Czech Invest Agentura pro podporu podnikn a investic

  • Slides: 11
Download presentation
Czech. Invest Agentura pro podporu podnikání a investic Petr Šimčík regionální projektový manažer pro

Czech. Invest Agentura pro podporu podnikání a investic Petr Šimčík regionální projektový manažer pro Moravskoslezský kraj Connect & Support www. czechinvest. org

2 Czech. Invest Agentura pro podporu podnikání a investic Czech. Invest je státní příspěvková

2 Czech. Invest Agentura pro podporu podnikání a investic Czech. Invest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů a získáváním zahraničních investic. Je výhradní organizací, která nadřízeným orgánům předkládá žádosti o investiční pobídky. Naše cíle: • podporovat přímé zahraniční investice • podporovat rozvoj místních firem • zlepšovat podnikatelské prostředí Zdroj: Czech. Invest, 2017 Connect & Support

3 Aktivity Czech. Investu • Podpora investorů (investiční pobídky) • Správa databáze nemovitostí a

3 Aktivity Czech. Investu • Podpora investorů (investiční pobídky) • Správa databáze nemovitostí a také brownfieldů • Správa dodavatelské databáze (přes 3000 záznamů) • Rozvoj průmyslových zón • Podpora MSP (dotační poradenství) • Podpora rozvoje start-upů, začínajících podnikatelů a inovativních firem • Rozvoj výzkumu a vývoje (www. czech-research. com, technologické mise, TAČR) • After. Care služby – spolupráce se školami, vízová problematika, odborné semináře pro personalisty, asistence při povolovacím procesu • Connect & Support Informační služby Všechny služby Czech. Investu jsou ZDARMA jako součást podpůrných opatření české vlády

4 Czech. Invest – statistiky 1992 – 2017 = 25 let působení 1 772

4 Czech. Invest – statistiky 1992 – 2017 = 25 let působení 1 772 278 711 Schválených projektů Počet nových pracovních míst 981 mld. Kč Očekávaná celková výše investic Zdroj: Czech. Invest, 2017 Connect & Support

5 Prioritní sektory Investiční příležitosti Letecký a kosmický IT technologie a vývoj softwaru Automobilový

5 Prioritní sektory Investiční příležitosti Letecký a kosmický IT technologie a vývoj softwaru Automobilový Life Sciences Sdílené služby Nanotechnologie Energie a životní prostředí Hi-Tech strojírenství Elektrotechnika a elektronika Výzkum a vývoj Zdroj: Czech. Invest, 2017 Connect & Support

6 Top 10 investorů v České republice Zprostředkovaných Czech. Investem Společnost Sektor Hyundai Automobilový

6 Top 10 investorů v České republice Zprostředkovaných Czech. Investem Společnost Sektor Hyundai Automobilový Toyota Automobilový Volkswagen Automobilový Denso Automobilový Nexen Gumárenský průmysl Eaton Elektrotechnika a elektronika DHL IT, datová centra, strategické služby Red Hat IT (vývoj softwaru) IBM IT, strategické služby Honeywell Letecký, strategické služby GE Aviation Letecký Zdroj: Czech. Invest, 2017 Poznámka: od 1993 do 2017 Connect & Support

NORWAY 7 Konkurenceschopnost ČR OK faktory • Strategická poloha ve středu Evropy • Vysoká

NORWAY 7 Konkurenceschopnost ČR OK faktory • Strategická poloha ve středu Evropy • Vysoká produktivita práce (dle OECD) • Podpora R&D (2% HDP) • Dobrá lokalita pro podnikání (dle Ease of Doing Business Rankingu – 27. místo ze 190) • Dostatečná subdodavatelská základna (CI databáze obsahuje více než 3000 vhodných subd. firem) Zdroj: Czech. Invest, 2017 Connect & Support

NORWAY 8 Konkurenceschopnost České republiky KO faktory • Nedostatek volné pracovní síly (nejnižší nezaměstnanost

NORWAY 8 Konkurenceschopnost České republiky KO faktory • Nedostatek volné pracovní síly (nejnižší nezaměstnanost v EU) • Vysoká průměrná mzda (29 346 CZK / 1129 EUR v 3. čtvrtletí 2017) • Zdlouhavé povolovací předpisy pro začátek podnikání (dle Doing Business 2017) • Korupce (47. v žebříčku Transparency Int. , 2017) • Byrokracie (32. ze 61 zemí v tomto ukazateli dle IMD Word Competitiveness online, 2017) Zdroj: Czech. Invest, 2017 Connect & Support

9 Czech. Invest ve světě Zahraniční zastoupení USA – San Francisco USA – New

9 Czech. Invest ve světě Zahraniční zastoupení USA – San Francisco USA – New York Kanada UK & Irsko Německo Ukrajina Japonsko Jižní Korea Čína – Shanghai Skandinávie Zdroj: Czech. Invest, 2017 Connect & Support

10 Czech. Invest Regionální kanceláře Czech. Invest 13 regionálních kanceláří Více než 20 let

10 Czech. Invest Regionální kanceláře Czech. Invest 13 regionálních kanceláří Více než 20 let zkušeností Zdroj: Czech. Invest, 2017 Connect & Support

Děkuji za pozornost Kontaktujte nás: ostrava@czechinvest. org http: //www. czechinvest. org Connect & Support

Děkuji za pozornost Kontaktujte nás: [email protected] org http: //www. czechinvest. org Connect & Support www. czechinvest. org