Czas Present Simple Kiedy uywamy czasu Present Simple

  • Slides: 10
Download presentation
Czas Present Simple

Czas Present Simple

Kiedy używamy czasu Present Simple? Ø Kiedy czynność jaką wykonujemy powtarzamy regularnie np. l

Kiedy używamy czasu Present Simple? Ø Kiedy czynność jaką wykonujemy powtarzamy regularnie np. l Karolina pije herbatę codziennie na śniadanie. Dzieci jedzą kanapki w szkole. Gram w siatkówkę w każdy wtorek. Ola nie lubi opiekować się młodszym bratem. Czasami spóźniam się na lekcje pianina. l l

Kiedy dodajemy es lub s Kiedy budujemy zdania w 3 osobie: He, she, it

Kiedy dodajemy es lub s Kiedy budujemy zdania w 3 osobie: He, she, it do czasownika dodajemy „s” albo „es” She goes to the cinema every Sunday Beth always drinks milk for breakfast. Ø Ø W pozostałych osobach I, you, we, you, they nie dodajemy żadnych końcówek do czasownika - zostawiamy go w formie podstawowej np. l I watch TV twice a day. They never vacuum the carpet. l

Zdania twierdzące w czasie Present Simple He, She, It + czasownik + (s lub

Zdania twierdzące w czasie Present Simple He, She, It + czasownik + (s lub es) + reszta zdania l He watches TV every day I , You, We, You, They + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania l You watch TV every day

Kiedy używamy , , es” lub „s” Ø l Jeśli czasownik kończy się na

Kiedy używamy , , es” lub „s” Ø l Jeśli czasownik kończy się na literkę -y, a przed nią jest spółgłoska, to w trzeciej osobie zamiast y wstawiamy – ies Np. Study –studies Jeśli czasownik kończy się na s, sh, x, ch, z i o wstawiamy es Np. go –goes , watch –watches , mix- mixes

Pytania Ogólne Ø Ø l l l Do tworzenia pytań używamy operatora „do” lub

Pytania Ogólne Ø Ø l l l Do tworzenia pytań używamy operatora „do” lub „does który zawsze jest na początku zdania Does - użyjemy do 3 osoby (he/she/ , it) Do - do reszty (I/ you/ we/ you /they ) Używając Does do czasownika nie dodajemy końcówek , , es” i „s” Pytanie Do lub Does + osoba + czasownik + reszta zdania Does he smoke? Do you play football after school? Does Sally like ice-cream

Pytania szczegółowe l Używamy słówek pytających np. How, Where, When, What Słówko pytające +

Pytania szczegółowe l Używamy słówek pytających np. How, Where, When, What Słówko pytające + operator + osoba + czasownik w formie podstawowej + reszta pytania What does Sarah do every Monday ? How do you get to school? What do Dave and Sarah want for Christmas ?

Zdania przeczące l l Ø Przeczenia tworzymy za pomocą operatorów do i does, po

Zdania przeczące l l Ø Przeczenia tworzymy za pomocą operatorów do i does, po których dodajemy wyraz not (do not, does not). Operatory do not i does not zazwyczaj występują w skróconych formach - don't i doesn't. Niezależnie od osoby do czasownika nic nie dodajemy Osoba + operator (do lub does) + not + czasownik + reszta zdania Przykłady: l Mike doesn’t learn at the weekends. l We don’t eat ice – cream. l I don’t sing during break.

Okoliczniki l l l l Every (day, month, week, year, hour …) każdego dnia,

Okoliczniki l l l l Every (day, month, week, year, hour …) każdego dnia, miesiąca, tygodnia, roku, godziny Often - często Always - zawsze Sometimes - czasami Never - nigdy Usually - zwykle twice a (day, month, year…) – dwa razy dziennie, w miesiącu , w roku

Przykłady różnych zdań l Candy loves reading books. Zendaya makes a cake every Monday.

Przykłady różnych zdań l Candy loves reading books. Zendaya makes a cake every Monday. Mother tidies a living room twice a week. They usually play chees. Do you celebrate your birthay? Stiven doesn’t smoke. l What does Caroline do after school ? l l l Made by Anna Falk V c