CYFLWYNIAD I GRP VII GRP VII CYNNWYS Tueddiadau

  • Slides: 7
Download presentation
CYFLWYNIAD I GRŴP VII

CYFLWYNIAD I GRŴP VII

GRŴP VII CYNNWYS • Tueddiadau mewn ymddangosiad • Tueddiadau mewn ffurfwedd electronol • Tueddiadau

GRŴP VII CYNNWYS • Tueddiadau mewn ymddangosiad • Tueddiadau mewn ffurfwedd electronol • Tueddiadau mewn radiws Atomig ac Ïonig • Tueddiadau mewn Electronegatifedd

PRIODWEDDAU’R GRŴP CYFFREDINOL • anfetelau • bodoli fel moleciwlau deuatomig ar wahân e. e.

PRIODWEDDAU’R GRŴP CYFFREDINOL • anfetelau • bodoli fel moleciwlau deuatomig ar wahân e. e. Cl 2 • mae gan bob un yr un ffurfwedd electronol. . . ns 2 np 5 TUEDDIADAU • • ymddangosiad berwbwynt ffurfwedd electronol electronegatifedd maint atomig pŵer ocsidiad

TUEDDIADAU’R GRŴP YMDDANGOSIAD F 2 Cl 2 Br 2 I 2 Lliw Melyn Gwyrdd

TUEDDIADAU’R GRŴP YMDDANGOSIAD F 2 Cl 2 Br 2 I 2 Lliw Melyn Gwyrdd Coch/brown Llwyd Cyflwr (ar dymheredd ystafell) NWY HYLIF SOLID BERWBWYNT Berwbwynt / °C F 2 Cl 2 Br 2 I 2 - 188 - 34 58 183 CYNYDDU i lawr y Grŵp • maint mwy yn cynyddu’r grymoedd van der Waals • mae angen mwy o egni i wahanu’r moleciwlau

TUEDDIADAU’R GRŴP FFURFWEDD ELECTRONOL F Cl Br I Rhif Atomig 9 17 35 53

TUEDDIADAU’R GRŴP FFURFWEDD ELECTRONOL F Cl Br I Rhif Atomig 9 17 35 53 Hen 2, 7 2, 8, 18, 7 Newydd … 2 s 2 2 p 5 … 3 s 2 3 p 5 … 4 s 2 4 p 5 … 5 s 2 5 p 5 • electronau yn mynd i blisg ymhellach o’r niwclews

TUEDDIADAU’R GRŴP RADIWS ATOMIG AC ÏONIG Radiws Atomig / nm Radiws Ïonig / nm

TUEDDIADAU’R GRŴP RADIWS ATOMIG AC ÏONIG Radiws Atomig / nm Radiws Ïonig / nm RADIWS ATOMIG F Cl Br I 0. 064 0. 099 0. 111 0. 128 F¯ Cl¯ Br¯ I¯ 0. 136 0. 181 0. 195 0. 216 CYNYDDU i lawr y Grŵp RADIWS ÏONIGCYNYDDU i lawr y Grŵp • Po fwyaf y rhif atomig, mwyaf yr electronau. Mae’r rhain yn mynd i blisg yn gynyddol bellach o’r niwclews. • Mae ïonau yn fwy nag atomau – mae’r electron ychwanegol yn gwrthyrru’r gweddill felly mae’r radiws yn cynyddu.

TUEDDIADAU’R GRŴP ELECTRONEGATIFEDD Electronegatifedd F Cl Br I 4. 0 3. 5 2. 8

TUEDDIADAU’R GRŴP ELECTRONEGATIFEDD Electronegatifedd F Cl Br I 4. 0 3. 5 2. 8 2. 5 LLEIHAU i lawr y Grŵp • dylai’r wefr niwclear gynyddol o ganlyniad i fwy o brotonau atynnu electronau fwy, ond mae … nifer gynyddol o blisg; effaith cysgodi mwy a thyniad llai ar yr electronau radiws atomig cynyddol atyniad yn gostwng wrth i’r pellter gynyddu