Cysylltau eraill Manylion eraill Fy enw yw PHILIP

  • Slides: 20
Download presentation
Cysylltau eraill Manylion eraill.

Cysylltau eraill Manylion eraill.

Fy enw yw PHILIP PROGER. Cefais fy ngeni ym 1585 ac rwy’n fab i

Fy enw yw PHILIP PROGER. Cefais fy ngeni ym 1585 ac rwy’n fab i WILLIAM PROGER, Aelod Seneddol dros Sir Fynwy yn Llywodraeth 1588. Mae gennyf un brawd, a’i enw yw DAVID PROGER. Mae fy nheulu yn bobl bwysig yn Sir Fynwy. Pabyddion yw rhai aelodau o’m teulu tra bod eraill yn parhau’n Anglicaniaid. Mae gan fy nheulu ddau gartref – Gwern-vale ger Crughywel a Wern-ddu. Enw fy ngwraig yw MARY BRIGHTMER o Caistor St Edmund, Norfolk. Mae gennym bedwar o feibion - HENRY, VALENTINE, JAMES ac EDWARD. Mae pob un ohonynt yn Frenhinwyr ac yn Babyddion pybyr. Bûm yn wastrawd i Iago 1. Roedd hyn yn golygu fy mod yn was personol i’r Brenin ac roeddwn hefyd yn gyfrifol am arolygu’r ceffylau oedd yn eiddo i deulu brenhinol. Ers hynny, cefais fy mhenodi yn wastrawd y Siambr Gyfrin. Rwy’n falch iawn o’m treftadaeth Gymreig. Bu farw Philip ym 1644. Roedd yn Rhydychen yn cefnogi’r Brenhinwyr.

ead r t r o ab m y D gos n a d sy’n

ead r t r o ab m y D gos n a d sy’n hyd ¾. g golw

ead r t r o ab m y D gos n a d sy’n

ead r t r o ab m y D gos n a d sy’n hyd ¾. g golw Sut mae P hilip yn t eimlo, dybiwch chi? Sut h wy l sydd arno ? Sut ydy ch chi’n gall u dweud?

ead r t r o ab m y D gos n a d sy’n

ead r t r o ab m y D gos n a d sy’n hyd ¾. g golw Sut mae P hilip yn t eimlo, dybiwch chi? Sut h wy l sydd arno ? Sut ydy ch chi’n gall u dweud? Sut mae P hili sefyll? A p yn yw ei osgo yn d weu unrhyw b d eth amdano?

ead r t r o ab m y D gos n a d sy’n

ead r t r o ab m y D gos n a d sy’n wg gol. d ¾ hy Sut mae P hilip yn t eim dybiwch chi? Sut h lo, wyl sydd arno ? Sut ydy ch chi’n gall u dweud? Sut mae P hili yn sefyll? p A yw ei osg o yn dweud un rhyw beth amd ano? Sut hoffai Philip gael ei bortreadu, dybiwch chi?

Sut gefndir sydd i’r llun a pham y dewiswyd hwn, yn eich barn chi?

Sut gefndir sydd i’r llun a pham y dewiswyd hwn, yn eich barn chi?

Cliciwch ar wahanol rannau’r llun i gael gwybod mwy.

Cliciwch ar wahanol rannau’r llun i gael gwybod mwy.

Sut fyddech chi’n disgrifio mynegiant ei wyneb?

Sut fyddech chi’n disgrifio mynegiant ei wyneb?

Sut fyddech chi’n disgrifio mynegiant ei wyneb? Am beth mae e’n meddwl, dybiwch chi?

Sut fyddech chi’n disgrifio mynegiant ei wyneb? Am beth mae e’n meddwl, dybiwch chi?

Sut fyddech chi’n disgrifio mynegiant ei wyneb? Am beth mae e’n meddwl, dybiwch chi?

Sut fyddech chi’n disgrifio mynegiant ei wyneb? Am beth mae e’n meddwl, dybiwch chi? Sut fyddech chi’n disgrifio ei groen?

Sut fyddech chi’n disgrifio mynegiant ei wyneb? Am beth mae e’n meddwl, dybiwch chi?

Sut fyddech chi’n disgrifio mynegiant ei wyneb? Am beth mae e’n meddwl, dybiwch chi? Sut fyddech chi’n disgrifio ei groen? Pa gliwiau mae ei groen yn eu rhoi i ni am y gwaith roedd e’n ei wneud?

Pam, gredwch chi, fod Philip yn dal cenhinen?

Pam, gredwch chi, fod Philip yn dal cenhinen?

Pam, gredwch chi, fod Philip yn dal cenhinen? Y llun hwn yw’r portread cynharaf

Pam, gredwch chi, fod Philip yn dal cenhinen? Y llun hwn yw’r portread cynharaf y gwyddom amdano o Gymro yn dal cenhinen. Yn llysoedd y Tuduriaid a’r Stiwartiaid, byddai’r Brenin a gwŷr y llys yn gwisgo cennin ar Ddydd Gŵyl Ddewi. Dyma ddywedodd Iago am yr arfer hwn: ‘mae arfer y Cymry o wisgo cennin ar Ddydd Gŵyl Ddewi yn beth da a chlodwiw … mae’r Cymry yn gwisgo cennin fel eu baner ddewisol i gofio am frwydr fawr Tywysog Du Cymru’.

Fel gwastrawd i Iago I, fy ngwaith i oedd bod yn was personol i’r

Fel gwastrawd i Iago I, fy ngwaith i oedd bod yn was personol i’r Brenin. Roeddwn i hefyd yn gyfrifol am arolygu’r ceffylau oedd yn eiddo i deulu brenhinol. Dychmygwch sut fywyd oedd gennyf ac ysgrifennwch adroddiad yn disgrifio diwrnod arferol yn fy hanes. Cofiwch fy mod yn aelod o’r brenhindy ac fy mod yn dod o deulu digon cyfoethog. Rwyf hefyd yn falch iawn o’m treftadaeth Gymreig. I gael gwybod mwy am y bobl oedd yn gweithio gyda’r Teulu Brenhinol, cliciwch y cyswllt hwn – Brenhindy’r Tuduriaid a’r Stiwartiaid

Paentiwch neu lluniadwch bortread o ffrind. Gofynnwch iddyn nhw eistedd/sefyll mewn osgo sy’n gwneud

Paentiwch neu lluniadwch bortread o ffrind. Gofynnwch iddyn nhw eistedd/sefyll mewn osgo sy’n gwneud iddyn nhw edrych yn bwysig. Meddyliwch hefyd am y dillad y dylai testun eich llun eu gwisgo ac unrhyw eitemau y dylent eu dal. I gael gwybod mwy am sut i greu paentiad portreadol, cliciwch y cysylltau isod. Dyfrlliw Tiwtorial Portread

Ydych chi’n gallu cofio sut lun yn union yw’r portread ohonof? Agorwch ffeil Proger

Ydych chi’n gallu cofio sut lun yn union yw’r portread ohonof? Agorwch ffeil Proger Ar Chwâl (progermuddle. xbk) a cheisiwch ailosod y llun drwy ddewis y darnau cywir o blith y detholiad sydd ar gael a’u gosod yn y mannau cywir. Mae darnau o bortreadau eraill yn yr amgueddfa wedi eu cynnwys yma hefyd. Tynnwch lun o’m portread yn eich meddwl cyn i chi ddechrau. Pob Hwyl! Proger Ar Chwâl

Gwefan Amgueddfa Genedlaethol Cymru Y Teulu Proger

Gwefan Amgueddfa Genedlaethol Cymru Y Teulu Proger

Am y llun – Cyfrwng: olew ar gynfas Maint: 104. 5 x 83. 7

Am y llun – Cyfrwng: olew ar gynfas Maint: 104. 5 x 83. 7 cm Cafwyd yn: 1988; Prynwyd. Y llun hwn yw’r portread cynharaf y gwyddom amdano o Gymro yn dal cenhinen. Ni wyddom pwy yw’r arlunydd ond mae ystum corff Philip Proger yn awgrymu arlunydd Eingl-Iseldiraidd.