Curriculum naional Ciclul achiziiilor fundamentale 14 martie 2012

  • Slides: 16
Download presentation
Curriculum național Ciclul achizițiilor fundamentale 14 martie 2012

Curriculum național Ciclul achizițiilor fundamentale 14 martie 2012

Importanța curriculumului Întrebări … ce așteptări vom putea avea față de copiii noștri la

Importanța curriculumului Întrebări … ce așteptări vom putea avea față de copiii noștri la capătul diverselor faze ale dezvoltării lor? … cum va fi organizată învățarea în așa fel încât copiii și tinerii să atingă acele așteptări, printr-un demers util și totodată plăcut? … ce va trebui să facă școala, părinții, societatea pentru ca noul curriculum să ne conducă pe toți spre excelență și succes?

Nevoia de modernizare • Dinamica și necesitățile actuale societății (economie, tehnologie ș. a. )

Nevoia de modernizare • Dinamica și necesitățile actuale societății (economie, tehnologie ș. a. ) • Tendințe actuale și criterii internaționale general acceptate în domeniul înnoirilor curriculare • Tradiții relevante ale sistemului românesc de învățământ

Bune practici internaționale e: Anii ’ 80: ü Anglia, Scoția și Ungaria ü Olanda,

Bune practici internaționale e: Anii ’ 80: ü Anglia, Scoția și Ungaria ü Olanda, Finlanda, Canada, Australia, SUA, Noua Zeelandă Anii ’ 90: üSlovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, România, Rep. Moldova üSingapore, Coreea de Sud, Malaiezia, Hong Kong Anii 2000 üScoţia (2008, ”Curriculumul pentru excelenţă”), Australia, Canada; Irlanda, Finlanda, Chile, SUA (” 21 st Century Skills”), Singapore, China/Hong Kong

Abordare Curriculumul poate să fie: Rezultat al unui grup de experți ‘oferit’ sistemului Rezultat

Abordare Curriculumul poate să fie: Rezultat al unui grup de experți ‘oferit’ sistemului Rezultat al unui proces complex în care experții sunt într-un permanent contact cu beneficiarii direcți sau indirecți ai sistemului, preiau, prelucrează și integrează opinia acestora

Concepte-cheie • Structura formală a sistemului de învățământ • Cicluri curriculare • Arii curriculare

Concepte-cheie • Structura formală a sistemului de învățământ • Cicluri curriculare • Arii curriculare

Structura formală a sistemului de învățământ Nivel de școlarizare Vârsta Nivel ISCED învățământ ISCED

Structura formală a sistemului de învățământ Nivel de școlarizare Vârsta Nivel ISCED învățământ ISCED 0 Educația timpurie • Nivelul ante-preșcolar (0 -3) • Învățământul preșcolar (3 -6) 0 -6 Învățământul primar • Clasa pregătitoare și clasele I-IV 6 - 11 ISCED 1 Învățământul secundar inferior • Clasele V-IX 11 - 15 ISCED 2 A. Învățământul secundar superior • Clasele X-XII/XIII B. Învățământul profesional 15 - 18 ISCED 3 18+ ISCED 4 Învățământul terțiar non-universitar Învățământ post-liceal

Ciclurile dezvoltării psiho-sociale Cicluri Achiziții timpurii Primele achiziții structurate Achiziții fundamentale Dezvoltare și diversificare

Ciclurile dezvoltării psiho-sociale Cicluri Achiziții timpurii Primele achiziții structurate Achiziții fundamentale Dezvoltare și diversificare Aprofundare, observare și orientare Aprofundare și specializare Nivel de vârstă 0 -3 3 -6 6 -8 8 - 11 11 - 15 Clasa Grădiniță 15 - 18 X - XII CP - II III - VI VII - IX

Arii curriculare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Limbă şi comunicare Om şi

Arii curriculare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Limbă şi comunicare Om şi societate Matematică şi ştiinţe ale naturii Tehnologii Arte Sănătate şi motricitate Consiliere şi orientare Ariile curriculare înrudite se vor recompune în funcție de ciclul curricular.

Clasa Aria curriculară/ disciplina CP I II I. Limbă şi comunicare Comunicare în limba

Clasa Aria curriculară/ disciplina CP I II I. Limbă şi comunicare Comunicare în limba română Opţional - Limba modernă II. Om şi societate Educaţie pentru societate Religie Opţionale III. Matematică şi Știinţe ale naturii Matematică şi explorarea mediului Opţionale IV. Arte şi Tehnologii Arte vizuale şi lucru manual Muzică şi mişcare TIC (Jocul cu calculatorul) Opţionale V. Sănătate şi motricitate Educaţie fizică şi sport Opţionale VI. Consiliere şi orientare Dezvoltare personală Opţionale integrate Nr. total de ore în trunchiul comun Nr. minim de ore pe săpt. Nr. maxim de ore pe săpt. 4 -8 4 -6 0 -2 2 -3 1 -2 1 0 -1 4 -5 0 -1 3 -5 1 -2 2 -3 0 -1 0 -2 2 -3 0 -2 1 -2 1 -2 0 -1 0 -4 16 18 20 5 -8 5 -6 0 -2 2 -3 1 -2 1 0 -1 4 -5 4 -5 0 -1 3 -5 1 -2 2 -3 0 -1 0 -2 1 -2 1 -2 0 -2 1 -2 0 -1 0 -4 16 18 20

Progresia competenţelor COMUNICARE ÎN LIMBA ROM NĂ 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse

Progresia competenţelor COMUNICARE ÎN LIMBA ROM NĂ 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare Clasa pregătitoare 2. 1. Articularea sunetelor şi a silabelor în cuvinte Clasa I 2. 1. Oferirea de informaţii în mesaje simple, în contexte familiare 2. 2. Articularea de 2. 2. Solicitarea de informaţii simple în enunţuri folosind accentul şi intonaţia contexte familiare corespunzătoare intenţiei de comunicare Clasa a II-a 2. 1. Formularea unei varietăţi de descrieri referitoare la universul cunoscut 2. 2. Oferirea de informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic

Structura programelor şcolare Componente: notă de prezentare modelul didactic al disciplinei competenţele generale disciplinei

Structura programelor şcolare Componente: notă de prezentare modelul didactic al disciplinei competenţele generale disciplinei competenţe specifice, exemple de activităţi de învăţare § sugestii metodologice § §

Produse învăţământ primar - 2012 Produs Plan învățământ achiziţii fundamentale Plan învățământ primar Ian

Produse învăţământ primar - 2012 Produs Plan învățământ achiziţii fundamentale Plan învățământ primar Ian Feb Mart April Programe CP Programe clasa III Programe clasa IV Ghid pentru părinţi CP, Cls II Ghid pentru profesori CP, cls II Fișe de lucru pentru elevi, CP Mai Iun Iul Aug Sept Oct

CP 2012 -2013 * PM 2013 -2014 I II IV V VI VIII IX

CP 2012 -2013 * PM 2013 -2014 I II IV V VI VIII IX X XI XII Dezvoltare curriculară PMR PG Sc prof curriculum * PM Sc prof * P 2014 -2015 -2016 -2017 -2018 -2019 * PM * PM * PM * PM

http: //www. edu. ro/index. php/articles/c 1003/

http: //www. edu. ro/index. php/articles/c 1003/

Vă mulțumim!

Vă mulțumim!