Csillagrezgsek nyitott krdsei lpsek egy 100 ves titok

  • Slides: 21
Download presentation
Csillagrezgések nyitott kérdései lépések egy 100 éves titok felderítésében Jurcsik Johanna MTA Konkoly Thege

Csillagrezgések nyitott kérdései lépések egy 100 éves titok felderítésében Jurcsik Johanna MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet

Az RR Lyrae-csillagok asztrofizikai fontossága A csillagok radiális pulzációját jól ismerjük A megfigyelések nagy

Az RR Lyrae-csillagok asztrofizikai fontossága A csillagok radiális pulzációját jól ismerjük A megfigyelések nagy pontossággal modellezhetők Elméleti kalibrációs objektumok csillagfejlődés, pulzáció, univerzális távolságskála Könnyen mérhetők, sokan vannak Empirikus kalibrációs objektumok

fényesség A pulzáció során több csillag fényváltozása nem szabályosan ismétlődő idő A maximális fényesség

fényesség A pulzáció során több csillag fényváltozása nem szabályosan ismétlődő idő A maximális fényesség a fényváltozás teljes amplitúdójával azonos mértékű ingadozást mutathat

A Blazhko-effektus Az RR Lyrae-csillagok modulációja ~100 éve ismert (S. Blazhko, H. Shapley) Máig

A Blazhko-effektus Az RR Lyrae-csillagok modulációja ~100 éve ismert (S. Blazhko, H. Shapley) Máig nincs kielégítő magyarázata !!! Meglepően kevés csillagról van komoly mérési anyag

Mit tudunk a modulációról ? Osztályozás: a Fourier-spektrumban megjelenő modulációs csúcsok elhelyezkedése alapján pulzáció

Mit tudunk a modulációról ? Osztályozás: a Fourier-spektrumban megjelenő modulációs csúcsok elhelyezkedése alapján pulzáció frekvenciája modulációs csúcsok amplitúdó-spektrum Statisztika: Csak nagy amplitúdójú moduláció ismert! Az RR Lyrae-csillagok 10 -30%-ának fénygörbéje 10 - 1000 nap periódussal erős változást mutat Kapcsolat a pulzációval: a moduláció és a pulzáció tulajdonságai között eddig semmilyen kapcsolatot nem sikerült kimutatni frekvencia

Lehetséges magyarázat Mágneses tér torzító hatása (ferde rotátor) Radiális módushoz közeli frekvenciájú nemradiális módus

Lehetséges magyarázat Mágneses tér torzító hatása (ferde rotátor) Radiális módushoz közeli frekvenciájú nemradiális módus gerjesztődése

A sváb-hegyi csillagvizsgáló 2001 -2002 OTKA műszerpályázat Nagyfokú automatizáltság – remote observation nagyfokú kihasználtság

A sváb-hegyi csillagvizsgáló 2001 -2002 OTKA műszerpályázat Nagyfokú automatizáltság – remote observation nagyfokú kihasználtság Dedikált cél: A Blazhko-moduláció kiterjedt vizsgálata CCD többszín-fotometriai mérések alapján

A kutatás résztvevői: Jurcsik Johanna Szeidl Béla Sódor Ádám Váradi Mihály Dékány István Hurta

A kutatás résztvevői: Jurcsik Johanna Szeidl Béla Sódor Ádám Váradi Mihály Dékány István Hurta Zsombor Nagy Andrea Posztobányi Kálmán Szing Attila Vida Krisztián

idő fényesség

idő fényesség

Addig ismert legkisebb modulációs amplitúdó Addig ismert legrövidebb modulációs periódus 7, 2 nap

Addig ismert legkisebb modulációs amplitúdó Addig ismert legrövidebb modulációs periódus 7, 2 nap

A Fourier-spektrum szerkezete szerinti osztályozás különböző mintavételezés alapján eltérő eredményt ad

A Fourier-spektrum szerkezete szerinti osztályozás különböző mintavételezés alapján eltérő eredményt ad

idő fényesség

idő fényesség

Hasonlóan kis modulációs amplitúdó Még rövidebb modulációs periódus: 5, 3 nap

Hasonlóan kis modulációs amplitúdó Még rövidebb modulációs periódus: 5, 3 nap

A Fourier-spektrum szerkezete szerinti osztályozás nem megfelelő jel/zaj esetén hamis eredményt ad

A Fourier-spektrum szerkezete szerinti osztályozás nem megfelelő jel/zaj esetén hamis eredményt ad

modulációs frekvencia Kapcsolatok a pulzáció és a moduláció tulajdonságai között pulzációs frekvencia (1/periódus)

modulációs frekvencia Kapcsolatok a pulzáció és a moduláció tulajdonságai között pulzációs frekvencia (1/periódus)

Mit tudunk a modulációról ? Statisztika: Csak nagy amplitúdójú moduláció ismert! periódusú Kis amplitúdójú,

Mit tudunk a modulációról ? Statisztika: Csak nagy amplitúdójú moduláció ismert! periódusú Kis amplitúdójú, illetve 10 napnál rövidebb Az RR Lyraekimutatása csillagok 10 -30%-ának modulációk fénygörbéje 10 -statisztika 1000 napalulbecsülte periódussal a jelenség Minden korábbi erős változást mutat gyakoriságát Osztályozás : a Fourier-spektrumban megjelenő A modulációs csúcsok elhelyezkedése alapján történt modulációs csúcsok elhelyezkedése osztályozás a zajos, rossz mintavételezésű adatsorok alapján eredménye, nem tükröz valós különbségeket Kapcsolat a pulzációval: a moduláció éstaláltunk a pulzáció tulajdonságai Összefüggést a pulzáció frekvenciája és a között eddig semmilyen kapcsolatot moduláció lehetséges periódusa, illetve a nem sikerült kimutatniamplitúdója között moduláció lehetséges

Saját, állandó hozzáférésű, jól kihasznált, modernizált, kis műszer + jó program világszínvonalú, új tudományos

Saját, állandó hozzáférésű, jól kihasznált, modernizált, kis műszer + jó program világszínvonalú, új tudományos eredmény