Cvienia na rozvoj komunikanch schopnost Slov vo vete

  • Slides: 8
Download presentation
Cvičenia na rozvoj komunikačných schopností

Cvičenia na rozvoj komunikačných schopností

Slová vo vete sa poprehadzovali. Slová vo vete zoraď správne. Vetu napíš. Urč počet

Slová vo vete sa poprehadzovali. Slová vo vete zoraď správne. Vetu napíš. Urč počet slov vo vete. vyorané Na poli boli prvé brázdy. __________________________ počet slov: _____ veľmi rád Miško na koni jazdí. __________________________ počet slov: _____

Slová vo vete sa poprehadzovali. Slová vo vete zoraď správne. Vetu napíš. Urč počet

Slová vo vete sa poprehadzovali. Slová vo vete zoraď správne. Vetu napíš. Urč počet slov vo vete. chladí V chladničke malinovka sa. __________________________ počet slov: _____ veľa kníh Na jeho stole hromadí sa zasa. __________________________ počet slov: _____

Čítaj slová. Farebne vyznač písmená, ktorými sa dvojice slov líšia. hriadka – hrianka koleda

Čítaj slová. Farebne vyznač písmená, ktorými sa dvojice slov líšia. hriadka – hrianka koleda – kolega mach – mak koník – kolík korok – kolok kôň – kôš konár – komár mušľa – mašľa náboj – nápoj

Správne doplň n alebo m. Vyškrtni slovo, ktoré do radu slov nepatrí. bocia__ gu_ár

Správne doplň n alebo m. Vyškrtni slovo, ktoré do radu slov nepatrí. bocia__ gu_ár __ačka tu__iak sá__ky

Správne doplň n alebo m. Vyškrtni slovo, ktoré do radu slov nepatrí. __ária Da__a

Správne doplň n alebo m. Vyškrtni slovo, ktoré do radu slov nepatrí. __ária Da__a Zuza__a ko__ár __ikola __rkva petržle__ __otúz ze_iaky ces__ak

Pohľadaj slová, v ktorých sa vymenilo písmeno m a písmeno n. Vety napíš správne.

Pohľadaj slová, v ktorých sa vymenilo písmeno m a písmeno n. Vety napíš správne. Kubo je dona. Kýcha a kašle. Užíva lieky, lebo je chorý. Pije veľa čaju. Mana mu nesie vitamímy. Ponúka nu ovocie.

Čítaj slová. Farebne vyznač písmená, ktorými sa dvojice slov líšia. plody – ploty trieda

Čítaj slová. Farebne vyznač písmená, ktorými sa dvojice slov líšia. plody – ploty trieda – krieda kosa – koza koryto – kopyto placky – plavky guľa – guma dravec – mravec búdka – bodka kapce – kopce