Cyflwyniad i Sesiwn 1 Amcanion dysgu Erbyn diwedd

  • Slides: 14
Download presentation
Cyflwyniad i Sesiwn 1

Cyflwyniad i Sesiwn 1

Amcanion dysgu Erbyn diwedd yr uned fe ddylech allu: • I adnabod offerynnau, strwythurau

Amcanion dysgu Erbyn diwedd yr uned fe ddylech allu: • I adnabod offerynnau, strwythurau a gwead mewn darn o gerddoriaeth ar gyfer ensemble taro. • I berfformio fel rhan o grŵp mewn perfformiad dosbarth cyfan. • Am gonfensiynau cerddorol y defnyddir mewn cerddoriaeth Lladin-Americanaidd. • Sut mae patrymau rhythmig yn cael eu hadeiladu dros guriad. • Am y defnydd o wahanol ansawdd / seiniau. • Am alw ag ateb.

Cyflwyno Samba • Mae Samba yn chwarae rhan enfawr yng nghefndir hanesyddol cerddoriaeth Brazil.

Cyflwyno Samba • Mae Samba yn chwarae rhan enfawr yng nghefndir hanesyddol cerddoriaeth Brazil. Mae yn cael ei adnabod fel cerddoriaeth carnifal o Brazil sydd yn cynnwys ensemble taro mawr a elwir yn ‘Bateria’. • Mae yn gerddoriaeth ar gyfer dawnsio ac mae ganddo ei nodweddion rhythmic ei hun sydd yn ei wahaniaethu yn llwyr gyda cherddoriaeth Lladin Americanaidd arall. • Mae gwreiddia'r gerddoriaeth yn Rio de Janiero ac mae’n gymysgedd o ddiwylliant Portiwgaleg / Sbaeneg / Affricanaidd /Ciwbaidd. • Mae yno sawl math gwahanol o Samba sydd yn ymgorffori sawl arddull a dylanwad - y ddau fwyaf cyffredin ydi Samba Reggae a Samba Batucada, mae’r ddau yn defnyddio'r union yr un offeryniaeth.

Surdo Drwm bas sydd yn dynodi curiad cerddoriaeth samba. Maent yn cadw curiad cyson

Surdo Drwm bas sydd yn dynodi curiad cerddoriaeth samba. Maent yn cadw curiad cyson ac yn chwarae traw uchel ac isel bob yn ail. Mae surdo llai yn aml yn chwarae rhan bwysig o fewn yr ensemble

Caixa • Drwm sydd yn debyg iawn i ‘repinique’ ond gyda thannau ar ei

Caixa • Drwm sydd yn debyg iawn i ‘repinique’ ond gyda thannau ar ei waelod i greu dirgryniad tebyg iawn i drwm tannau.

Tamborim • Drwm gyda phen bychan sydd yn cael ei diwnio yn uchel iawn

Tamborim • Drwm gyda phen bychan sydd yn cael ei diwnio yn uchel iawn ac mae’n cael ei daro yn gyflym iawn gyda ffon hyblyg. Mae’r chwaraewr yn gallu pwyso a thynhau'r croen neu leithio'r sain wrth chwarae ac mae’n chwarae rhythmau mwy cymhleth na’r surdo neu chocolo.

Repinique • Drwm bychan sydd yn debyg i ddrwm tannau ond sydd lawer talach,

Repinique • Drwm bychan sydd yn debyg i ddrwm tannau ond sydd lawer talach, caiff ei chwarae gydag un ffon a'r llaw. Mae yno sain fwy metalig i gymharu â’r drwm tannau, gall ei ddefnyddio i chwarae unawdau ciw e. e. fel patrymau gal wag atebiad.

Chocolo • Offeryn sydd yn cael ei ysgwyd wedi ei wneud gyda llawer o

Chocolo • Offeryn sydd yn cael ei ysgwyd wedi ei wneud gyda llawer o symbalau bychan o fetel neu canaiau metal mawr wedi eu llenwi gyda cherrig, tywod neu ddeunyddiau eraill. Mae yn chwarae nodau cytbwys / rheoliad trwy’r amser.

Reco-reco • Crafwr ydi hwn sydd yn chwarae'r run gwerth amser a’r chocolo.

Reco-reco • Crafwr ydi hwn sydd yn chwarae'r run gwerth amser a’r chocolo.

Agogo • Offeryn sydd gyda sain debyg i Gloch gwartheg gyda dwy gloch sydd

Agogo • Offeryn sydd gyda sain debyg i Gloch gwartheg gyda dwy gloch sydd yn cael ei daro gan ffon bren. Mae'r clychau hefyd yn gallu cynhyrchu sain drwy eu gwasgu fel eu bod yn taro ei gilydd. Fel y tambourim mae’r agogo yn chwarae rhythmau cymhleth o’i gymharu â’r surdo neu chocolo.

Cynhesu fyny • • • Rhannu i 2 grŵp pob ochr i’r ystafell ddosbarth.

Cynhesu fyny • • • Rhannu i 2 grŵp pob ochr i’r ystafell ddosbarth. Edrychwch arnaf i yn ymdeithio! Clapiwch mewn amser gyda’r curiad. Grŵp 1 i glapio gyda’r droed chwith a grŵp 2 gyda’r droed dde. Fe fydd hyn yn eich cynorthwyo i chwarae mewn amser gyda’r curiad.

Rhythm y clave Grŵp 1 • Parhau gyda rhythm y clave; Grŵp 2 •

Rhythm y clave Grŵp 1 • Parhau gyda rhythm y clave; Grŵp 2 • Dychwelyd i glapio ar y curiad eto; – Beth am gyfnewid rhannau heb golli’r curiad! Fe ddylai hyn roi aml rhythm syml i chi.

Ymarfer gyda’r corff 1 Grŵp 1 • Clun, Stumog, Clicio bysid a chlapio dros

Ymarfer gyda’r corff 1 Grŵp 1 • Clun, Stumog, Clicio bysid a chlapio dros 4 curiad: Grŵp 2 • Clun dde • Clun chwith • Llaw dde ar y stumog • Llaw chwith ar y stumog • Clic llaw dde • Clic llaw chwith • Clap (crosiet)

Ymarfer gyda’r corff 2 Grŵp 1 • Clun dde • Clun chwith • Llaw

Ymarfer gyda’r corff 2 Grŵp 1 • Clun dde • Clun chwith • Llaw dde ar y stumog • Llaw chwith ar y stumog • Clic llaw dde • Clic llaw chwith • Clap (crosiet) Grŵp 2 • Clun dde • Clun chwith • Clic llaw dde • Clic llaw chwith • Clap (crosiet) • (rhaid ail adrodd o leiaf 4 gwaith)