Curriculuma 1 5 MATERIA Aurkibidea 1 Zer dakigu

  • Slides: 17
Download presentation
Curriculuma 1. 5. MATERIA

Curriculuma 1. 5. MATERIA

Aurkibidea 1. Zer dakigu curriculumaz 2. Curriculuma ulertzeko moduak

Aurkibidea 1. Zer dakigu curriculumaz 2. Curriculuma ulertzeko moduak

1. Zer dakigu curriculumaz HSAOL/LOGSEren berrikuntzatakoa (1. 2 materia) § Definizioa § Funtzioak §

1. Zer dakigu curriculumaz HSAOL/LOGSEren berrikuntzatakoa (1. 2 materia) § Definizioa § Funtzioak § Osagaiak § Iturburuak § Zehaztapen mailak

Curriculuma: definizioa • Ikasleek ikasteko eskolak eskaintzen dion guztia • Eskolak bere eskaintza emateko

Curriculuma: definizioa • Ikasleek ikasteko eskolak eskaintzen dion guztia • Eskolak bere eskaintza emateko dituen baliabideak • Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua eta lortutako emaitzak ebaluatzeko erak

Curriculuma: funtzioak Bi funtzio ditu: • Hezkuntza sistemaren helburuak esplizitatzea. • Praktika pedagogikoa orientatuko

Curriculuma: funtzioak Bi funtzio ditu: • Hezkuntza sistemaren helburuak esplizitatzea. • Praktika pedagogikoa orientatuko duen gida izatea.

Curriculuma: osagaiak Lau galderei erantzuten diete: • • Zer ikasi-irakatsi? Noiz ikasi-irakatsi? Nola ikasi-irakatsi?

Curriculuma: osagaiak Lau galderei erantzuten diete: • • Zer ikasi-irakatsi? Noiz ikasi-irakatsi? Nola ikasi-irakatsi? Zer, noiz eta nola ebaluatu? Hurrengora

Zer ikasi-irakatsi? • Ikaste-irakaste prozesuan lortu behar ditugun helburuak. • Edukia, helburuak lortzeko barneratu

Zer ikasi-irakatsi? • Ikaste-irakaste prozesuan lortu behar ditugun helburuak. • Edukia, helburuak lortzeko barneratu behar dutena.

Noiz ikasi-irakatsi? • Edukien hurrenkera, nola antolatu. • Eduki bakoitza lantzeko behar denbora. Bi

Noiz ikasi-irakatsi? • Edukien hurrenkera, nola antolatu. • Eduki bakoitza lantzeko behar denbora. Bi informazio hauei esker: etapa bakoitzaren edukiak zikloz ziklo banatu eta bakoitzaren barruan denbora unitateak definitzen dira.

Nola ikasi-irakatsi? Aspektu metodologikoak: • Ikasleekin zer nolako harreman mota eraiki behar dugun gure

Nola ikasi-irakatsi? Aspektu metodologikoak: • Ikasleekin zer nolako harreman mota eraiki behar dugun gure helburuak lortzeko. • Baliabide didaktikoak • Antolakuntza…

Zer, noiz eta nola ebaluatu? Ebaluazioaren erreferentziak ondoko hauek dira: • Ebaluatzeko uneak edo

Zer, noiz eta nola ebaluatu? Ebaluazioaren erreferentziak ondoko hauek dira: • Ebaluatzeko uneak edo egoerak sistematizatu (noiz) • Erabiliko ditugun baliabideak: irizpideak, adierazleak, tresnak (nola)

Curriculumaren iturburuak • Soziologikoa: gizarteak hezkuntza sistemari egiten dizkion eskariak • Psikologikoa: ikasleen garapenari

Curriculumaren iturburuak • Soziologikoa: gizarteak hezkuntza sistemari egiten dizkion eskariak • Psikologikoa: ikasleen garapenari buruzko informazioa (psikomotorea, kognitiboa, afektibosoziala eta morala) • Pedagogikoa: oinarri teorikoak eta esperientzia praktikoak. • Epistemologikoa: ezagutza zientifikoak, lan metodoak eta aplikazioak.

Curriculumaren zehaztapen mailak Oinarrizko Curriculum Diseinua (OCD) 2. maila 3. maila 1. maila Ikastetxearen

Curriculumaren zehaztapen mailak Oinarrizko Curriculum Diseinua (OCD) 2. maila 3. maila 1. maila Ikastetxearen Curriculum Proiektua (ICP) Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua (IHP) Gelako programazioa Hurrengora

2. Curriculuma ulertzeko moduak Curriculuma ulertzeko 3 ikuspegi: § Eduki gisa § Planifikazio gisa

2. Curriculuma ulertzeko moduak Curriculuma ulertzeko 3 ikuspegi: § Eduki gisa § Planifikazio gisa § Errealitate interaktibo gisa

Curriculuma: eduki gisa • Curriculuma = zer irakatsi • Curriculuma = helburuak eta edukiak

Curriculuma: eduki gisa • Curriculuma = zer irakatsi • Curriculuma = helburuak eta edukiak • Hezkuntza prozesuak erabat kanpo; beraz ez litzateke eraginkorra izango eskolen lana gidatzeko

Curriculuma: planifikazio gisa • Elementu gehiago barne-hartzen du • Curriculuma= zer irakatsi, nola irakatsi,

Curriculuma: planifikazio gisa • Elementu gehiago barne-hartzen du • Curriculuma= zer irakatsi, nola irakatsi, noiz irakatsi, zer, noiz eta nola ebaluatu • Baina ez da curriculum operatiboa

Curriculuma: errealitate interaktibo gisa • Curriculuma intentzioak baino gehiago da, errealitate bat da •

Curriculuma: errealitate interaktibo gisa • Curriculuma intentzioak baino gehiago da, errealitate bat da • Eskola eremuan gertatzen diren harremanen garrantziaren ondorioa Ikasi-irakatsi • Curriculuma goitik behera eta behetik gora • Curriculuma = intentzioak + ekintza

2. Curriculuma ulertzeko moduak Curriculuma ulertzeko ikuspegien “continuuma”

2. Curriculuma ulertzeko moduak Curriculuma ulertzeko ikuspegien “continuuma”