CONCURSUL JUDEEAN DE CREAIE LITERAR SCRIU DECI EXIST

  • Slides: 9
Download presentation
CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ “SCRIU, DECI EXIST!” Ediția a XI-a

CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ “SCRIU, DECI EXIST!” Ediția a XI-a

Scopul concursului/proiectului Acest concurs își propune: • valorificarea potențialului creator al elevilor cu privire

Scopul concursului/proiectului Acest concurs își propune: • valorificarea potențialului creator al elevilor cu privire la capacitatea acestora de a realiza lucrări originale în proză; • să dezvolte în rândul elevilor posibilitatea de a crea lucrări originale, care să ilustreze tema propusă; • posibilitatea elevilor de a interacționa prin intermediul acestui concurs; • cultivarea dragostei, a respectului și a prețuirii pentru limba noastră literară; • posibilitatea descoperi în elevul de astăzi potențialul scriitor de mâine.

Obiectivele concursului/proiectului • atragerea unui număr cât mai mare de tineri talentați; • promovarea

Obiectivele concursului/proiectului • atragerea unui număr cât mai mare de tineri talentați; • promovarea activităţilor de creație literară; • educarea tinerilor în spiritul frumosului; • stimularea simţului creativ;

SECŢIUNILE CONCURSULUI Elevi de clasa a IV-a: • La această secţiune se înscriu în

SECŢIUNILE CONCURSULUI Elevi de clasa a IV-a: • La această secţiune se înscriu în concurs elevii de învӑțӑmânt primar, clasa a IV-a, care vor rezolva cerințe pornind de la un text dat. Elevi de gimnaziu: • Proza scurtӑ: la această secţiune se înscriu în concurs elevii de gimnaziu, care vor fi admişi dacă trimit un text, în prozӑ scurtă, de 1 -2 pagini, scris de mânӑ, în care vor insera un fragment dat.

CALENDARUL CONCURSULUI • în perioada 15 -31 mai 2020, elevii vor expedia creaţiile pe

CALENDARUL CONCURSULUI • în perioada 15 -31 mai 2020, elevii vor expedia creaţiile pe adresa: Școala Gimnazialӑ nr. 10, Strada Luceafӑrului, nr. 7, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, cu menţiunea: Pentru Concursul judeţean de creație literară ”Scriu, deci exist!”. • rezultatele se vor anunța în cursul lunii iunie 2020. • jurizarea finală va avea loc pe 12 iunie 2020. • premiile câştigătorilor din alte localităţi sau judeţe vor fi expediate prin Poştă, cu confirmare de primire, în cursul lunilor iunie-iulie 2020.

PREMII • Pentru fiecare clasӑ din concurs se acordă premiile: I, III şi menţiune.

PREMII • Pentru fiecare clasӑ din concurs se acordă premiile: I, III şi menţiune. • Elevii care nu câştigă vreun premiu sau menţiune vor primi diplomă de participare. • Organizatorii nu răspund pentru plicurile pierdute din vina Poştei, iar cele ce nu vor ajunge până la data de 31 mai 2020 vor fi descalificate şi nu vor mai intra în concurs. • Lista cu numele câştigătorilor va apărea la avizierul Școlii Gimnaziale nr. 10.

DETALII SUPLIMENTARE • Acest concurs a fost creat din dorința de a oferi elevilor

DETALII SUPLIMENTARE • Acest concurs a fost creat din dorința de a oferi elevilor înzestrați cu un deosebit talent literar posibilitatea de a se afirma. • Concursul se adresează elevilor din clasele a IV-a – a VIII-a și constă în realizarea unei lucrări originale în proză pornind de la un material -suport (video, audio, text scris) în strânsă legătură cu tematica propusă. • Lucrarea originală concepută nu trebuie să depășească douӑ pagini. • Toate creaţiile elevilor vor fi apreciate de către un juriu imparţial, format din profesori şi învӑțӑtori competenţi. • Câştigătorii vor primi din partea organizatorilor concursului diplome şi menţiuni • Nu se percepe taxă de participare!

INFORMAȚII DESPRE APLICANT • Numele instituţiei: Școala Gimnazială nr. 10 Rm. Vâlcea • Adresa

INFORMAȚII DESPRE APLICANT • Numele instituţiei: Școala Gimnazială nr. 10 Rm. Vâlcea • Adresa completă: Str. Luceafărului nr. 7, Loc. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea • Nr. de telefon/fax: 0350809566 • Site și adresă poştă electronică: sg 10 vl@yahoo. com

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!