Conferina de final a proiectului Dezvoltarea de instrumente

  • Slides: 8
Download presentation
Conferința de final a proiectului „Dezvoltarea de instrumente şi modele de planificare strategică teritorială

Conferința de final a proiectului „Dezvoltarea de instrumente şi modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013” București, 21 noiembrie 2014, Hotel Athénée Palace Hilton, Sala Le Diplomate Sesiunea 1 Rezultate cheie ale proiectului și demersuri de valorificare Cercetare: 25 de studii tematice Florin Bondar Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013

Project Manager: dr. Florin Bondar (Agora Est Consulting) Coordonator de proiect: arh. Irina Popescu-Criveanu

Project Manager: dr. Florin Bondar (Agora Est Consulting) Coordonator de proiect: arh. Irina Popescu-Criveanu (Quattro Design) Consilier ştiinţific: arh. Şerban Popescu-Criveanu (Quattro Design) Agora Est Consulting: • Administraţie, planificare: dr. Florin Bondar, drd. Emanuel Răuţă, dr. arh. Vera Marin; • Economie: dr. ec. Iulian Viorel I. Braşoveanu, dr. ec. Cristina Alpopi, dr. ec. Cristian Păun; • Geologie, resurse; mediu: dr. ing. Corneliu Dinu, dr. ing. Vlad Diaconescu; dr. ing. Rodica Stănescu • Sociologie: dr. Daniela Pescaru, dr. Raluca Popescu • Transport si comunicatii: dr. Mihaela Popa, ing. Dan Geleriu, dr. ing. Victor Croitoru • Zone transfrontaliere: Marius Bulgaru Quattro Design: • Amenajarea teritoriului, urbanism, patrimoniu: arh. urb. Şerban Popescu-Criveanu, arh. urb. Irina Popescu-Criveanu, dr. arh. Sergiu Nistor, dr. ist. art. Virgil Niţulescu, arh. urb. Ana Petrescu, urb. Alexandra Hajnšek, urb. peis. Carmen Moldoveanu, urb. Ramona Ungureanu, arh. Daniela Puia, dr. arh. urb. Toader Popescu, urb. Alina Marinescu, dr. arh. Horia Moldovan • Turism: dr. geogr. Silviu Neguţ, dr. geogr. Marius Neacşu, arh. Daniela Puia • Geografie umană, specific geografic : dr. geogr. Liliana Guran, dr. ing. Cornelia Marin • Cartografie: dr. geogr. Gheorghe Herişanu, dr. geogr. ing. Sorin Bănică

Procesul de fundamentare a SDRT 25 studii Domeniul 1. Structuri demografice şi evoluţie socială

Procesul de fundamentare a SDRT 25 studii Domeniul 1. Structuri demografice şi evoluţie socială – 3 studii Domeniul 2. Dezvoltare economică (sectoare economice) – 5 studii Domeniul 3. Protecţia mediului şi valorificarea resurselor naturale – 4 studii Domeniul 4. Comunicaţii şi infrastructură de transport – 2 studii Domeniul 5. Reţeaua de localităţi – 5 studii Domeniul 6. Cultură şi patrimoniu – 2 studii Domeniul 7. Zonele transfrontaliere – 1 studiu) Domeniul 8. Zonele cu specific geografic – 1 studiu Domeniul 9. Administraţie publică şi planificare – 2 studii

Structura studiilor Ø Ø Analiza diagnostic Tendințe de dezvoltare Priorități de dezvoltare Elemente strategice

Structura studiilor Ø Ø Analiza diagnostic Tendințe de dezvoltare Priorități de dezvoltare Elemente strategice și operaționale

Date utilizate Ø Ø Aproximativ 200 de hărți; INS, Banca Mondială etc. ; Studii

Date utilizate Ø Ø Aproximativ 200 de hărți; INS, Banca Mondială etc. ; Studii și analize sectoriale; Baza de date cu peste 50 de indicatori.

Principalele probleme identificate în cadrul studiilor § § § § § Bariere naturale între

Principalele probleme identificate în cadrul studiilor § § § § § Bariere naturale între regiunii (Carpații Orientali); Accesibilitate redusă către coridoarele TEN-T; Polarizarea activităților în marile orașe; Grad mediu de policentrism/rol dominant al Bucureștiului/poli de creștere; Disparități regionale demografice, economice; Depopularea unor întinse zone rurale; Grad ridicat al sărăciei; Îmbătrânirea populației; Migrarea în state ale UE/stabilire definitivă; Capacitate redusă de a rezista competiției globale (resursa umană, cercetare, activități economice).

Contact: florin. bondar@agoraest. ro Vă mulțumesc!

Contact: florin. [email protected] ro Vă mulțumesc!