cvien I deklinace I deklinace Singulr Plurl nominativ

  • Slides: 15
Download presentation
cvičení I. deklinace

cvičení I. deklinace

I. deklinace Singulár Plurál nominativ vena -a venae -ae genitiv venae -ae venarum -arum

I. deklinace Singulár Plurál nominativ vena -a venae -ae genitiv venae -ae venarum -arum dativ venae -ae venis -is akuzativ venam -am venas -as ablativ vena -a venis -is I. + II. Deklinace | 2019

 • Následující část prezentace má nastavenou animaci tak, aby se s každým krokem

• Následující část prezentace má nastavenou animaci tak, aby se s každým krokem objevoval překlad dalšího výrazu – slouží k tréninku, vezměte si tabulku koncovek, přeložte výraz a pak posunutím prezentace zkontrolujte, jestli jste přeložili dobře • takovéto výrazy budou v konečném testu, tím že si je jen přečtete si příliš nepomůžete I. + II. Deklinace | 2019

Singulár Plurál nominativ vena -a venae -ae genitiv venae -ae venarum -arum akuzativ venam

Singulár Plurál nominativ vena -a venae -ae genitiv venae -ae venarum -arum akuzativ venam -am venas -as ablativ vena -a venis -is arcus aortae oblouk aorty fractura claviculae zlomenina klíční kosti scatula pilularum krabička pilulek columna vertebrarum páteř anomalia glandulae zvláštnost žlázy I. + II. Deklinace | 2019

Singulár Plurál nominativ vena -a venae -ae genitiv venae -ae venarum -arum akuzativ venam

Singulár Plurál nominativ vena -a venae -ae genitiv venae -ae venarum -arum akuzativ venam -am venas -as ablativ vena -a venis -is causa influenzae příčina chřipky fractura tibiae et fibulae zlomenina holení a lýtkové kosti spina scapulae trn lopatky cellulae retinarum buňky sítnic ruptura vaginae trhlina pochvy I. + II. Deklinace | 2019

Singulár Plurál nominativ vena -a venae -ae genitiv venae -ae venarum -arum akuzativ venam

Singulár Plurál nominativ vena -a venae -ae genitiv venae -ae venarum -arum akuzativ venam -am venas -as ablativ vena -a venis -is forma maxillae tvar horní čelisti anomalia formae spinae scapulae zvláštnost tvaru trnu lopatky insufficientia arteriarum nedostatečnost tepen gingivae et lingua dásně a jazyk cauda columnae vertebrarum ocas páteře I. + II. Deklinace | 2019

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k,

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k, ke, při, u a, ab od in do, v, na inter mezi e, ex z, ze sub pod post po cum s, se propter kvůli Ablativ se používá, pokud se ptáme Kde? Akuzativ pokud se ptáme Kam? • in vena – v žíle • in venam – do žíly Spojka et – a, i. I. + II. Deklinace | 2019

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k,

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k, ke, při, u a, ab od in do, v, na inter mezi e, ex z, ze sub pod post po cum s, se propter kvůli anomalia tracheae zvláštnost průdušnice inter vertebras mezi obratli a mandibula ad maxillam od dolní čelisti k horní propter fracturam costae kvůli zlomenině žebra ruptura in aorta trhlina v aortě I. + II. Deklinace | 2019

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k,

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k, ke, při, u a, ab od in do, v, na inter mezi e, ex z, ze sub pod post po cum s, se propter kvůli inter costas mezi žebry post pneumoniam po zápalu plic glandula mammae mléčná žláza nausea cum diarrhoea nevolnost s průjmem curvatura arteriarum zakřivení tepen I. + II. Deklinace | 2019

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k,

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k, ke, při, u a, ab od in do, v, na inter mezi e, ex z, ze sub pod post po cum s, se propter kvůli in vesica v měchýři ex orbita z očnice sub scapula pod lopatkou insufficientia post rupturam valvulae selhání po prasklině chlopně in scatulam do krabičky I. + II. Deklinace | 2019

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k,

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k, ke, při, u a, ab od in do, v, na inter mezi e, ex z, ze sub pod post po cum s, se propter kvůli do žíly in venam z buňky e cellula krabička s pilulkami scatula cum pilulis zlomenina páteře fractura columnae vertebrarum zlomenina v páteři fractura in columna vertebrarum I. + II. Deklinace | 2019

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k,

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k, ke, při, u a, ab od in do, v, na inter mezi e, ex z, ze sub pod post po cum s, se propter kvůli žlázy pod měchýřem glandulae sub vesica kapka do lahvičky gutta in lagoenam tepny mezi žebry arteriae inter costas nedostatečnost kvůli zakřivení insufficientia propter curvaturam dieta kvůli průjmu diaeta propter diarrhoeam I. + II. Deklinace | 2019

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k,

předložky s akuzativem předložky s ablativem předložky s ak. i s abl. ad k, ke, při, u a, ab od in do, v, na inter mezi e, ex z, ze sub pod post po cum s, se propter kvůli po roztržení srdečnice post rupturam aortae od klíční kosti k žebrům a clavicula ad costas odlišnost v buňkách sítnice anomalia in cellulis retinae / anomalia cellularum retinae zlomenina žebra kvůli tvaru páteře fractura costae propter formam columnae vertebrarum kýla s prasklinami tepny a žíly hernina cum rupturis arteriae et venae I. + II. Deklinace | 2019

II. deklinace - maskulina Singulár Plurál nominativ musculus cancer -a musculi cancri -i genitiv

II. deklinace - maskulina Singulár Plurál nominativ musculus cancer -a musculi cancri -i genitiv musculi cancri -i musculorum cancrorum -orum dativ musculo cancro -o musculis cancris -is akuzativ musculum cancrum -um musculos cancros -os ablativ musculo cancro -o musculos cancros -is I. + II. Deklinace | 2019

II. deklinace - neutra Singulár Plurál nominativ cavum -um cava -a genitiv cavi -i

II. deklinace - neutra Singulár Plurál nominativ cavum -um cava -a genitiv cavi -i cavorum -orum dativ cavo -o cavis -is akuzativ cavum -um cava -a ablativ cavo -o cavis -is I. + II. Deklinace | 2019