Comunicarea organizaional i resursele umane Garbis Ohanisian Conferina

  • Slides: 19
Download presentation
Comunicarea organizaţională şi resursele umane Garbis Ohanisian Conferinţa Magazinul Progresiv-Retail Network

Comunicarea organizaţională şi resursele umane Garbis Ohanisian Conferinţa Magazinul Progresiv-Retail Network

Sumar Ce este comunicarea organizaţională … …. 1. Ce este comunicarea organizaţională şi mai

Sumar Ce este comunicarea organizaţională … …. 1. Ce este comunicarea organizaţională şi mai ales ceea ce … nu este 2. Cine trebuie să monitorizeze comunicarea organizaţională ? 3. Climatul organizational şi influeţa sa asupra comunicării 4. Caracteristicile unei companii care comunică Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… Caracteristicile unei companii … ….

Ce este comunicarea organizaţională şi mai ales ceea ce …nu este Ce este comunicarea

Ce este comunicarea organizaţională şi mai ales ceea ce …nu este Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… Caracteristicile unei companii …. • Câteva mituri ce se cer demontate • Definiţie / obiectiv

Mitul nr. 1 Ce este comunicarea organizaţională …. Comunicarea organizaţională este relevantă, are semnificaţie

Mitul nr. 1 Ce este comunicarea organizaţională …. Comunicarea organizaţională este relevantă, are semnificaţie numai pentru lumea business-ului. Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… Caracteristicile unei companii …. INEXACT: Principiile comunicării organizaţionale sunt aplicabile oricărei organizaţii deşi majoritatea abordărilor fac referinţă exclusiv la business. back

Mitul nr. 2 Ce este comunicarea organizaţională …. Este un lucru facil să pregăteşti

Mitul nr. 2 Ce este comunicarea organizaţională …. Este un lucru facil să pregăteşti o persoană anume pentru a deveni un comunicator eficient în organizaţie Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… Caracteristicile unei companii …. INEXACT: Având în vedere complexitatea fenomenului comunicare este absurd să consideri că un trai ning de rutină poate transforma training pe cineva care nu poate comunica într-un comunicator veritabil. back

Mitul nr. 3 Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie să monitorizeze… Comunicarea organizaţională

Mitul nr. 3 Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie să monitorizeze… Comunicarea organizaţională este în exclusivitate o problemă a celor de la RU sau din Departamentul Comunicare, fără a implica angajatul obişnuit sau managerii. Climatul organizaţional… Caracteristicile unei companii …. INEXACT: Departamentele HR sau Comunicare au responsabilităţi speciale, dar comunicarea trebuie înţeleasă ca responsabilitate a fiecărui angajat. back

Mitul nr. 4 Ce este comunicarea organizaţională …. Oamenii ştiu cum să comunice. Noi

Mitul nr. 4 Ce este comunicarea organizaţională …. Oamenii ştiu cum să comunice. Noi toţi putem vorbi şi auzi. Cei mai mulţi dintre noi folosesc Internetul. În mod cert oamenii inteligenţi pot comunica bine. Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… Caracteristicile unei companii …. INEXACT: • Cei mai mulţi dintre noi comunică într-o anumită măsură. • Aceasta nu înseamnă că obligatoriu comunicăm bine şi eficient. • Capacitatea intelectuală nu garantează abilităţile de comunicare back

Mitul nr. 5 Ce este comunicarea organizaţională …. Stăpânirea unui vocabular sofisticat face ca

Mitul nr. 5 Ce este comunicarea organizaţională …. Stăpânirea unui vocabular sofisticat face ca membrii unui grup anume să fie buni comunicatori în context organizaţional. Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… Caracteristicile unei companii …. INEXACT: Vocabularul extins nu garantează comunicarea eficientă, nu este un criteriu cert pentru succesul în comunicarea organizaţională (comunicare organizaţională) back

Definirea comunicării organizaţionale Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional…

Definirea comunicării organizaţionale Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… Caracteristicile unei companii …. Un domeniu de studiu care urmăreşte să stabilească de ce şi cum emit şi primesc organizaţiile informaţii într-un mediu sistemic complex

Cine trebuie să monitorizeze fenomenul de comunicare organizaţională Ce este comunicarea organizaţională …. Cine

Cine trebuie să monitorizeze fenomenul de comunicare organizaţională Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie să monitorizeze… • Departamentul RU Climatul organizaţional… • Departamentul Comunicare Caracteristicile unei companii …. • Soluţia funcţională

Soluţia funcţională Comunicarea organizaţională se află la intersecţia a trei zone distincte: Ce este

Soluţia funcţională Comunicarea organizaţională se află la intersecţia a trei zone distincte: Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… • Orientarea business-ului, strategia, în legătură directă cu managementul RU, pentru a garanta faptul că oamenii ştiu ceea ce au de făcut – zona RU • Comunicarea operaţională orientată către schimbările în proces sau procedură – zona departamentului specializat de comunicare • Comunicarea în legătură cu proiecte specifice (ex: schimbările produse în ciclul de viaţă al unui produs sau service-area lui) –teritoriul Departamentului Marketing Caracteristicile unei companii ….

Soluţia funcţională (continuare) Ce este comunicarea organizaţională …. În lumea business-ului contemporan fenomenul comunicării

Soluţia funcţională (continuare) Ce este comunicarea organizaţională …. În lumea business-ului contemporan fenomenul comunicării eficiente este în strânsă legătură cu funcţionarea triumviratului RU, Comunicare, Marketing. Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… Caracteristicile unei companii …. Desemnarea unei instanţe de monitorizare pierde din semnificaţie în faţa acestui deziderat funcţional.

Climatul organizaţional Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… Caracteristicile

Climatul organizaţional Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… Caracteristicile unei companii …. • Definire • Caracterizarea climatului organizaţional • suportiv • represiv • ideal

Climatul organizaţional- definiţie Ce este comunicarea organizaţională …. • Atmosfera din organizaţie, care încorporează

Climatul organizaţional- definiţie Ce este comunicarea organizaţională …. • Atmosfera din organizaţie, care încorporează sau descurajează comunicarea • Un climat suportiv este de natură a încuraja interacţiunea şi fluxul informaţional • Un climat represiv determină, ca efect direct, restrângerea fluxului informaţional. Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… Caracteristicile unei companii ….

Caracteristici Ce este comunicarea organizaţională …. Climat suportiv Cine trebuie să monitorizeze… • Evită

Caracteristici Ce este comunicarea organizaţională …. Climat suportiv Cine trebuie să monitorizeze… • Evită evaluarea bazată pe etichete rigide Climatul organizaţional… • Este spontan (şi nu deliberat manipulativ) • Orientat către individ şi preocupat de personalitate sa, empatic • Democratic şi nepărtinitor • Antidogmatic Caracteristicile unei companii …. back

Caracteristici Ce este comunicarea organizaţională …. Climat represiv Cine trebuie să monitorizeze… • Orientat

Caracteristici Ce este comunicarea organizaţională …. Climat represiv Cine trebuie să monitorizeze… • Orientat către evaluare distinctivă (criticism excesiv, blamare) Climatul organizaţional… • Manipulativ • Indiferenţă faţă de trebuinţele personale oamenilor • Atitudinea de superioritate, condescendenţă • Intransigenţă, dogmatism Caracteristicile unei companii …. back

Climat suportiv ideal Spirit suportiv real Ce este comunicarea organizaţională …. • • respect

Climat suportiv ideal Spirit suportiv real Ce este comunicarea organizaţională …. • • respect şi evaluare constructivă preocupare pentru nevoile reale oamenilor Credibilitate şi încredere Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… • angajaţii îşi creditează superiorii şi au o atitudine participativă Deschidere • transparenţă şi onestitate Caracteristicile unei companii …. Participare la decizie • angajaţii au posibilitatea să-şi exprime opiniile, să contribuie la fundamentarea unei decizii Evidenţierea unor obiective de performanţă de standard înalt • nu acceptăm decât excelentă- nu este un imperativ stresant în condiţiile unui climat suportiv back

Cum recunoaştem o companie care comunică Caracteristici Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie

Cum recunoaştem o companie care comunică Caracteristici Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie să monitorizeze… 1. Este clarificat rolul comunicării în atingerea obiectivelor companiei 2. Planurile de dezvoltare a business-ului conţin un plan de comunicare în detaliu 3. La un nivel individual, sunt precizate responsabilităţile fiecărei persoane legate de procesul de comunicare organizaţională 4. Suportul oferit angajaţilor pentru creşterea competenţelor de comunicare este real, măsurabil, planificat şi eficient 5. Feed-back-ul este deja a doua natură a organizaţiei, integrat cu drepturi depline în cultura organizaţională Climatul organizaţional… Caracteristicile unei companii ….

Cum recunoaştem o companie care comunică (continuare) Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie

Cum recunoaştem o companie care comunică (continuare) Ce este comunicarea organizaţională …. Cine trebuie să monitorizeze… Climatul organizaţional… 6. Dialogul constructiv/pozitiv este forma predominantă a comunicării 7. Barierele de comunicare sunt rapid identificate şi înlăturate 8. Climatul organizaţional permite oamenilor să se exprime liber, fără frică şi perspectiva unei ameninţări 9. Angajaţii din teritoriu se simt valorizaţi şi parte a familiei care comunică Caracteristicile unei companii ….