CRT Cathode Ray Tube monitory Schematick rez CRT

  • Slides: 28
Download presentation
CRT (Cathode Ray Tube) monitory

CRT (Cathode Ray Tube) monitory

Schematický rez CRT obrazovkou

Schematický rez CRT obrazovkou

Systém zaostrovania troch farieb

Systém zaostrovania troch farieb

Rez CRT obrazovkou 1 – elektrónové delá 2 – zaostrovanie lúčov 3 – zaostrovacie

Rez CRT obrazovkou 1 – elektrónové delá 2 – zaostrovanie lúčov 3 – zaostrovacie cievky 4 – vychyľovacie cievky 5 – urýchľovacie napätie 6 – maska obrazovky 7 – tienidlo obrazovky 8 – detail luminoforu

Rez tienidlom obrazovky A – luminofor obraz. bodu Dráha elektrónového lúča na tienidle obrazovky

Rez tienidlom obrazovky A – luminofor obraz. bodu Dráha elektrónového lúča na tienidle obrazovky Neprekladané riadkovanie ( NI ) B – tieniaca maska Priamy beh C – ochranné sklo obrazovky Spätný beh riadkový Spätný beh snímkový

CRT monitory Výhody § Lacné § Verné farby § Vysoká obnovovacia schopnosť § Fyzicky

CRT monitory Výhody § Lacné § Verné farby § Vysoká obnovovacia schopnosť § Fyzicky odolné Nevýhody § Žiarenie, namáhavé pre oči § Veľké a ťažké § Geometrické vady obrazu, rozostrené rohy § Neekologické: olovo, vákuum – hrozba implózie § Energeticky náročné

LCD monitory

LCD monitory

LCD monitory Kvalitatívne parametre : § § § § § Pomer strán Veľkosť obrazu

LCD monitory Kvalitatívne parametre : § § § § § Pomer strán Veľkosť obrazu Veľkosť zobrazovaného bodu Natívne rozlíšenie Doba odozvy Kontrastný pomer Pozorovací uhol Jas Spotreba Výbava

Pomer strán obrazu 4: 3 16: 10 1024 x 768 1024 x 640 5:

Pomer strán obrazu 4: 3 16: 10 1024 x 768 1024 x 640 5: 4 1024 x 819 16: 9 1024 x 576 LCD displej sa dá vyrobiť v ľubovoľnej kombinácii pomerov strán Udáva pomer medzi počtom bodov na riadky a počtom bodov na stĺpcoch (4: 3, 16: 9)

Rozmerové parametre LCD monitorov 4 : 3 4: 3 5: 4 Šírka [ pixel

Rozmerové parametre LCD monitorov 4 : 3 4: 3 5: 4 Šírka [ pixel ] Výška [ pixel ] Uhloprie čka [ inch ] 1024 768 12, 1 “ 246 1024 768 15 “ 1280 1024 1280 5 : 4 Rozmery displ. [mm] [ mm ] Počet pixel / inch 184 0, 255 0, 240 307, 3 105, 73 304 228 0, 297 381, 0 85, 56 17 “ 338 270 0, 264 431, 8 96, 19 1024 19 “ 376 301 0, 294 482, 6 86, 47 1400 1050 15 “ 304, 8 228, 6 0, 218 381, 0 116, 67 1400 1050 19 “ 386, 1 289, 6 0, 258 0, 276 482, 6 92, 11 1600 1200 20, 1 “ 408 306 0, 255 510, 5 99, 61 1600 1200 21 “ 432 324 0, 270 533, 4 94, 07 Š [mm] Veľkosť bodu uhlopriečka

LCD monitory Veľkosť obrazu § veľkosť uhlopriečky obrazu udávaná v palcoch § 1 palec

LCD monitory Veľkosť obrazu § veľkosť uhlopriečky obrazu udávaná v palcoch § 1 palec = 2, 54 cm § v súčasnosti sa predávajú 17“, 19“, 20“, 21“, 22“, 24“ monitory Veľkosť zobrazovaného bodu § udáva vzdialenosť medzi dvoma subpixelmi jednej a tej istej farby § bežne 0. 24 mm § menší bod znamená väčšiu ostrosť a viac detailov

Rozmerové parametre LCD monitorov 16 : 10 šírka [ pixel] Uhloprieč ka výška [

Rozmerové parametre LCD monitorov 16 : 10 šírka [ pixel] Uhloprieč ka výška [ inch ] [ pixel ] Rozmery displ. Veľkosť bodu Uhlopriečka šírka [mm] výška [mm] udáv. [mm] vypoč. [ mm ] Počet pixel / inch 1280 800 15, 4 “ 331 208 0, 260 391, 2 98, 22 1440 900 19 “ 408, 2 255, 1 0, 284 0, 283 482, 6 89, 6 1680 1050 20 “ 433, 4 270, 9 0, 258 508 98, 46 1680 1050 21, 1 “ 453, 6 283, 5 0, 270 535, 9 94, 07 1680 1050 22 “ 473, 8 296, 1 0, 282 558, 8 90, 07 1920 1200 22, 2 “ 478 299 0, 249 563, 9 102, 03 1920 1200 24 “ 518 324 0, 282 0, 270 609, 6 94, 15 1920 1200 27 “ 581, 6 363, 5 0, 303 685, 8 83, 86 1920 1600 30 “ 646, 2 403, 9 0, 250 0, 252 762 100, 63

Formáty a rozlíšenia LCD monitorov Označenie QVGA Šírka Výška Počet pix Pomer Quarter VGA

Formáty a rozlíšenia LCD monitorov Označenie QVGA Šírka Výška Počet pix Pomer Quarter VGA 320 240 9 976 800 4: 3 Video Graphics Array 640 480 307 200 4: 3 Super VGA 800 600 480 000 4: 3 Extended Graphics Array 1024 768 786 432 4: 3 SXGA Super XGA 1280 1024 1 310 720 5: 4 SXGA+ Super XGA+ 1400 1050 1 470 000 4: 3 UXGA Ultra XGA 1600 1200 1 920 000 4: 3 QXGA Quad XGA 2048 1536 3 145 728 4: 3 QSXGA Quad Super XGA 2560 2048 5 242 880 5: 4 WXGA Widescreen XGA 1280 800 1 024 000 16 : 10 WXGA+ Widescreen XGA+ 1440 900 1 296 000 16 : 10 WSXGA Widescreen Super XGA 1680 1050 1 764 000 16 : 10 WUXGA Widescreen Ultra XGA 1920 1200 2 304 000 16 : 10 WQXGA Widescreen Quad XGA 2560 1600 4 096 000 16 : 10 VGA SVGA XGA

LCD monitory Natívne rozlíšenie § Prirodzené rozlíšenie pre daný monitor § LCD monitor je

LCD monitory Natívne rozlíšenie § Prirodzené rozlíšenie pre daný monitor § LCD monitor je zložený z matice pixelov, každý pixel je 1 zobrazovací bod. Ak si v OS zvolíme rozlíšenie, kt. zodpovedá natívnemu rozl. , k 1 zobrazovaciemu bodu prislúcha 1 pixel -> obraz je s týmto nastavením najostrejší a najčistejší § Pri inom rozlíšení dochádza k interpolácii, teda systém si doráta chýbajúce body a prispôsobí ich tak, že farba jednotlivých bodov sa rozmiešava medzi iné pixely § 1600 x 1200 800 x 600 1280 x 1024

LCD monitory Doba odozvy § čas, za ktorý sa jeden bod dostane z aktívneho

LCD monitory Doba odozvy § čas, za ktorý sa jeden bod dostane z aktívneho stavu (čierna) do inaktívneho stavu (biela) a späť § udáva sa v milisekundách § rýchlejšie prekresľovanie znamená väčšiu ostrosť v rýchlych scénach

LCD monitory Jas § maximálny jas bieleho bodu § typicky 300 cd/m 2 Kontrastný

LCD monitory Jas § maximálny jas bieleho bodu § typicky 300 cd/m 2 Kontrastný Kontrastn pomer § jasový rozdiel medzi bielym ( maximálne rozžiareným a čiernym bodom ) § typicky 800: 1 § nízky kontrastný pomer spôsobuje, že čierna nie je čierna, ale sivá

LCD monitory Pozorovací uhol § § § Obraz nie je viditeľný z každého uhla

LCD monitory Pozorovací uhol § § § Obraz nie je viditeľný z každého uhla Typicky 120° nízky pozorovací uhol sa používa pre bezpečnostné displeje ( v bankách )

LCD monitory Výbava § § § § D-SUB - D-subminiature – elektrický konektor RGB

LCD monitory Výbava § § § § D-SUB - D-subminiature – elektrický konektor RGB vstup VGA - analógový vstup DVI - digitálny vstup VIDEO vstup TV / DVBT tuner PIVOT – umožňuje otočiť monitor o 90° reproduktory, web kamera, prekrytie sklom kvôli zvýšeniu odolnosti, . . .

Vplyv polarizačných filtrov na prechod nepolarizovaného svetla Okolité svetlo je nepolarizované • • použitím

Vplyv polarizačných filtrov na prechod nepolarizovaného svetla Okolité svetlo je nepolarizované • • použitím polarizačného filtra bude svetlo prepúšťané iba v jednej rovine • pri použití dvoch navzájom kolmých polarizačných filtrov raz polarizované svetlo už neprejde druhým filtrom

Princíp činnosti tekutých kryštálov

Princíp činnosti tekutých kryštálov

Princíp činnosti tekutých kryštálov • tekutý kryštál svojou štruktúrou v beznapäťovom stave prirodzene pootáča

Princíp činnosti tekutých kryštálov • tekutý kryštál svojou štruktúrou v beznapäťovom stave prirodzene pootáča prechádzajúce polarizované svetlo o 90 stupňov • preto sú polarizačné filtre otočené navzájom o 90 stupňov • pripojením napájacieho napätia sa toto pootočenie zmení tak, že množstvo prechádzajúceho svetla sa zmenší. Ak je toto napätie dostatočne veľké, tekuté kryštály sa natočia tak, že svetlo cez ne vôbec neprejde Offline Online • riadením veľkosti napätia sa teda ovplyvňuje množstvo svetla, prechádzajúceho cez kryštál

Obrazový bod LCD displeja Každý pixel farebného LCD monitora je zložený z troch subpixelov.

Obrazový bod LCD displeja Každý pixel farebného LCD monitora je zložený z troch subpixelov. Pre červenú, zelenú a modrú farbu

Druhy LCD displejov § TN-LCD (Twisted Nematic - LCD) – pootočenie molekúl LQ o

Druhy LCD displejov § TN-LCD (Twisted Nematic - LCD) – pootočenie molekúl LQ o 90 stupňov § STN-LCD (Super TN-LCD) - pootočenie molekúl LQ až o 270 stupňov § Pasivní matice (Passive Matrix) - bunka sa určuje pomocou riadka a stĺpca, čiže matica je tvorená pozdĺžnymi a priečnymi elektródami a každý bod je určený svojim riadkom a stĺpcom § Aktivní matice ( TFT – Thin Film Transistor ) každú bunku (pixel) riadi priamo tranzistor

Rez TFT panelom

Rez TFT panelom

LCD (18) § Zapojenie pixelov aktívneho LCD displeja R G B Adresácia riadku LC

LCD (18) § Zapojenie pixelov aktívneho LCD displeja R G B Adresácia riadku LC LC LC Spoločná elektróda LC Adresácia stĺpcea LC LC LC = Liquid Crystal

LCD Monitory Výhody § § Menej unavujú oči Skladné a estetické Geometricky presný obraz

LCD Monitory Výhody § § Menej unavujú oči Skladné a estetické Geometricky presný obraz Energeticky nenáročné Nevýhody § § Dlhšia doba odozvy Nerovnomerné podsvietenie Drahé na výrobu Nepresný obraz pri zmene prirodzeného rozlíšenia

CRT vs LCD Parametr Jas Kontrast Pozorovací úhel Chyby konvergence Ostrost Geometrie obrazu Chybné

CRT vs LCD Parametr Jas Kontrast Pozorovací úhel Chyby konvergence Ostrost Geometrie obrazu Chybné (defektní) pixely Vstupní signál Možná rozlišení Vyladění barev Jednotnost (uniformita) Čistota (kvalita) barev Mihotání (blikání) obrazu Ovlivnitelnost mag. polem Rychlost odezvy pixelu Spotřeba elektrické energie Rozměry/hmotnost CRT 80 – 120 cd/m 2 350: 1 – 700: 1 více než 150º 0, 2 – 0, 3 mm uspokojivé – velmi dobré možné chyby žádné pouze analogový libovolné foto kvalita občas jasnější uprostřed velmi dobrá žádné nad 85 Hz závisí na odstínění nepozorovatelná 60 – 160 W větší LCD (TFT) 170 – 300 cd/m 2 150: 1 – 1500: 1 90º – 178º žádné velmi dobré perfektní až 8 chyb. pixelů analogový nebo digitální dáno HW / interpolace uspokojivé občas jasnější na kraji horší až průměrná žádné žádná 5 – 50 ms 25 – 90 W menší