Cvn mozkov phody a epilepsie patofyziologick perspektiva MUDr

  • Slides: 14
Download presentation
Cévní mozkové příhody a epilepsie: patofyziologická perspektiva MUDr. D. Krýsl Neurologická klinika 2. LF

Cévní mozkové příhody a epilepsie: patofyziologická perspektiva MUDr. D. Krýsl Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Ústav normální, klinické a patologické fyziologie 3. LF UK

Terminologie • Epilepsie – opakující se neprovokované záchvaty • Časný záchvat (1 den -

Terminologie • Epilepsie – opakující se neprovokované záchvaty • Časný záchvat (1 den - 1 měsíc) – akutní procesy v ložisku – nekoreluje s rozvojem epilepsie • Pozdní záchvat – chronické změny – často koreluje se vznikem epilepsie

Modely na zvířatech - přehled • Fokální ischemie: – okluze a. cerebri media (Koizumi,

Modely na zvířatech - přehled • Fokální ischemie: – okluze a. cerebri media (Koizumi, 1986) – fototrombóza (Watson, 1986) – aplikace endothelinu-1 (Agnati, 1991) • Intracerebrální hemoragie: – aplikace Fe. Cl 3 (Fe. Cl 2) (Willmore, 1978) – aplikace krve (hemoglobinu) (Hammond, 1980) – aplikace trombinu (Lee, 1996) • Hodnocení: behaviorální, ECo. G, video. EEG

Modely na zvířatech - přehled • Fokální ischemie: – okluze a. cerebri media (Koizumi,

Modely na zvířatech - přehled • Fokální ischemie: – okluze a. cerebri media (Koizumi, 1986) – fototrombóza (Watson, 1986) – aplikace endothelinu-1 (Agnati, 1991) • Intracerebrální hemoragie: – aplikace Fe. Cl 3 (Fe. Cl 2) (Willmore, 1978) – aplikace krve (hemoglobinu) (Hammond, 1980) – aplikace trombinu (Lee, 1996) • Hodnocení: behaviorální, ECo. G, video. EEG

Okluze a. cerebri media (MCA) • Proximální: – okluze lumen MCA filamentem z ICA

Okluze a. cerebri media (MCA) • Proximální: – okluze lumen MCA filamentem z ICA – současně podvaz ipsilaterální CCA a transsekce ECA • Distální: – koagulace za odstupem a. lenticulostriatae • Permanentní vs. tranzitorní

Proximální okluze MCA • Léze: – – – rozsáhlá core = striatum (nekróza) penumbra

Proximální okluze MCA • Léze: – – – rozsáhlá core = striatum (nekróza) penumbra = kortex (nekróza + apoptóza) léze hypotalamu (hypertermie) pozdní protrahovaná porucha hematoencefalické bariéry • Reparační mechanismy: – glióza – neuronální plasticita, neurogeneze – angiogeneze

Záchvaty u okluze MCA Záchvaty Časné záchvaty: až u 85 % (1/2 -3 h);

Záchvaty u okluze MCA Záchvaty Časné záchvaty: až u 85 % (1/2 -3 h); Epilepsie: Nepozorována (sledování V-EEG až 1 rok). Hartings JA, Exp Neurol, 2003; Kelly M, Exp Neurol , 2006, Karhunen H, Epilepsy Res, 2003

Fototrombóza • Mechanismus: – poškození endotelu volnými radikály – zdroj radikálů: bengálská červeň –

Fototrombóza • Mechanismus: – poškození endotelu volnými radikály – zdroj radikálů: bengálská červeň – induktor: laserové světlo • Výhody: – volba lokalizace a rozsahu léze – neinvazivita • Nevýhody: – malá penumbra – časný vazogenní edém

Fototrombóza • Léze: – – – kortikální, velikost volitelná hojněji apoptóza nevelká penumbra porucha

Fototrombóza • Léze: – – – kortikální, velikost volitelná hojněji apoptóza nevelká penumbra porucha bariéry zejména vazogenní edém • Reparační mechanismy: – glióza – neuronální plasticita, neurogeneze – angiogeneze

Záchvaty u fototrombózy Epilepsie Časné záchvaty nebyly pozorovány. Epilepsie: 18, 35, 50 %. Průměrná

Záchvaty u fototrombózy Epilepsie Časné záchvaty nebyly pozorovány. Epilepsie: 18, 35, 50 %. Průměrná latence 1 -2 měsíce. Kharlamov, Epilepsy Res, 2003; Karhunen, 2007

Záchvaty u experimentálních hemoragií • Časné záchvaty: – aplikace krve, aplikace trombinu • Pozdní

Záchvaty u experimentálních hemoragií • Časné záchvaty: – aplikace krve, aplikace trombinu • Pozdní záchvaty: – chybí data • Model Fe. Cl 2: – – u 94% opakující se záchvaty od 48 h po aplikaci nárůst frekvence přetrvává nejméně měsíce ovlivnění antioxidanty (Se, V-E, lipoát, aj. )

Mechanismy: časné záchvaty • Depolarizace v důsledku: – – – selhání Na/K ATPáz extracelulární

Mechanismy: časné záchvaty • Depolarizace v důsledku: – – – selhání Na/K ATPáz extracelulární hyperkalémie acidózy akumulace excitačních AMK (glutamát) poškození membrán • lipoperoxidace – selhání glie (narušený re-uptake kalia a glutamátu) • Hemoragie - akumulace Fe 2+: – katalýza tvorby volných radikálů • Překryvy ischemie a hemoragie

Mechanismy: epileptogeneze • Vedlejší důsledek reparačních procesů? – Aberantní excitační reinervace: • axonální sprouting

Mechanismy: epileptogeneze • Vedlejší důsledek reparačních procesů? – Aberantní excitační reinervace: • axonální sprouting (např. „mossy fiber sprouting“) – Změny dendritické morfologie a sprouting – Neurogeneze – Glióza (astroglióza, mikroglióza) – Angiogeneze • Ztráta inhibičních interneuronů • Změny genové exprese – „získané kanálopatie“ - např. exprese GABAA u fototrombózy • Genetická dispozice: „susceptibility genes“

Co mají modely společného s klinickou realitou ? • Časné záchvaty: – nekorelují s

Co mají modely společného s klinickou realitou ? • Časné záchvaty: – nekorelují s epilepsií. – mnohdy nekonvulzivní. • Epilepsie: – charakter insultu vs. susceptibilita. – význam kortikálního poškození. – sporná otázka rozsahu léze. • Hemoragie více epileptogenní.