Czas Present Continuous to be Czas Present Continuous

  • Slides: 12
Download presentation
Czas Present Continuous „to be ”

Czas Present Continuous „to be ”

Czas Present Continuous jest obok czasu Present Simple jednym z najprostszych i najcześciej stosowanych

Czas Present Continuous jest obok czasu Present Simple jednym z najprostszych i najcześciej stosowanych w języku angielskim czasów. Ze względu na prostą konstrukcję jest on jednym z pierwszych czasów poznawanych przez początkujących. „to be”

Zwróć uwagę na to, że w czasie Present Continuous czasownik posiłkowy 'to be' nie

Zwróć uwagę na to, że w czasie Present Continuous czasownik posiłkowy 'to be' nie pełni funkcji znaczeniowej a jedynie funkcje gramatyczną. Zatem np. zdanie He is working hard nie będzie oznaczać [On jest ciężko pracujący], lecz po prostu [On ciężko pracuje]. Czasownik 'is' w tym zdaniu nie oznacza czynności, lecz służy tylko do zasygnalizowania, że zdanie jest w czasie Present Continuous. Czasownik 'to be' w języku angielskim bardzo często ulega skróceniu i występuje w następujących formach: Formy skrócone „to be”: I am = I'm You are = You're He is = He's She is = She's It is = it's We are = we're You are = you're They are = they're

1. I am playing football now. (Gram teraz w piłkę nożną) 2. She is

1. I am playing football now. (Gram teraz w piłkę nożną) 2. She is sitting in her room. (Ona siedzi w swoim pokoju) 3. My uncle is reading a book at present. (Mój wujek czyta książkę) Zdania twierdzące w czasie Present Continuous tworzymy poprzez dodanie do czasownika końcówki -ing oraz umieszczenie przed czasownikiem głównym czasownika posiłkowego 'to be' odmienionego odpowiednio przez osoby (czasownik 'to be'może zatem przyjąć jedną z trzech form: is, are, am).

1. Is she drawing a cat now? (Czy ona rysuje teraz kota? ) 2.

1. Is she drawing a cat now? (Czy ona rysuje teraz kota? ) 2. Are you watering the plants? (Czy ty podlewasz kwiatki? ) 3. Are we throwing a party tonight? (Czy my organizujemy imprezę dziś wieczorem)? Pytania w czasie Present Continuous tworzymy za pomocą tzw. inwersji (odwrócenia). Inwersja polega na zamianie kolejności w zdaniu podmiotu i czasownika posiłkowego 'to be'.

Wyrazy pytające: Why-dlaczego When-kiedy Where-gdzie Who-kto How-ile What-co What are you doing? (Co robisz?

Wyrazy pytające: Why-dlaczego When-kiedy Where-gdzie Who-kto How-ile What-co What are you doing? (Co robisz? ) Why is she crying? (Dlaczego ona płacze? )

1. I am not touching it. (Ja tego nie dotykam) 2. Susan is not

1. I am not touching it. (Ja tego nie dotykam) 2. Susan is not ironing her clothes now. (Susan nie prasuje teraz swoich ubrań) 3. We are not cheating!(My nie ściągamy/oszukujemy!) Przeczenia w czasie Present Continuous tworzymy poprzez dodanie do zdania twierdzącego słowa 'not' (sygnalizującego negację) zaraz po czasowniku posiłkowym 'to be'

Czasownik „to be” w przeczeniach: I am- I`m not You are- You aren`t He

Czasownik „to be” w przeczeniach: I am- I`m not You are- You aren`t He is- He isn`t She is- She isn`t It si- It isn`t We are- We aren`t You are- You aren`t They are- They aren`t Przykład zdania przeczącego: I`m not listening (Nie słucham[teraz]) You aren`t helping (nie pomagasz) It isn`t raining (nie pada)

ZASADY TWORZENIA KOŃCÓWKI –ING 1. W czasownikach zakończonych na -e opuszczamy tą końcówkę i

ZASADY TWORZENIA KOŃCÓWKI –ING 1. W czasownikach zakończonych na -e opuszczamy tą końcówkę i dodajemy końcówkę-ing Przykłady: dance – dancing write –writing make – making WYJĄTKI tiptoe – tiptoeing age – ageing 2. W czasownikach jednosylabowych i niektórych dwusylabowych zakończonych spółgłoską, przed którą znajduje się samogłoska, po dodaniu końcówki ing spółgłoska ta ulega podwojeniu, np. : swim - swimming set – setting get – getting sit – sitting hit - hitting

Do wyjątków możemy zaliczyć czasowniki zakończone na –w lub –x. Tych spółgłosek nie podwajamy!

Do wyjątków możemy zaliczyć czasowniki zakończone na –w lub –x. Tych spółgłosek nie podwajamy! know – knowing bow – bowing fix – fixing 3. W czasownikach zakończonych na -ee nie opuszczamy żadnych liter; tylko dodajemy końcówkę-ing, np. : see – seeing knee – kneeing 4. W czasownikach zakończonych na -ie , końcówkę tą zamieniamy na -ying. die – dying lie - lying tie – tying

Czasu Present Continuous używamy dla czynności: 1. odbywających się w chwili mówienia o nich,

Czasu Present Continuous używamy dla czynności: 1. odbywających się w chwili mówienia o nich, np. : My father is watching TV at the moment. (Mój tata ogląda teraz telewizję) I am playing computer games now. (Gram teraz w gry komputerowe) 2. zaplanowanych na niedaleką przyszłość, np. : My friend is throwing a party tonight. (Mój przyjaciel organizuje imprezę dziś wieczorem) They are going on a trip tomorrow. (Oni wyjeżdżają jutro na wycieczkę)

CHARAKTERYSTYCZNE OKREŚLENIA CZASU These days (w tym tygodniu) Still (wciąż) Tonight (dziś wieczorem) Tomorrow

CHARAKTERYSTYCZNE OKREŚLENIA CZASU These days (w tym tygodniu) Still (wciąż) Tonight (dziś wieczorem) Tomorrow (jutro) At present (obecnie) Now (teraz)