Cu 1 Hy v s lp t ca

  • Slides: 25
Download presentation
Câu 1 * Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện một công

Câu 1 * Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn? A O Các đường dây dẫn điện được cố định như thế nào trong 1 B mạng điện và có các kiểu. Alắp đặt nào 2 trong thực tế? Hôm chúng ta sẽđiện một Câu 2 * Hãy nêu các bước lắpnayđặt mạch tìm hiểu vấn đề này trong bài học công tắc ba cực điều khiển hai đèn? mới: F- Vạch dấu khoan lỗ bảng điện lắp bảng TBĐ điện Nối dây mạch điện kiểm tra.

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Biết được phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi, kiểu ngầm 1 M ỤC T IÊ U 3 2 Hiểu được chức năng của một số phụ kiện đi kèm theo ống PVC tiết diện tròn. Nắm được yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi, kiểu ngầm

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Quan sát các hình ảnh sau và cho biết có bao ĐÁP ÁN nhiêu kiểu đặtđiện dâycủa dẫn điện trong Có 2 kiểu lắp đặt dẫn mạng trongnhà nhà. ? Kể tên + Lắplắp đặtđặt nổi đó ? các kiểu + Lắp đặt ngầm. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi 1) Khái niệm Mạng điện lắp đặt nổi là mạng điện mà dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm xà…. Thế nào là mạng điện lắp đặt kiểu nổi?

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi 1) Khái niệm a) Các vật cách điện Gồm: puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện phù hợp. 1 2 Thảo luận : 5 phút 1) Hãy mô tả cách lắp đặt dây dẫn của mạng điện kiểu nổi trong hình 1 và hình 2 ? 2) Kể tên các vật cách Puli điện sứ điện dùng trong mạng lắp đặt kiểu nổi ? 3) Phương pháp lắp đặt kiểu nổi nào (hình 1 và hình Ống cách điện 2) là thông dụng hiện nay? Lắp như vậy nhằm mục đích gì ?

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi 1) Khái niệm 2) Các vật cách điện Gồm: puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện phù hợp. - Ống cách điện: CóQuan 3 loạisát : Ống PVC, tôn, hình vàống chobọc biết có ống bọcloại kẽm, trong lót mấy ốngbên cách điệncóthông cách điện, đường kính thường dụng ? Đó là những loại nào dùng: 16; 20; 25; 32; 40 và 50 mm, ? dài 2 – 3 m chiều

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi 1) Khái niệm Sử dụng phổ biến hiện nay là ống 2) Các vật cách điện PVC tiết tròn và ống chữ nhật có Gồm: puli sứ, máng gỗ, nắp đậy ống cách điện và các phụ kiện phù hợp. - Ống cách điện: Có 3 loại : Ống PVC, ống bọc tôn và ống bọc kẽm Ống luồn dây PVC

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi 1 2 Tìm điểm khác nhau giữa hai mạng điện lắp đặt kiểu nổi trên ?

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi 1) Khái niệm 2) Các vật cách điện Gồm: puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện phù hợp. - Ống cách điện: Có 3 loại : Ống PVC, ống bọc tôn và ống bọc kẽm - Một số phụ kiện đi kèm theo ống PVC tiết diện tròn Gồm: Ống nối chữ T, ống nối chữ L, ống nối tiếp và kẹp đỡ ống. Nêu tên các phụ kiện đi kèm theo ống PVC tiết diện tròn? Kẹp 1đỡ ống Ống 4 nối chữ T Ống nối 3 chữ L Ống nối 2 tiếp

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Các phụ kiện đi kèm theo ống PVC Ống nối chữ T Cách lắp đặt Quan sát hình và cho biết : Ống nối chữ T dùng để làm gì ? Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

BÀI 11 LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Các phụ

BÀI 11 LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Các phụ kiện đi kèm theo ống PVC Cách lắp đặt Ống nối chữ L Quan sát hình và cho biết : Chức năng của ống nối chữ L ? Dùng khi nối hai ống luồn dây vuông góc nhau

BÀI 11 LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Các phụ

BÀI 11 LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Các phụ kiện đi kèm theo ống PVC Ống nối tiếp Cách lắp đặt Quan sát hình và cho biết : Công dụng ống nối tiếp ? Dùng để nối tiếp hai ống luồn dây với nhau

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Các phụ kiện đi kèm theo ống PVC Kẹp đỡ ống Cách lắp đặt Quan sát hình và cho biết : Tác dụng của kẹp đỡ ống ? Dùng để cố định ống luồn dây trên tường

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi 1 2 3 4 5 Một số phương pháp lắp đặt mạng điện bằng ống luồn dây dạng hộp.

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Quan sát hình và kết hợp I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi thông tin SGK để tìm hiểu các 1) Khái niệm yêu cầu kĩ thuật của mạng điện a) Các vật cách điện lắp đặt kiểu nổi? b) Một số yêu cầu kĩ ? met thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi ? met 220 V 500 V

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ ? met 1 2 3 220 V 500 V 4 5 6 Một số hình ảnh mô tả yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt nổi

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ ? met Kết quả ? met 220 V 1 Đường dây song với vật kiến trúc và cách mặt đất 2. 5 m trở lên… 2 Tổng tiết diện của dây trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống 3 Bảng điện cách mặt đất từ 1. 3 m – 1. 5 m 4 Khi dây đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống. 500 V 5 Không luồn dây khác cấp điện áp vào chung một ống 6 Dây dẫn đi xuyên qua tường phải luồn qua ống sứ, hai đầu nhô ra ngoài khỏi tường 10 mm

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 2. Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm Em hãy quan sát mạng điện lắp đặt kiểu ngầm và cho biết mạng điện có những đặc điểm gì?

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 2. Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm - Dây dẫn được đặt trong rãnh của các kết cấu xây dựng - Đảm bảo được vẻ đẹp mĩ thuật và tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn - Khó sữa chữa khi hỏng hóc

Em hãy so sánh ưu nhược điểm của 2 kiểu lắp đặt ? •

Em hãy so sánh ưu nhược điểm của 2 kiểu lắp đặt ? • Mạng điện lắp đặt kiểu nổi. Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm • Dây dẫn được lắp đặt nổi * Dây dẫn đặt trong các rãnh trên các vật cách điện đặt các kết câu xây dựng. . . dọc theo trần nhà, cột, dầm, * Việc lựa chọn cách đặt dây xà. . . phải phù hợp với môi trường, • Các vật cách điện: puli sứ, yêu cầu sử dụng và đảm máng gỗ, ống cách điện và bảo an toàn điện. phụ kiện phù hợp. * Đảm bảo được yêu cầu về mặt mĩ thuật, tránh được tác Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện nhưng khó sửa và dễ sửa chữa.

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ CỦNG CỐ BÀI Theo em, mạng điện lắp đặt kiểu nổi có những ưu điểm gì? * Ưu điểm: - Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn. - Dễ lắp đặt, sửa chữa. - Không phụ thuộc vào quá trình xây dựng. - Giá thành thấp.

Bài tập Hãy đánh dấu (X) vào cột “lắp đặt nổi” hoặc “lắp đặt

Bài tập Hãy đánh dấu (X) vào cột “lắp đặt nổi” hoặc “lắp đặt ngầm để khẳng định câu thể hiện đặc điểm của kiểu lắp đặt mạng điện. Đặc điểm 1. Dây dẫn được đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà. Lắp đặt nổi X nhà, cột, 2. Lắp đặt dây dẫn thường phải X tiến hành trước khi đổ bê tông. 3. Dây dẫn được đặt trực tiếp trên rãnh tường, trần nhà. 4. Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa cách điện. Lắp đặt ngầm X X

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

TIẾT 25 -BÀI 11: LẮP ĐẶT D Y DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Học bài, nghiên cứu tiếp bài 11 SGK -Sưu tầm tranh ảnh về mạng điện lắp đặt ngầm