Context sociohistric del segle XIX Segle XIX Context

  • Slides: 7
Download presentation
Context sociohistòric del segle XIX

Context sociohistòric del segle XIX

Segle XIX: Context històric l l l 4 revolucions (1789, 1830, 1848, 1870 -71)

Segle XIX: Context històric l l l 4 revolucions (1789, 1830, 1848, 1870 -71) 3 repúbliques (1792 -95, 1848 -51, 1870 -1940) 2 imperis (Napoleó I, Napoleó III)

Segle XIX: Context històric l l 1804 -1814: Imperi de Napoleó 1815 -1830: La

Segle XIX: Context històric l l 1804 -1814: Imperi de Napoleó 1815 -1830: La Restauració: Louis XVIII, Carles X 1830: Revolució de Juliol 1830 -1848: Rei Lluís Felip d’Orleans. Desenvolupament del socialisme i el sindicalisme: St. Simon, Fourier, Proudhon et Blanqui

Segle XIX: Context històric l l l Colonialisme: Algèria, Vietnam. 1846 -1847: Crisi econòmica

Segle XIX: Context històric l l l Colonialisme: Algèria, Vietnam. 1846 -1847: Crisi econòmica i caiguda del regne de Lluís Felip d’Orleans 1848: Revolució i II República 1851: Colp d’estat de Lluís Napoleó 1851 -1870: Segon Imperi 1870: Guerra de Prússia

Segle XIX: Context històric l l 1871: La Comuna 1870 -1914: Tercera República 1898:

Segle XIX: Context històric l l 1871: La Comuna 1870 -1914: Tercera República 1898: Cas Dreyfus 1904 El govern francès trenca les relacions amb el Vaticà i reclama la llibertat de culte. Assistim a la separació definitiva de l’església i l’estat.

Segle XIX: context cultural l l 1830 -1848: Romanticisme i burgesia: Víctor Hugo, Lamartine

Segle XIX: context cultural l l 1830 -1848: Romanticisme i burgesia: Víctor Hugo, Lamartine Grans novel·listes: Stendhal, Balzac, Hugo, Georges Sand 1848 -1851: Final del romanticisme. Realisme. Baudelaire 1851 -1870: Realisme, naturalisme, simbolisme

Segle XIX: Context cultural 1870 -1914: Simbolisme, parnàs, naturalisme, impressionisme l Impressionisme: http: //www.

Segle XIX: Context cultural 1870 -1914: Simbolisme, parnàs, naturalisme, impressionisme l Impressionisme: http: //www. slideshare. net/mcarmearanda/limpres sionisme-2950137 1900: Exposició universal de París: http: //www. google. es/search? q=exposici%C 3%B 3+ universal+de+Paris+1900&hl=es&tbo=u&tbm=isc h&source=univ&sa=X&ei=PKIOUc_FFo. WRh. Qf. Zr. I DIBQ&ved=0 CEIQs. AQ&biw=1113&bih=676 l