Cost ac Effeithiolrwydd Diwallu Anghenion Iaith Cleifion Elizabeth

  • Slides: 22
Download presentation
Cost ac Effeithiolrwydd Diwallu Anghenion Iaith Cleifion Elizabeth A. Jacobs, MD MPP Athro Cyswllt

Cost ac Effeithiolrwydd Diwallu Anghenion Iaith Cleifion Elizabeth A. Jacobs, MD MPP Athro Cyswllt Meddygaeth John H. Stroger, Jr. Hospital of Cook County a Rush University Medical Center Cynhadledd y Gymraeg mewn Gofal Iechyd Caerdydd, Cymru Mawrth 27, 2010

Rhwystrau Ieithyddol i Fynediad i Ofal Iechyd • 21 miliwn o breswylwyr yr UDA

Rhwystrau Ieithyddol i Fynediad i Ofal Iechyd • 21 miliwn o breswylwyr yr UDA yn siarad Saesneg yn llai na “da iawn” 1 • Nid yw nifer o sefydliadau gofal iechyd yn darparu gwasanaethau mynediad iaith digonol 2, 3 • Rheswm a roddir yn aml yw cost 4, 5 1 2000 Cyfrifif yr UDA; 2 Wirthlin Worldwide 2001, 3 Vandervort a Melkus 2003; 4 Graham 2001; Radcliffe 2001; 5 Gadon, Balch, a Jacobs

Beth ydym yn ei wybod am Gostau? • Cost rhwystrau ieithyddol • Cost gwasanaethau

Beth ydym yn ei wybod am Gostau? • Cost rhwystrau ieithyddol • Cost gwasanaethau mynediad iaith • Cost a budd darparu gwasanaethau mynediad iaith

Cost Rhwystrau Ieithyddol • Costau Posibl: – Costau cyfle – Defnydd cynyddol o adnoddau

Cost Rhwystrau Ieithyddol • Costau Posibl: – Costau cyfle – Defnydd cynyddol o adnoddau – Costau cymdeithasol – Risg o esgeulustod

Costau Cyfle • Olrhain y defnydd o gyfieithwyr mewn ysbyty seciatryddol yn Ne Affrica

Costau Cyfle • Olrhain y defnydd o gyfieithwyr mewn ysbyty seciatryddol yn Ne Affrica 6 • 67% o staff nyrsio • 10% gofalwyr • Cyfrifodd yr awdurdon y gost o golli cynhyrchiant y staff a oedd yn ddwbl y gost o gyflogi cyfieithwyr 6 Drennan, 1996

Defnydd Cynyddol o Adnoddau • Roedd rhwystrau ieithyddol rhwng meddygon a rhieni yn cynyddu

Defnydd Cynyddol o Adnoddau • Roedd rhwystrau ieithyddol rhwng meddygon a rhieni yn cynyddu nifer y profion diagnostig a hyd yr arhosiad mewn adran frys pediatreg (ED)7 • Pan oedd rhwytr ieithyddol yn bresennol roedd costau’r profion yn llawer uwch $145 vs. $104 7 Hampers, et al, 1999

Costau Cymdeithasol • Rhwystrau ieithyddol wedi’u cysyllltu gyda nifer o anghydraddoldebau mewn iechyd a

Costau Cymdeithasol • Rhwystrau ieithyddol wedi’u cysyllltu gyda nifer o anghydraddoldebau mewn iechyd a gofal iechyd • Mae’r anghydraddoldebau hyn yn gysylltiedig â chynnydd mewn afiachusrwydd, marwolaethau, a chollli cynhyrchiant

Esgeulustod • Camddehongli un gair Sbaeneg wedi arwain at setliad esgelustod $71 miliwn yn

Esgeulustod • Camddehongli un gair Sbaeneg wedi arwain at setliad esgelustod $71 miliwn yn gysylltiedig ag achos o cwadriplegia y gellid fod wedi’i osgoi. 8 • Yn yr achos hwn cafodd Intoxicado ei gamddeall i olygu "intoxicated" yn hytrach na’r ystyr bwriedig sef “teimlo’n sâl yn y stumog. "

Cost Gwasanaethau Iaith • Costau Posibl: – Darparu gwasanaethau mynediad iaith – Mwy o

Cost Gwasanaethau Iaith • Costau Posibl: – Darparu gwasanaethau mynediad iaith – Mwy o ddefnydd o ofal iechyd

Darparu Gwasanaethau Iaith • Office of Management and Budget: – Amcangyfrif fod cost gwasanaethau

Darparu Gwasanaethau Iaith • Office of Management and Budget: – Amcangyfrif fod cost gwasanaethau mynediad iaith yn cynrychioli 1. 5 -2% o’r holl gostau gofal iechyd 4 • Cost darparu cyfieithwyr: – Costau allgleifion-$279 i bob person bob blwyddyn 9 – Costau mewngleifion-$234 i bob person/ 6 months 10 – Cyfarfodydd HCIN ar gyfartaledd $20. 19 - $25. 29 4 Graham J, 2001; 9 Jacobs et al. 2004; 10 Jacobs, Sadowski, Rathouz, 2007

Cynnydd yn y defnydd o Ofal Iechyd • Roedd darparu gwasanaethau cyfieithu digonol yn

Cynnydd yn y defnydd o Ofal Iechyd • Roedd darparu gwasanaethau cyfieithu digonol yn cynyddu’r defnydd o 11: – Ymweliadau swyddfa – Presgripsiynau amlroddadwy – Gofal ataliol • Amcangyfrifir fod y gost yn $45 ar gyfer pob person oedd yn derbyn yr ymyriad 9 11 Jacobs et al. 2001; 9 Jacobs et al. 2004

Cynydd yn Amser yr Ymweliad • Defnydd o gyfieithwyr wedi cynyddu amser cyfarfodydd gofal

Cynydd yn Amser yr Ymweliad • Defnydd o gyfieithwyr wedi cynyddu amser cyfarfodydd gofal sylfaenol ar gyfer meddygon preswyl, gan gynyddu cost yr ymweliad 15 -25%12 • Astudiaethau eraill heb ddod o hyd i gynnydd yn amser y cyfarfodydd ymweld, a felly’r costau, mewn cyfarfodydd gyda chyfieithwyr 13, 14 12 Kravitz, et al. 2000; 13 Fagan et al. 2003; 14 Tocher a Larson, 1999

Cost a budd Darparu Gwasanaethau Iaith • A yw darparu gwasanaethau yn lleihau costau?

Cost a budd Darparu Gwasanaethau Iaith • A yw darparu gwasanaethau yn lleihau costau? • A yw darparu gwasanaethau yn llleihau’r risg o esgeulustod?

Gwasanaethau Iaith yn Lleihau Costau Ymweld ED • Defnydd o gyfieithwyr wedi’u hyfforddi mewn

Gwasanaethau Iaith yn Lleihau Costau Ymweld ED • Defnydd o gyfieithwyr wedi’u hyfforddi mewn ED oedolion ddim wedi newid costau ymweliadau 15 ac: • • cynnydd yn nwysedd gwasanaethau cyfradd dychwelyd ED is cynnydd yn y defnydd o glinigau taliadau 30 -diwrnod is • Roedd y defnydd o gyfieithwyr wedi’u hyfforddi mewn ED pediatreg yn lleihau costau pan oedd rhwystr ieithyddol yn bresennol 16 15 Bernstein J et al. 2002; 16 Hampers a Mc. Nulty. 2002

Gwasanaethau Ieithyddol a Chostau Ysbyty-I • Doedd ymyriad gwasanaeth cyfieithwyr ddim yn cael effaith

Gwasanaethau Ieithyddol a Chostau Ysbyty-I • Doedd ymyriad gwasanaeth cyfieithwyr ddim yn cael effaith sylweddol ar: • • • Hyd yr arhosiad yn yr ysbyty Ymgynghoriadau Profion radioleg diagnostig Adherence to outpatient follow-up Ysbyteiddio ar ôl gadael yr ysbyty Ymweliadau ED ar ôl gadael yr ysbyty • Ac felly’r costau ar gyfer mewngleifion oedolion 10 10 Jacobs, Sadowski, Rathouz, 2007

Costau Gwasanaethau Iaith ac Ysbytai-II • Roedd cleifion oedd yn siarad Sbaeneg a oedd

Costau Gwasanaethau Iaith ac Ysbytai-II • Roedd cleifion oedd yn siarad Sbaeneg a oedd gyda meddyg a oedd yn rhugl mewn Sbaeneg yn arwain at ostyngiad sylweddol yn nifer yr ymwelidau ED ar ôl gadael yr ysbyty, gan leihau costau fesul $92 i bob claf Sbaeneg ei iaith dros gyfnod yr astudiaeth. 10 10 Jacobs, Sadowski, Rathouz, 2007

Beth wyddom ni am Gostau? • Cost rhwystrau iaith • • Costau cyfle Cynnydd

Beth wyddom ni am Gostau? • Cost rhwystrau iaith • • Costau cyfle Cynnydd yn y defnydd o adnoddau Costau cymdeithasol Risg o esgeulustod • Cost gwasanaethau mynediad iaith • Darpariaeth gwasanaethau mynediad iaith • Cynnydd yn y defnydd o ofal iechyd • Cost a budd darparu gwasanaethau mynediad iaith • Ydi darparu gwasanaethau yn lleihau costau? • Ydi darparu gwasanaethau yn lleihau’r risg o esgeulustod?

Beth am Fuddion Eraill? • Pa fudd sy’n bwysig? Y rhai ar gyfer •

Beth am Fuddion Eraill? • Pa fudd sy’n bwysig? Y rhai ar gyfer • Cleifion • Darparwyr • Cymdeithas • Pob un o’r uchod? • Ai costau yw’r unig beth sy’n bwysig?

“I wanted to ask them about my illness. I couldn’t because there was no

“I wanted to ask them about my illness. I couldn’t because there was no one to help me [communicate]. ”

Cyfeiriadau 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2000 US Census

Cyfeiriadau 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2000 US Census Wirthlin Worldwide. New Survey Shows Language Barriers Causing Many Spanish -speaking Latinos to Skip Care. 2001. Robert Wood Johnson Foundation. Vandervort EB, Melkus GD. Linguistic Services in Ambulatory Clinics. Journal of Transcultural Nursing. 2003; 14(4): 358 -366. Graham, J. Assessment of Cost and Benefits Associated with the Implementation of Executive Order 13166. Federal Register. 2001; 66(231); 59824 -25. Gadon M, Balch G, Jacobs E. Private Practice Perspectives on Caring for Rapidly Growing Limited English Proficient Populations. In press, Journal of General Internal Medicine. Drennan G. Counting the Costs of Language Services in Psychiatry. South African Medical Journal. 1996; 86(4): 343 -45. Hampers LC, Cha S, Gutglass DJ, Binns HJ, Krug SE. Language Barriers and Resource Utilization in a Pediatric Emergency Department. Pediatrics. 1999; 103(6): 1253 -56. Harsham P. A Misinterpreted Worth $71 Million. Medical Economics. 1984; 61(5): 289 -292. Jacobs EA, Shepard DS, Suaya JA, Stone EL. Overcoming Language Barriers in Health Care: Costs and Benefits of Interpreter Services. American Journal of Public Health. 2004; 94(5): 866 -9. Jacobs EA, Sadowski L, Rathouz PJ. The Impact of an Enhanced Interpreter Service Intervention on Hospital Costs and Patient Satisfaction. Journal of General Internal Medicine. 2007

Cyfeiriadau (parh) 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jacobs EA, Lauderdale DS, Meltzer DO,

Cyfeiriadau (parh) 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jacobs EA, Lauderdale DS, Meltzer DO, Shorey JM, Levinson W , Thisted R. Impact of Interpreter Services on Delivery of Health Care to Limited-English-Proficient Patients. Journal of General Internal Medicine. 2001; 16: 468 -474. Kravitz RL, Helms LJ, Azari R, Antonius D, Melnikow J. Comparing the Use of Physician Time and Health Care Resources among Patients Speaking English, Spanish, and Russian. Medical Care. 2000; 38(7): 728738. Fagan MJ, Diaz JA, Reinart SE, Sciamanna CN, Fagan DM. Impact of Interpretation Method on Visit Length. Journal of General Internal Medicine. 2003; 14: 303 -309 Tocher TM, Larson EB. Do Physicians Spend More Time with Non. English-Speaking Patients? Journal of General Internal Medicine. 1999; 18: 634 -38. Bernstein J, Bernstein E, Dave A, Hardt E, James T, Linden J, Mitchell P, Oishi T, Safi C. Trained Medical Interpreters in the Emergency Department: Effects on Services, Subsequent Charges, and Follow-up. Journal of Immigrant Health. 2002; 4: 171 -76. Hampers LC, Mc. Nulty JE. Professional Interpreters and Bilingual Physicians in a Pediatric Emergency Department. Archives of Pediatric Adolescent Medicine. 2002; 156: 1108 -13.