CUMHURYET NVERSTES MHENDSLK FAKLTES EVRE MHENDSL BLM Tbbi

  • Slides: 30
Download presentation
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Tıbbi Jeolojinin İlkeleri ve Sorunları Ali YILMAZ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Tıbbi Jeolojinin İlkeleri ve Sorunları Ali YILMAZ ve Fuat ÖZYONAR

GENEL BİLGİLER Tıbbi jeoloji, doğal jeolojik ortam ile bu ortamda yaşayan insanların, hayvanların ve

GENEL BİLGİLER Tıbbi jeoloji, doğal jeolojik ortam ile bu ortamda yaşayan insanların, hayvanların ve bitkilerin sağlık sorunları arasındaki ilişkileri, ve bu ilişkilerin coğrafik dağılımını irdeleyen çok disiplinli bir ilgi alanıdır. Tıbbi jeolojinin temel ilkeleri, iz elementlerin işlevi ile doztepki etkileri üzerinde yoğunlaşır. Söz konusu etkilerin çoğu, kirliliğe neden olan insan faaliyetlerinden bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır. İz elementlerin ana kaynağı, kayalar yada toprakta bulunan minerallerdir.

 • Yerkabuğunun büyük bir bölümü, majör elementlerden oluşmaktadır. Bu elementler, insan bünyesinin %

• Yerkabuğunun büyük bir bölümü, majör elementlerden oluşmaktadır. Bu elementler, insan bünyesinin % 99’unu oluşturmakta ve başlıca oksijen, karbon, hidrojen, azot, kalsiyum ve fosfordan oluşur. Gerçekte, insan bünyesinin % 60’ı sudur.

İnsanın bünyesindeki başlıca elementler ve bunların insanın ağırlığı açısından yüzdeleri (Parr, 1983). Ele İnsan

İnsanın bünyesindeki başlıca elementler ve bunların insanın ağırlığı açısından yüzdeleri (Parr, 1983). Ele İnsan m ağırlığı e açısında n n % t Oks ij e n 61 Kar b o n 23 Hid r

Kaya türlerinin bileşiminde görülen farklılıklar Ortalama bileşim Element Granit Bazalt Kumtaşı Şeyl Kireçtaşı Silisyum

Kaya türlerinin bileşiminde görülen farklılıklar Ortalama bileşim Element Granit Bazalt Kumtaşı Şeyl Kireçtaşı Silisyum % 32. 3 24. 0 36. 5 27. 1 2. 4 Alüminyum % 7. 7 8. 8 3. 0 9. 7 0. 5 Demir % 2. 7 8. 6 1. 0 4. 7 0. 4 Magnezyum % 0. 6 4. 5 0. 7 1. 5 4. 8 Kalsiyum % 1. 6 6. 7 3. 9 2. 2 30. 0 Sodyum % 2. 8 1. 9 0. 3 1. 0 0. 04 Potasyum % 3. 3 0. 8 1. 1 2. 7 0. 3 2. 300 9. 000 4. 600 1. 500 400 Fosfor (ppm) 700 1. 400 750 170 400 Mangan 600 2. 000 850 10– 100 1. 100 Krom 25 200 100 35 11 Bakır 20 100 50 1– 10 4 Kurşun 20 8 20 7 9 Nikel 8 160 80 2 20 Kobalt 5 45 20 0. 3 0. 1 Titanyum (ppm)

İz elementlerin insan bünyesine girmesine kadar gelişen süreçler ve izlenen yollar ( Montgomery, 1995).

İz elementlerin insan bünyesine girmesine kadar gelişen süreçler ve izlenen yollar ( Montgomery, 1995).

TIBBİ JEOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ-I • İz elementlerin derişimi ve etkileri • İz elementler, insan

TIBBİ JEOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ-I • İz elementlerin derişimi ve etkileri • İz elementler, insan bünyesinde ppm yada daha düşük derişimlerde bulunurlar. Ancak, bunların yaşam ve sağlık açısından önemleri büyüktür. • Dolayısıyla Tıbbi Jeoloji, doğada ve insanın bünyesinde iz elementlerin derişimini ve etkilerini incelemeyi temel ilke olarak kabul etmektedir.

Bir hücrede bakır yerleşiminin şematik görünümü (Selinus ve diğerleri, 2005).

Bir hücrede bakır yerleşiminin şematik görünümü (Selinus ve diğerleri, 2005).

Çinko’nun bir protein içindeki yeri (Selinus ve diğerleri, 2005).

Çinko’nun bir protein içindeki yeri (Selinus ve diğerleri, 2005).

TIBBİ JEOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ-II • Doz-tepki ilişkileri • İz elementlerin olumlu ya da olumsuz

TIBBİ JEOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ-II • Doz-tepki ilişkileri • İz elementlerin olumlu ya da olumsuz etkileri, iz elementlerin derişiminin bir işlevi olarak, doz-tepki eğrileri çerçevesinde tanımlanabilir.

Bazı elementlerin olası doz-tepki eğrileri( Montgomery, 1995). .

Bazı elementlerin olası doz-tepki eğrileri( Montgomery, 1995). .

Bitkiler ve hayvanlarda oluşan tepkiler, A bakır için, B molibden için doz-tepki eğrileri (

Bitkiler ve hayvanlarda oluşan tepkiler, A bakır için, B molibden için doz-tepki eğrileri ( Montgomery, 1995).

ÇEVRE SAĞLIĞI VE BAZI ÖRNEKLER • İnsanların bünyesinde yer alan iz elementlerin ana kaynağı

ÇEVRE SAĞLIĞI VE BAZI ÖRNEKLER • İnsanların bünyesinde yer alan iz elementlerin ana kaynağı yeryüzünde bulunan kayalardır. Kayalarda yer alan iz elementlerin derişimleri, kaya türüne ve kayatürünün bulunduğu yere göre değişmektedir. Bu değişim, iz elementlerin insan bünyesine ulaşmasını denetlemektedir. • İnsanın ve diğer canlıların (yani flora ve faunanın) sağlığını bir bütün olarak irdeleyen çalışmalar Çevre sağlığı olarak tanımlanır. • Çevre Sağlığı ile ilgili altyapı oluşturulmadan, hekimliğin bir dalı olan “Halk Sağlığı”nın koşulları sağlanamaz.

İyot (I) • İyot, tiroit bezinin iyi çalışması için gereklidir. İyot eksikliği, tiroidin büyümesine

İyot (I) • İyot, tiroit bezinin iyi çalışması için gereklidir. İyot eksikliği, tiroidin büyümesine ve guatr olarak bilinen bir hastalığa yol açar. • Yapılan değerlendirmeler, bir bölgedeki kayalarda ve topraktaki iyot eksikliğinin yöredeki ekinlerde ve hatta diğer hayvanlarda da iyot yetersizliğine yol açtığını ortaya çıkarmıştır. • Ayrıca, hazırlanan diyetlere iyot eklendiğinde guatr hastalığının da giderek azaldığı da anlaşılmıştır.

Flor (F) Florun genelleştirilmiş doz-tepki eğrisi ( Montgomery, 1995). Azlığı diş çürümelerine fazlalığı floroz

Flor (F) Florun genelleştirilmiş doz-tepki eğrisi ( Montgomery, 1995). Azlığı diş çürümelerine fazlalığı floroz denilen diş hastalıklarına yol açar.

Çinko (Zn) • Çinko eksikliği cücelik, cilt hastalıkları, tat alma duyusunda azalma, yaraların iyileşmesinin

Çinko (Zn) • Çinko eksikliği cücelik, cilt hastalıkları, tat alma duyusunda azalma, yaraların iyileşmesinin gecikmesi gibi sorunlara yol açmaktadır. • En uygun çinko tüketimi günde 5 -40 mg aralığındadır. Günde 150 mg’ın üzerinde çinko tüketimi kansızlığa, 6000 mg’dan daha fazla bir dozun alınması ise ölüme yol açar. Dolayısıyla çinko fazlalığı da tehlikeli olup, kalpdamar hastalıklarına yol açmaktadır. • Genellikle, kalsiyum karbonatça zengin ve çinko içeriği düşük olan kumtaşlarında yetişen bitkiler çinko açısından fakirdir. Yani bölgesel çinko yetersizliği ile yerel jeoloji arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır.

Selenyum (Se) • Selenyumun oldukça nadir bulunan bir metal olup, insanın günlük gereksinimi 0.

Selenyum (Se) • Selenyumun oldukça nadir bulunan bir metal olup, insanın günlük gereksinimi 0. 006 -0. 2 mg arasındadır. • Fazla selenyum, insanda kanser, tırnak ve saçların bozulması (malformation), sinirlilik gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. • Her bitkinin selenyumu bünyesine alması ve biriktirmesi farklıdır. Örneğin, ABD’nin batısında locoweed olarak bilinen bir tür zehirli bitki türü (Astragalus) selenyumu daha çok bünyesinde biriktirebilmektedir. • Kabak, hardal ve soğan da selenyumu bünyelerine kolaylıkla almaktadır.

San Joaquin Valley’in yalınlaştırılmış enine kesiti. Selenyum’ca (Se) zengin çökeller ve toprak(s 1), Coast

San Joaquin Valley’in yalınlaştırılmış enine kesiti. Selenyum’ca (Se) zengin çökeller ve toprak(s 1), Coast Ranges çökellerinden türemiştir (USGS, 1985).

p. H ve ortamda oksijenin varlığına bağlı olarak selenyumla birlikte uranyum, molibden ve vanadyum

p. H ve ortamda oksijenin varlığına bağlı olarak selenyumla birlikte uranyum, molibden ve vanadyum gibi elementlerin çözünürlülüğü ( Montgomery, 1995).

Radon (Ra) • Bina içi bir kirletici olan radon, kayalardaki uranyumla birlikte bölgesel jeolojinin

Radon (Ra) • Bina içi bir kirletici olan radon, kayalardaki uranyumla birlikte bölgesel jeolojinin denetiminde bir yayılım sunar. Yüksek uranyum içeriğine sahip kayalar başlıca granitler, silisçe zengin volkanik kayalar, fosfatça zengin çökel kayalar, kükürtçe zengin şeyler ve bazı metamorfik kayalar olup, bunlar radon yönüyle de zengin bir içeriğe sahiptirler. • Radonun kanserojen etkileri, uranyum madenlerinin bulunduğu yüksek radyasyona sahip yerlerdeki insanlarda tanımlanmıştır. • Yüksek radyasyona sahip jeolojik ortamlarda yada radyasyon derişimi yüksek yapılarda yaşayan insanların daha yüksek bir risk altında oldukları yadsınamaz.

Çeşitli ortamlarda radon dolayısıyla meydana gelen radyoaktivite düzeyleri (USGS, 1985).

Çeşitli ortamlarda radon dolayısıyla meydana gelen radyoaktivite düzeyleri (USGS, 1985).

TARTIŞMALI BAZI İLİŞKİLER • Radyoaktivite ve sigara, • Kalp hastalıklarındaki bölgesel farklılıklar, Örneğin ABD’nin

TARTIŞMALI BAZI İLİŞKİLER • Radyoaktivite ve sigara, • Kalp hastalıklarındaki bölgesel farklılıklar, Örneğin ABD’nin Georgia eyaletinde kalp-damar hastalıkları, • İz elementlerin etkileşimleri.

Radyoaktivite ve sigara • Sigaranın içilmesiyle birlikte akciğer kanserinde bir artış olmuştur. Son zamanlarda

Radyoaktivite ve sigara • Sigaranın içilmesiyle birlikte akciğer kanserinde bir artış olmuştur. Son zamanlarda jeolojik kökene ilişkin bazı unsurların da sorumluluğu tartışılmaktadır. • Örneğin fosfatlı gübreler ve bu gübrelerin uranyum ve fosfat içerikleri nedeniyle toprağın bileşimi değişmektedir. • Toprakta uranyumdan ileri gelen radon gazının çıkışıyla birlikte, toprağın üzerinde yetişen tütün bitkisinin yaprakları tarafından adsorbe edildiği ve böylece radon ayrışırken kurşun ve bizmut izotoplarını da içeren katı radyoaktif ürünlere dönüştüğü ileri sürülmektedir. • Radyoaktif partiküller de sigaranın içilmesi sırasında ciğerlere yerleşmekte ve ciğerlerdeki partiküllerin radyasyonu kansere yol açmaktadır.

Kalp hastalıklarındaki bölgesel farklılıklar • Kalp hastalıkları ile jeolojik ortam arasında tanımlanmış ilişkiler henüz

Kalp hastalıklarındaki bölgesel farklılıklar • Kalp hastalıkları ile jeolojik ortam arasında tanımlanmış ilişkiler henüz tartışmaya açıktır. • Örneğin, ABD’nin orta kesiminde kireçtaşının yeraltı suları için akifer konumunda olduğu yerlerde içme suları sert olup bu bölgelerde yaşayan insanlarda koroner kalp hastalıklarından ileri gelen ölümler genel olarak düşüktür. • ABD’nin Atlantik kıyıları boyunca ise sular daha yumuşak olup, bu bölgelerde kalp hastalığından ileri gelen ölümler göreli olarak yüksektir. • Bu gibi veriler, kaçınılmaz olarak kalp hastalıkları ile bölgesel jeoloji arasında bir bağ olabileceğini düşündürmektedir.

ABD’nin Georgia eyaletinde kalp-damar hastalıkları (Shacklette ve diğerleri, 1970).

ABD’nin Georgia eyaletinde kalp-damar hastalıkları (Shacklette ve diğerleri, 1970).

İz elementlerin etkileşimleri • Doğal jeolojik sistemlerin neden ve sonuç ilişkilerini tanımlamak gerçekten zordur.

İz elementlerin etkileşimleri • Doğal jeolojik sistemlerin neden ve sonuç ilişkilerini tanımlamak gerçekten zordur. • Bazen belli bir elementin etkisi, diğer elementlerin varlığı ve etkileşimleri nedeniyle maskelenebilir. • Örneğin, İngiltere’de sığırlarda bakır eksikliği ile yerel jeoloji karşılaştırılmış, bu olgunun şeyllerden oluşan bölgelerde yaygın olduğu anlaşılmıştır. Fakat şeyller ve bunlardan türeyen toprak bakır yönüyle fakir değildir. • Ancak bu kayaların molibden açısından zengin olduğu, bunun da sorunun kaynağı olduğu ileri sürülmektedir. Yani, molibdenin hayvanlar tarafından fazla alınması, hayvan diyetlerindeki bakır gereksinimini arttırmaktadır.

İngiltere’ de sığırlardaki bakır eksikliği ile (yerel jeoloji tarafından denetlenen) akarsuların molibden içeriği arasındaki

İngiltere’ de sığırlardaki bakır eksikliği ile (yerel jeoloji tarafından denetlenen) akarsuların molibden içeriği arasındaki bağı gösteren iz elementlerin etkileşimi (Webb, 1971)

İran’ın Hazar Denizi kıyılarındaki toprak türleri ile geniz kanseri arasındaki ilişki (Kmet ve Mahboui,

İran’ın Hazar Denizi kıyılarındaki toprak türleri ile geniz kanseri arasındaki ilişki (Kmet ve Mahboui, 1972).

TIBBİ JEOLOJİNİN SORUNLARI • Tıbbi jeoloji çatısı altında, yerel jeoloji ile ortaya çıkan hastalıkların

TIBBİ JEOLOJİNİN SORUNLARI • Tıbbi jeoloji çatısı altında, yerel jeoloji ile ortaya çıkan hastalıkların nedenleri, türleri ve bu olguların bir rastlantıya karşılık gelip gelmediği ayrıntılı bir biçimde incelenmelidir. • Çünkü, insan faaliyetleri, jeolojik ortamda iz elementlerin derişimlerinin ve dolayısıyla doz tepki ilişkilerinin değişmesine yol açmaktadır. • Başlıca sorunlar: • 1 -İnsan faaliyetlerinin etkileri • 2 -Kullanılan yapay gübreler, • 3 -Gıdaların bölgesel ölçekte dolaşımı, • 4 -Suyun metalaşması, • 5 -İz elementlerin etkileşimi

ÖNERİLER • 1 -Tıbbi Jeoloji’ye temel olabilecek, kayatürü ve kayatürünün iz element içeriklerini içeren

ÖNERİLER • 1 -Tıbbi Jeoloji’ye temel olabilecek, kayatürü ve kayatürünün iz element içeriklerini içeren haritaların hazırlanması ve bu haritalar ışığında bölgesel hastalıkların gözden geçirilmesi, • 2 -Bileşim ve iz element içerikleri yönüyle kayatürü, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve insanlar arasında kurulan ilişkilerin ve etkileşimlerin daha çok sayıda veriyle desteklenmesi, • 3 -Doğal döngülerin işleyişleri sırasında oluşan besin zincirinin akışının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, • 4 -İz element etkileşimlerinin tıbbi özelliklerinin daha iyi anlaşılması, jeolojik faktörlerden ileri gelen çoğu hastalıkların belirlenmesini kolaylaştıracaktır.