Cu to cm trc xe p 1 Trc

  • Slides: 14
Download presentation

Cấu tạo cụm trước xe đạp 1. Trục 2. Đai ốc 4. Đai ốc

Cấu tạo cụm trước xe đạp 1. Trục 2. Đai ốc 4. Đai ốc hãm côn 3. Vòng đệm 5. Côn

Côn Đai ốc hãm côn Vòng đệm Đai ốc 1. Trục : Hai đầu

Côn Đai ốc hãm côn Vòng đệm Đai ốc 1. Trục : Hai đầu có ren để lắp vào càng xe Trục 2. Đai ốc : Lắp chặt trục với càng xe 3. Vòng đệm : Lót các chi tiết , cản trở sự lới lỏng 4. Đai ốc hãm côn: Giữ côn cố định ở một vị trí. 5. Côn: Tạo thành ổ trục. Cấu tạo cụm trước xe đạp

Trục Cô n Đai ốc hãm côn Vòng đệm Cấu tạo cum trước xe

Trục Cô n Đai ốc hãm côn Vòng đệm Cấu tạo cum trước xe đạp Chi tiết máy Đai ốc

a, Bu lông b, Đai ốc d, Bánh răng c, Lò xo e, Mảnh

a, Bu lông b, Đai ốc d, Bánh răng c, Lò xo e, Mảnh vỡ máy

Chi tiết máy quy ước a, Khung xe đạp b, Vòng bi ( bạc

Chi tiết máy quy ước a, Khung xe đạp b, Vòng bi ( bạc đạn ) c, xích xe đạp

Xích, khung xe đạp Kim máy khâu Nhóm chi tiết máy có công dung

Xích, khung xe đạp Kim máy khâu Nhóm chi tiết máy có công dung riêng Bánh răng Lò xo Bu lông Đai ốc Nhóm chi tiết máy có công dụng chung

Cấu tạo bộ ròng rọc 3. Trục 1. Móc treo 2. Giá đỡ 4.

Cấu tạo bộ ròng rọc 3. Trục 1. Móc treo 2. Giá đỡ 4. Bánh ròng rọc

Bản vẽ lắp Bộ ròng rọc 3. Trục 4. Bánh ròng rọc 1. Móc

Bản vẽ lắp Bộ ròng rọc 3. Trục 4. Bánh ròng rọc 1. Móc treo 2. Giá đỡ

Mối ghép cố định Mối ghép bằng vít Mối ghép bu lông Mối ghép

Mối ghép cố định Mối ghép bằng vít Mối ghép bu lông Mối ghép bằng hàn Mối ghép bằng đinh tán

Mối ghép động

Mối ghép động

Bài tập xe đạp

Bài tập xe đạp

Hướng dẫn về nhà -Đọc hiểu phần ghi nhớ SGK -Quan sát lại chiếc

Hướng dẫn về nhà -Đọc hiểu phần ghi nhớ SGK -Quan sát lại chiếc xe đạp kể tên các chi tiết và tìm các loại mối ghép trong đó -Đọc trước bài 25