Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru Comisiile Regionale Sectoriale

  • Slides: 15
Download presentation
Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru Comisiile Regionale Sectoriale (CRS) pentru domeniile Aprovizionare cu Apă

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru Comisiile Regionale Sectoriale (CRS) pentru domeniile Aprovizionare cu Apă și Canalizare Managementul Deșeurilor Solide Create prin decizia CRD Centru nr. 3/04 din 20 septembrie 2017 Proiect co-finanțat de Page 1

CRS Aprovizionare cu Apă și Canalizare - 7 membri ai CRS (inclusiv un copreședinte

CRS Aprovizionare cu Apă și Canalizare - 7 membri ai CRS (inclusiv un copreședinte din partea MADRM și un copreședinte din partea CRD Centru) - 13 specialiști din Grupul de suport tehnic în domeniul AAC, delegați de Consiliile raionale din Regiunea Centru. - Copreședinte al CRS din partea CRD Centru: Anatolie Dimitiru, președintele raionului Ialoveni. - Copreședinte al CRS din partea MADRM: Nadejda Chilaru, șefa Direcției politici de management integrat al resurselor de apă Page 2

CRS Aprovizionare cu Apă și Canalizare Ședința CRS AAC nr. 1/2017 din 29 noiembrie

CRS Aprovizionare cu Apă și Canalizare Ședința CRS AAC nr. 1/2017 din 29 noiembrie 2017: ü Prezentarea politicii naționale în domeniul AAC ü Prezentarea Strategiei de Dezvoltare Regională Centru 20162020 și a Programului Regional Sectorial în domeniul AAC ü Proiecte finalizate și proiecte în derulare în Regiunea Centru, în domeniul AAC ü Proiecte din domeniul AAC finanțate din surse UE Page 3

CRS Aprovizionare cu Apă și Canalizare Ședința CRS AAC nr. 1/2017 din 29 noiembrie

CRS Aprovizionare cu Apă și Canalizare Ședința CRS AAC nr. 1/2017 din 29 noiembrie 2017 Acțiune propusă pentru activitatea CRS AAC din Regiunea de Dezvoltare Centru în perioadă care a urmat: Ø Chestionarea APL de nivelul II (Consiliile raionale) Ø Chestionarea operatorilor de servicii AAC din Regiunea Centru Chestionarea are drept scop identificarea provocărilor în dezvoltarea sectorului AAC și evaluarea potențialului de regionalizare a serviciilor AAC din Regiunea de Dezvoltare Centru. Page 4

CRS Aprovizionare cu Apă și Canalizare Ședința CRS AAC nr. 2/2018 din 9 februarie

CRS Aprovizionare cu Apă și Canalizare Ședința CRS AAC nr. 2/2018 din 9 februarie 2018: ü Prezentarea informației privind situația curentă în sectorul AAC în Regiunea de Dezvoltare Centru ü Regionalizarea serviciilor AAC. Cadrul legal și instituțional. Oportunități de dezvoltare a unui serviciu durabil ü Continuarea activității de completare a chestionarelor Page 5

CRS Aprovizionare cu Apă și Canalizare Acțiunile propuse de participanții la ședința nr. 2/2018

CRS Aprovizionare cu Apă și Canalizare Acțiunile propuse de participanții la ședința nr. 2/2018 a CRS AAC din Regiunea de Dezvoltare Centru, pentru a fi incluse în Planul de acțiuni pentru 2018 1. Elaborarea raportului privind situația curentă în sectorul AAC din RD Centru. 2. Analiza proiectelor în derulare în Regiunea Centru cu finanțare din FEN, cu participarea specialiștilor MADRM, ai Ministerului Finanțelor (după caz), cu implicarea APL-urilor beneficiare de asemenea proiecte, inclusiv cu organizarea vizitelor la fața locului. 3. Organizarea ședințelor de informare pentru APL la tema regionalizării servicului AAC, cu participarea experților din partea GIZ și MADRM. Page 6

CRS Aprovizionare cu Apă și Canalizare Acțiunile propuse (continuare) 4. Organizarea pentru membrii CRS

CRS Aprovizionare cu Apă și Canalizare Acțiunile propuse (continuare) 4. Organizarea pentru membrii CRS a unor vizite de studiu cu tematica „Regionalizarea serviciilor AAC” în România și în Republica Moldova. 5. Invitarea la ședințele CRS AAC a donatorilor, a experților și specilialiștilor din cadrul MADRM , precum și a operatorilor de servicii AAC și a reprezentanților APL care au experiență pozitivă în domeniu. 6. Prezentarea Master-planului pentru domeniul AAC în raionul Ialoveni la una din ședințele CRS AAC. Page 7

CRS Managementul Deșeurilor Solide - 7 membri ai CRS (inclusiv un copreședinte din partea

CRS Managementul Deșeurilor Solide - 7 membri ai CRS (inclusiv un copreședinte din partea MADRM și un copreședinte din partea CRD Centru) - 13 specialiști din Grupul de suport tehnic în domeniul MDS, delegați de Consiliile raionale din Regiunea Centru - Copreședinte al CRS din partea CRD Centru: Ion Plămădeală, primarul satului Izbiște (Criuleni) - Copreședinte al CRS din partea MADRM: Svetlana Bolocan, șefa Direcției prevenirii poluării și managementului deșeurilor Page 8

CRS Managementul Deșeurilor Solide Ședința CRS MDS nr. 1/2017 din 30 noiembrie 2017: ü

CRS Managementul Deșeurilor Solide Ședința CRS MDS nr. 1/2017 din 30 noiembrie 2017: ü Prezentarea politicii naționale în domeniul MDS ü Prezentarea Programului Regional Sectorial în domeniul MDS ü Situația curentă în domeniul MDS în zonele 4, 5 și 6 din Regiunea Centru ü Proiecte din Planul Operațional Regional Centru din sectorul MDS Page 9

CRS Managementul Deșeurilor Solide Concluziile formulate de membrii CRS MDS la finalul ședinței nr.

CRS Managementul Deșeurilor Solide Concluziile formulate de membrii CRS MDS la finalul ședinței nr. 1/2017 din 30 noiembrie 2017: • Activitatea CRS MDS are rolul de a contribui la îmbunătățirea stării actuale a gestionării deșeurilor în regiune • Sunt necesare consultări cu APL din regiune, pentru identificarea problemelor și provocărilor din sectorul MDS Page 10

CRS Managementul Deșeurilor Solide Acțiuni propuse pentru activitatea CRS MDS din Regiunea de Dezvoltare

CRS Managementul Deșeurilor Solide Acțiuni propuse pentru activitatea CRS MDS din Regiunea de Dezvoltare Centru în perioadă care a urmat: Ø Chestionarea APL de nivelul I (Primării) din Regiunea Centru, privind potențialul transformării gunoiștilor existente în depozite temporare Ø Organizarea dialogului cu reprezentanții APL, prin organizarea a trei ședințe pentru consultări privind necesitățile sectorului și a potențialelor depozite temporare identificate Page 11

CRS Managementul Deșeurilor Solide Ședințe de consultare cu reprezentanții APL: • 16 februarie 2018

CRS Managementul Deșeurilor Solide Ședințe de consultare cu reprezentanții APL: • 16 februarie 2018 raioanele Ialoveni și Hîncești; • 6 martie 2018 raioanele Strășeni, Anenii Noi și Dubăsari; • 13 martie 2018 raioanele Orhei, Rezina și Telenești. Page 12

CRS Managementul Deșeurilor Solide Propuneri formulate de participanții la ședințele de consultare pentru activitatea

CRS Managementul Deșeurilor Solide Propuneri formulate de participanții la ședințele de consultare pentru activitatea ulterioară a CRS MDS: § Susținerea financiară a amenajării depozitelor temporare identificate preliminar în rezultatul chestionării APL § Organizarea vizitelor în teritoriu pentru un dialog mai desfășurat cu APL privind amenajarea potențialelor depozite temporare Page 13

CRS Managementul Deșeurilor Solide Propuneri formulate de participanții la ședințele de consultare pentru activitatea

CRS Managementul Deșeurilor Solide Propuneri formulate de participanții la ședințele de consultare pentru activitatea ulterioară a CRS MDS: § Prezentarea unor experiențe pozitive în sectorul MDS, pentru sensibilizarea factorilor de decizie din domeniul APL; § Realizarea activităților de informare a comunităților și a APL în scopul schimbării percepției problemelor din sectorul MDS; § Atragerea atenției MADRM și a guvernului asupra necesității includerii MDS în lista problemelor prioritare ale țării. Page 14

Vă mulțumim pentru atenție! Proiect co-finanțat de 05/12/2020 XXX Page 15

Vă mulțumim pentru atenție! Proiect co-finanțat de 05/12/2020 XXX Page 15