CRTAKA TEKSTURA Nastavno podruje Oblikovanje na plohi crtanje

  • Slides: 9
Download presentation
CRTAČKA TEKSTURA Nastavno područje: Oblikovanje na plohi – crtanje Nastavna tema: Točka i crta

CRTAČKA TEKSTURA Nastavno područje: Oblikovanje na plohi – crtanje Nastavna tema: Točka i crta – crtačka tekstura Andreja Cigula, OŠ Antuna Mihanovića, Petrovsko

Kako radimo tušem i kistom? Crtamo na glatkoj strani papira kako bi kist što

Kako radimo tušem i kistom? Crtamo na glatkoj strani papira kako bi kist što lakše klizio. Kist umačemo u tuš, a mijenjanjem pritiska kista o podlogu mijenjamo debljinu crte. Kist ostavlja mnogo deblji trag od pera, a njime možemo stvarati i plohe.

Što znamo o crtama? • Crtati znači povlačiti crte. • Crte dijelimo po toku

Što znamo o crtama? • Crtati znači povlačiti crte. • Crte dijelimo po toku (duge, kratke, ravne, zakrivljene. . . ) i karakteru (tvrde, meke, tanke, guste. . . ). • Tekstura označava kakva je površina pod prstima (hrapava, glatka, gušća. . . ). • Crtačke teksture ovise o crtačkom sredstvu i pritisku ruke crtača.

CRTAČKA TEKSTURA

CRTAČKA TEKSTURA

Vincent van Gogh: Zvjezdana noć, 1889.

Vincent van Gogh: Zvjezdana noć, 1889.

Vincent van Gogh: Zvjezdana noć, 1889.

Vincent van Gogh: Zvjezdana noć, 1889.

Tražite svjetlije i tamnije tonove. Gušćim i rjeđim točkama i crtama možemo dobiti različite

Tražite svjetlije i tamnije tonove. Gušćim i rjeđim točkama i crtama možemo dobiti različite svjetlosne vrijednosti - tonove. Ako je prijelaz od gušćeg nizanja (tamnijeg) prema rjeđem nizanju (svjetlijem) postupan, možemo dobiti privid trodimenzionalnih oblika na plohi. Tako nastaje grafička modelacija.

Pogledajte poredane boce. • Takav se motiv naziva mrtvom prirodom. Opišimo u kakvom su

Pogledajte poredane boce. • Takav se motiv naziva mrtvom prirodom. Opišimo u kakvom su položaju i u kakvom su odnosu jedne prema drugima: neke su više, neke niže, neke su možda dvostruko veće od drugih. Što zamjećujete, kakve su plohe? Možemo li prikazati zaobljenost ploha na papiru? • S koje strane pada svjetlost na boce?

 • Nacrtajmo na papiru obrise boca koje vidimo. Zatim postupnim nizanjem gustih i

• Nacrtajmo na papiru obrise boca koje vidimo. Zatim postupnim nizanjem gustih i rjeđih crta i točaka (grafičkom modelacijom) pokušajte izraziti različite svjetlosne tonove. Svjetlije tonove prikazujemo rjeđim, a tamnije gušćim točkama i crtama.