continuiteit van zorg Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg

  • Slides: 31
Download presentation
continuiteit van zorg Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg suïcide pogers GGD Amsterdam: Marcel Buster,

continuiteit van zorg Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg suïcide pogers GGD Amsterdam: Marcel Buster, Monique van Raan St. Lucas Andreas Ziekenhuis: Adriaan Honig, Anton Vergouwen

continuiteit van zorg Inhoud “Toels” GGD Amsterdam/ SLAZ Achtergronden en doelstellingen project Beschrijving van

continuiteit van zorg Inhoud “Toels” GGD Amsterdam/ SLAZ Achtergronden en doelstellingen project Beschrijving van het project (1 e fase) De praktijk “Samen werken aan continuiteit van zorg” Reflectie op basis van jullie en onze ervaringen

continuiteit van zorg Achtergrond Doelgroep: hoog risico groep voor suicide § Personen die als

continuiteit van zorg Achtergrond Doelgroep: hoog risico groep voor suicide § Personen die als gevolg van een suïcidepoging op SEH gezien worden. § Incidentie naar schatting: 2 suïcides per 100 pers. per jaar – algemene NL bevolking: 1 per 10. 000 inw per jaar § Landelijk 15. 000 TS op SEH 2/100 300 suïcides

continuiteit van zorg Achtergrond Aanleiding § Advies Trimbos m. b. t. preventie suïcide “Het

continuiteit van zorg Achtergrond Aanleiding § Advies Trimbos m. b. t. preventie suïcide “Het ontbreekt vooral nog aan goede nazorg en heldere afspraken hierover met instanties in de regio. ” § Gekozen voor project met Case management

continuiteit van zorg Achtergrond Doelstellingen § Begeleiden naar nieuwe zorg, continuering van de zorg.

continuiteit van zorg Achtergrond Doelstellingen § Begeleiden naar nieuwe zorg, continuering van de zorg. § Case-management met de handen op de rug § Overzicht kenmerken van de suïcidepogers. § Signaleren van de knelpunten t. a. v. toeleiding tot zorg cq continuiteit van de zorg na de suïcide poging.

continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 pilotproject § Doelgroep: alle personen n. a. v.

continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 pilotproject § Doelgroep: alle personen n. a. v. suïcidepoging in behandeling bij SEH van St. Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ). § Achtergrondgegevens, toestemming tijdens opname door Consultatieve Psychiatrische Dienst. § Standaard 3 x face to face contact met Case Manager § Indien nodig tussentijds Case Management.

continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Kenmerken van suïcidepogers 1 e jaar 63% ♀

continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Kenmerken van suïcidepogers 1 e jaar 63% ♀ ♀: gem. 36 jr ♂: gem. 44 jr Etnische achtergrond: 42% niet westers

8 continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Suïcidepoging: methode % Uitsluitend verbaal 9% Intoxicatie

8 continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Suïcidepoging: methode % Uitsluitend verbaal 9% Intoxicatie 86% Snijden 6% Strangulatie - Sprong - Verhanging - Anders 3%

9 continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Aanleiding volgens patiënt % Relatieproblemen 40% Eenzaamheid

9 continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Aanleiding volgens patiënt % Relatieproblemen 40% Eenzaamheid 27% Problemen werk/ontslag/werkloos 19% Financiële problemen 13% Somatische problemen 10% Huisvesting 8% Acculturatieproblemen 4% Anders 44%

10 continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Onderliggende psychiatrie volgens CPD % As 1

10 continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Onderliggende psychiatrie volgens CPD % As 1 diagnose 89% - Depressie / manie 42% - Middelenafhankelijkheid, misbruik 34% - Angst 10% - Psychotische stoornis 6% As 2 diagnose (persoonlijkheids-st. ) - Diagnose 35% - Uitgestelde diagnose 34%

11 continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Behandeling SLAZ % Enkel bezoek SEH 29%

11 continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Behandeling SLAZ % Enkel bezoek SEH 29% somatische opname 41% PAAZ 27% Uitslaapbed: 15% Opname: 12%

12 continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Contact met verslavingszorg en/of GGZ? n %

12 continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Contact met verslavingszorg en/of GGZ? n % Nooit 33 21% Vroeger 31 19% Actueel 97 60%

13 continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Advies % Huisarts 13% Continueren huidige zorg

13 continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Advies % Huisarts 13% Continueren huidige zorg 58% Nieuwe zorg 29%

continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Lukt het om mensen te bereiken voor face

continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Lukt het om mensen te bereiken voor face to face contact?

continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Lukt het om mensen te bereiken voor face

continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Lukt het om mensen te bereiken voor face to face contact? Jongeren moeilijk te bereiken (30%)

continuiteit van zorg Casemanagement Luisteren / Problemen bespreken Steunen / Motiveren Mobiliseren steunsysteem Informeren

continuiteit van zorg Casemanagement Luisteren / Problemen bespreken Steunen / Motiveren Mobiliseren steunsysteem Informeren Actief contact hulpverlening Bemiddelen / mediation

continuiteit van zorg Perceptie van de patiënt

continuiteit van zorg Perceptie van de patiënt

continuiteit van zorg Bijdrage case management (volgens patiënt)

continuiteit van zorg Bijdrage case management (volgens patiënt)

continuiteit van zorg Bijdrage Case Management

continuiteit van zorg Bijdrage Case Management

continuiteit van zorg Bijdrage Case Management aan therapietrouw (volgens case manager) in contact met

continuiteit van zorg Bijdrage Case Management aan therapietrouw (volgens case manager) in contact met GGZ / VZ bij eerste ftf contact

continuiteit van zorg Conclusies 1 e pilot fase § Een face to face contact

continuiteit van zorg Conclusies 1 e pilot fase § Een face to face contact is zeer arbeidsintensief en ook niet altijd nodig. § Bij personen die tijdens het eerste gesprek nog niet in zorg zijn, zijn zowel de casemanager als de patiënt er vaker van overtuigd dat de interventie een positief effect heeft gehad. § Het structureel verzamelen van informatie over de patiënten bij de SEH levert waardevolle informatie op.

continuiteit van zorg Aanpassingen 2 e fase § Een beperkte groep wordt benaderd: –

continuiteit van zorg Aanpassingen 2 e fase § Een beperkte groep wordt benaderd: – Personen zonder actueel contact met GGZ of verslavingszorg – Personen waarbij SEH opname niet direct gevolgd wordt door een opname op de psychiatrische afdeling. – Artsen kunnen altijd patiënten aandragen bij ‘niet pluis gevoel’ § Eerste contact is telefonisch, gevolgd door casemanagement op maat. § Efficienter: uitbreiding van het project naar ander ziekenhuis.

continuiteit van zorg Workshop § Drie groepen, twee fases § Eerste deel: knelpunten benoemen,

continuiteit van zorg Workshop § Drie groepen, twee fases § Eerste deel: knelpunten benoemen, vragen stellen!! – Per groep formuleren van problemen, vragen of knelpunten m. b. t. toeleiding tot, continuiteit van zorg na een suïcide poging.

continuiteit van zorg Workshop § Drie groepen, twee fases § Eerste deel: knelpunten benoemen,

continuiteit van zorg Workshop § Drie groepen, twee fases § Eerste deel: knelpunten benoemen, vragen stellen!! – Per groep formuleren van problemen, vragen of knelpunten m. b. t. toeleiding tot, continuiteit van zorg na een suïcide poging. § Tweede deel: oplossingen bedenken, antwoorden geven!! – Doorschuiven: uw groep formuleert de antwoorden op de vragen / knelpunten die benoemd zijn door de vorige groep.

continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden Sociale omgeving …. SEH …. Patiënt …. ….

continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden Sociale omgeving …. SEH …. Patiënt …. …. Huisarts …. GGZ

continuiteit van zorg Onze ervaringen t. a. v. knelpunten! § Schaamte is belangrijke reden

continuiteit van zorg Onze ervaringen t. a. v. knelpunten! § Schaamte is belangrijke reden advies voor nazorg niet op te volgen. § Bagatelliseren van TS § Verwijzing (huisarts/nieuwe hulp) loopt stroef indien de patiënt zelf contact moet leggen. § Veel waardering van patiënt als hulpverlener contact zoekt. § Moeilijk contact te maken met jonge allochtone vrouwen. § Advies was vaak vergeten. § Patiënten hebben moeite met bejegening op SEH.

continuiteit van zorg Bedankt voor uw aandacht en bijdrage aan de discussie!!

continuiteit van zorg Bedankt voor uw aandacht en bijdrage aan de discussie!!

continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden SEH § Attitude van personeel t. a. v.

continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden SEH § Attitude van personeel t. a. v. patiënt § Informatie/instructie naar GGZ/verslavingszorg, huisarts

continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden patiënt, omgeving van de patiënt. § Schaamte §

continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden patiënt, omgeving van de patiënt. § Schaamte § Onzekerheid § (Wens tot) vergeten

continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden GGZ/Verslavingszorg § (Pro)actieve houding § Wachttijden / procedures

continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden GGZ/Verslavingszorg § (Pro)actieve houding § Wachttijden / procedures § Geen ‘klik’

continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden GGZ/Verslavingszorg § (Pro)actieve houding

continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden GGZ/Verslavingszorg § (Pro)actieve houding