Refraction of

Odbicie i załamanie fali - zasada Huygensa w akcji Angles of Reflection Refraction of Light 25

Prawa załamania i odbicia β 26

Prawa załamania i odbicia β 26

Analogia motoryzacyjna 27

Analogia motoryzacyjna 27

Fala stojąca Superpozycja identycznych, przeciwbieżnych fal 28

Fala stojąca Superpozycja identycznych, przeciwbieżnych fal 28

Polaryzator dla mikrofal (co przepuszcza a co blokuje? ) 29

Polaryzator dla mikrofal (co przepuszcza a co blokuje? ) 29

Efekt Dopplera http: //www. ionaphysics. org/ntnujava/Doppler. html 30

Efekt Dopplera http: //www. ionaphysics. org/ntnujava/Doppler. html 30

Efekt Dopplera dla ruchu źródła Zagęszczenie frontów falowych i wreszcie… 31

Efekt Dopplera dla ruchu źródła Zagęszczenie frontów falowych i wreszcie… 31

BUM!!! czyli przekroczenie bariery dźwięku 32

BUM!!! czyli przekroczenie bariery dźwięku 32